Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA2-0005-0099

Czasopismo

Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej

Tytuł artykułu

Molecular parameters of some antiferroelectric liquid crystals

Autorzy Raszewski, Z.  Rutkowska, J.  Perkowski, P.  Zieliński, J.  Kędzierski, J.  Piecek, W.  Kłosowicz, S.  Żmija, J. 
Treść / Zawartość http://biuletynwat.pl/
Warianty tytułu
EN Parametry molekularne wybranych antyferroelektrycznych ciekłych kryształów
Języki publikacji EN
Abstrakty
PL W pracy zbadano dwa związki ciekłokrystaliczne MHPB(H)PBC oraz MHPB(F)PBC wykazujące właściwości antyferroelektryczne, zsyntezowane w WAT. Wyznaczono szereg wielkości charakteryzujących fazę jak: kąt tiltu θ, polaryzację spontaniczną Ps w fazie anty- i ferroelektrycznej. Na podstawie pomiarów optycznych oraz densytometrycznych, korzystając z dwóch różnych procedur ekstrapolacyjnych, obliczono polaryzowalności (αL i αT) molekuł tworzących fazę ciekłokrystaliczną. Wartość momentów dipolowych wyznaczono z pomiarów dielektrycznych w fazie izotropowej (korzystając z równań Maiera - Meiera) oraz z modelowania komputerowego za pomocą programu Hyper Chem 5.0.
EN Two investigated antiferroelectric liquid crystals, MHPB(H)PBC and MHPB(F)PBC, were synthesized [1] and some their physical properties were described earlier [2]. Apart from the above, MHPB(H)PBC and MHPB(F)PBC have been studied by means of dielectric, densitometric, refractometric and X-ray measurements. Spontaneous polarisation and tilt angle θ in ferro- (SmC*) and antiferroelectric (SmC*A) phases of MHPB(H)PBC and MHPB(F)PBC have also been invastigated. Transverse αT and longitudinal αL molecular polarizabilities have been calculated from the ordinarynO and extraordinary nE refractive indices and densityρ of MHPB(H)PBC and MHPB(F)PBC, using Neugebaure, Vuks and Lorentz wquations with both Haller and Subramhanyama extrapolation procedures. Effective values of the molecular dipole moment have been calculated from electric permittivity in the I phases of these compounds, using Maier and Meier equation.
Słowa kluczowe
PL antyferroelektryczne ciekłe kryształy   moment dipolowy   podłużne polaryzowalności molekularne   poprzeczne polaryzowalności molekularne   polaryzowalność  
EN antiferroelectric liquid crystals   dipole moment   transverse molecular polarizabilities   longitudinal molecular polarizabilities   molecular polarizabilities   polarizability  
Wydawca Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Czasopismo Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
Rocznik 2002
Tom Vol. 51, nr 1
Strony 21--33
Opis fizyczny Bibliogr 11 poz.
Twórcy
autor Raszewski, Z.
autor Rutkowska, J.
autor Perkowski, P.
autor Zieliński, J.
autor Kędzierski, J.
autor Piecek, W.
autor Kłosowicz, S.
autor Żmija, J.
  • Military University of Technology, Institute of Applied Physics, 2 Kaliskiego Str., 00-908 Warsaw
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA2-0005-0099
Identyfikatory