Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA2-0004-0081

Czasopismo

Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej

Tytuł artykułu

Fluorymetryczne układy diagnostyczne wczesnej próchnicy zębów

Autorzy Kwaśny, M.  Mielczarek, A. 
Treść / Zawartość http://biuletynwat.pl/
Warianty tytułu
EN Fluorometric diagnostic systems of early teeth moulder
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono możliwości wykorzystania metody fluorescencji w diagnostyce wczesnych faz próchnicy zębów. Zbadano wpływ długości fali promieniowania laserowego na charakterystyki emisyjne szkliwa prawidłowego oraz próchnicowego, wykorzystując różne warianty światłowodowych analizatorów widma i układy obrazowania fluorescencji. Poziom autofluorescencji w zakresie 500-600 nm (wzbudzenie 400, 442, 532 nm) szkliwa zmienionego w warunkach in vivo i in vitro jest wyraźnie niższy w porównaniu do normalnego, co uwarunkowane jest zmniejszeniem ilości minerałów i wpływem zmiany uszkodzonej poowierzchni zęba. W zakresie czerwieni obserwuje się niewielki wzrost natężenia fluorescencji szkliwa zmienionego w warunkch in vivo, co związane jest z powstawaniem nowych organicznych fluoroforów, a zmiany te są widoczne również przy wzbudzeniu promieniowaniem czerwonym (633, 650 nm).
EN The possibilities of application of laser induced fluorescence in diagnostics of early phases of teeth moulder are presented. The influence of the wavelength of laser radiation on emissive characteristics of the correct and mouldered glaze by using different variants of optical fiber analyzators of the spectrum and systems of fluorescence displaying was studied. The autofluorescence level in the interval of 500-600 nm (excitation of 400, 442, 532 nm) of the glaze changed in in vivo and in vitro conditions was found to be remarkably lower than the normal one, which is results by lowering of mineral quantity and the influence of defected tooth surface. In the red region the small increase of the fluorescence intensity of the glaze changed in vivo conditions is observed, which is connected with the occurrence of the new organic fluorofosfors and the changes can be also seen at the excitation by radiation (633, 650 nm).
Słowa kluczowe
PL optoelektronika   diagnostyka medyczna   próchnica zębów   fluorescencja wzbudzana laserami   optyczne biopsje  
EN optoelectronics   medical diagnostics   teeth moulder   laser-induced fluorescence   optical biopsy  
Wydawca Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Czasopismo Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
Rocznik 2001
Tom Vol. 50, nr 6
Strony 119--136
Opis fizyczny Bibliogr. 26 poz.
Twórcy
autor Kwaśny, M.
autor Mielczarek, A.
  • Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki, 00-908 Warszawa, ul. S. Kaliskiego 2
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA2-0004-0081
Identyfikatory