Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA2-0002-0097

Czasopismo

Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej

Tytuł artykułu

Szacowanie maksymalnych wartości ciśnień działających na ściankę oraz dynamika przejść regularno-nieregularnych przy odbiciu skośnych fal uderzeniowych

Autorzy Łęgowski, Z. 
Treść / Zawartość http://biuletynwat.pl/
Warianty tytułu
EN An estimation of maximum values of pressure acting on the wall and the dynamics of regular-irregular transitions to the oblique shock wave reflection
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Opracowano metodę szacowania maksymalnych wartości ciśnień działających na nachyloną ściankę przy odbiciu silnych fal uderzeniowych w całym zakresie nieregularnego oddziaływania. Uzyskano dobrą zgodność z wynikami obliczeń numerycznych podanych w monografii [3] oraz danymi eksperymentów White'a [14]. Zaproponowano uniwersalny mechanizm przejść regularno-nieregu- larnych przy odbiciu skośnych fal uderzeniowych o dowolnych intensywnościach dla przepływów stacjonarnych w tunelach aerodynamicznych oraz zagadnień niestacjonarnych (samopodobnych) w rurach uderzeniowych. Ustalono, że odkryte w ostatnich latach zjawisko histerezy tych przejść w przepływie ustalonym jest efektem pozornym, związanym z geometryczną degeneracją machowskich konfiguracji.
EN A method of estimating the maximum values of pressure acting on an inclined wall when reflecting the strong shock waves has been elaborated in the whole range of irregular interaction. A good agreement has been obtained with the results of numerical computations given in the monograph [3] and with the White's experimental data [14]. It has been suggested the common mechanism of regular-irregular transitions when reflecting oblique shock waves of arbitrary intensity for steady flows in wind tunnels and nonstationary (selfsimilar) problems in shock tubes. It has been established that a hysteresis phenomenon in these transitions, discovered recently in steady flows, is a spurious phenomenon, that is related to the geomerical degeneration of Mach configurations.
Słowa kluczowe
PL mechanika   dynamika gazów   fale uderzeniowe   zagadnienie odbicia  
EN mechanics   dynamics of gases   shock waves   reflection problems  
Wydawca Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Czasopismo Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
Rocznik 1999
Tom Vol. 48, nr 12
Strony 133--149
Opis fizyczny
Twórcy
autor Łęgowski, Z.
  • Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Uzbrojenia i Lotnictwa, 00-908 Warszawa, ul. S. Kaliskiego 2
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA2-0002-0097
Identyfikatory