Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA2-0002-0095

Czasopismo

Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej

Tytuł artykułu

Badania wpływu przeróbki plastycznej jako operacji końcowego kształtowania wkładek ze spieków miedzi na formowanie się strumienia kumulacyjnego

Autorzy Jackowski, A.  Kajak, R.  Włodarczyk, E. 
Treść / Zawartość http://biuletynwat.pl/
Warianty tytułu
EN The investigations of influence of cold working as final operation of shaping of liners made from sintered copper on forming of jet
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki badań układów kumulacyjnych z wkładkami wykonanymi ze spieków miedzi, które w operacji kształtowania końcowego poddawano wyciskaniu z zastosowaniem różnej wartości odkształcenia względnego, tj. 6,6; 14 i 25%. Oceny wpływu przeróbki plastycznej na formowanie się strumienia kumulacyjnego dokonano na podstawie porównania trzymanych ich charakterystyk, m.in.: prędkości czoła strumienia, czasu fragmentacji oraz idealnej głębokości penetracji tarczy. Wykazano, że zastosowane odkształcenie względne 6,6% nie wpływa niekorzystnie na parametry strumieni. Większe odkształcenia pogarszają charakterystyki strumieni w wyniku spadku plastyczności materiału wkładki na skutek jego umocnienia zgniotem.
EN In the work presented are results of investigations of shaped charges with liners made from sintered copper, which in final operation of shaping one extruded with the use of different values of deformation, ie. 6,6; 14 end 25,4%. Estimations of influence of this shaping method on forming of jet was done on the basis comparisons of their characteristics: tip velocity, break up time and ideal depths of the target penetration. It was showed, that the relative deformation 6,6% does not effect unfavourably parameters of jets. Greater deformations make worse characterics of jets as a result of fall of plasticity of material of linear resulted of its hardening by cold work.
Słowa kluczowe
PL metalurgia proszków   przeróbka plastyczna   kumulacja   wkładki kumulacyjne  
EN shaped charge   liners   powder metallurgy   cold working  
Wydawca Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Czasopismo Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
Rocznik 1999
Tom Vol. 48, nr 12
Strony 99--115
Opis fizyczny
Twórcy
autor Jackowski, A.
autor Kajak, R.
autor Włodarczyk, E.
  • Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Uzbrojenia i Lotnictwa, nstytut Techniki Uzbrojenia, 00-908 Warszawa, ul. S. Kaliskiego 2
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA2-0002-0095
Identyfikatory