Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA2-0001-0012

Czasopismo

Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej

Tytuł artykułu

Dynamika niesprężystych płyt prostokątnych z uwzględnieniem efektu opóźnienia plastycznego : metoda rozwiązania

Autorzy Onopiuk, S.  Stolarski, A. 
Treść / Zawartość http://biuletynwat.pl/
Warianty tytułu
EN Dynamics of inelastic rectangular plates with regard to the delayed yield effect : the method of solution
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono opis procesu dynamicznego odkształcenia niesprężystych płyt prostokątnych. W opisie wykorzystano zmodyfikowaną postać równań konstytutywnych dla materiału sprężysto-lepko-idealnie plastycznego z uwzględnieniem zjawiska opóźnienia plastycznego. Model obliczeniowy płyty opracowano poprzez jej dyskretyzację przestrzenną na prostokątne, warstwowe elementy skończone. Do analizy przyjęto liniowe związki geometryczne. Wykorzystano hipotezę kinematyczną Kirchhoffa-Love`a. Stany odkształcenia i naprężenia analizowano w punktach Gaussa każdej warstwy przekroju poprzecznego. Zastosowano niejawny schemat całkowania równań konstytutywnych. Rozwiązanie macierzowego równania równowagi dynamicznej uzyskano na podstawie niejawnego schematu bezpośredniego całkowania równań ruchu metodą Newmarka.
EN The description of dynamic deformation process of inelastic rectangular plates, was presented in the paper. The modified form of constitutive equations for elastic-visco-perfectly plastic material taking into account the delayed yield effect, was applied to description. Computational model of the plate was developed by its volume discretisation on to rectangular, layered finite elements. Linear geometrical relations, ewre applied to the analysis. The Kirchhoff-Love kinematic hypothesis, was assumed. The strain and stress states were analyzed in the Gauss points of each cross-section layer. The implicit integration scheme of constitutive equations was employed for determination the values of the stress state components. Solution of the matrix dynamic equilibrium equations was obtained on the basis of implicit scheme of direct Newmark integration method of motion equations.
Słowa kluczowe
PL mechanika konstrukcji   dynamika płyty   lepkoplastyczność   analiza numeryczna  
Wydawca Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Czasopismo Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
Rocznik 1998
Tom Vol. 47, nr 2
Strony 55--71
Opis fizyczny
Twórcy
autor Onopiuk, S.
autor Stolarski, A.
  • Warszawa, Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej, Instytut Inżynierii Wojskowej, Wojskowa Akademia Techniczna, 00-908 Warszawa, ul. S. Kaliskiego 2
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA2-0001-0012
Identyfikatory