Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA2-0001-0011

Czasopismo

Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej

Tytuł artykułu

Wpływ układu zbrojenia na sprężyste przemieszczenia belek i tarcz obciążonych statycznie

Autorzy Cichorski, W.  Stolarski, A. 
Treść / Zawartość http://biuletynwat.pl/
Warianty tytułu
EN Influence of the reinforcement distribution on the elastic displacements of the statically loaded beams and deep beams
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem pracy jest analiza wpływu ilości i sposobu geometrycznego rozkładu zbrojenia na przemieszczenia statyczne belek i tarcz wykonanych z materiału "kompozytowego", składającego się z materiału matrycy wzmocnionego włóknami - prętami wzmocnienia. Opracowano metodę analizy wytężenia "kompozytowych" elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem zasad metody elementów skończonych. W zakresie sprężystej analizy wykazano zależność pomiędzy sposobem rozmieszczenia a zmniejszeniem wartości przemieszczeń rozważanych elementów konstrukcyjnych. Stwierdzono, że - dla zadanego sposobu obciążenia konstrukcji - koncentracja włókien zbrojenia w obszarach, w których dominują naprężenia rozciągające, jest bardziej efektywnym sposobem wzmacniania niż równomierny rozkład zbrojenia w całym obszarze konstrukcji.
EN The purpose of the paper is the analysis of the influence of volume and manner of geometrical distribution of the reinforcement on static displacements of the beams and deep beams made from "composite" material consist of matrix material reinforced fibres - bars. The method of effort analysis of the "composite" structure elements with application of the finite elements method principles was formulated. In the range of the elastic analysis, the manner of reinforcement distribution on decreasing of the displacement values of considered structure elements was indicated. It was stated that for given manner of loading of the structure, the concentration of the reinforcement fibres in the areas in which the tensile stresses are predominant, is the more effective manner of reinforcement than uniform distribution of reinforcement in the whole area of the structure.
Słowa kluczowe
PL belka kompozytowa   tarcza kompozytowa   układ zbrojenia   obciążenie statyczne   mechanika konstrukcji  
Wydawca Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Czasopismo Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
Rocznik 1998
Tom Vol. 47, nr 2
Strony 5--54
Opis fizyczny
Twórcy
autor Cichorski, W.
autor Stolarski, A.
  • Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej, Instytut Inżynierii Wojskowej. Wojskowa Akademia Techniczna, 01-489 Warszawa, ul. S. Kaliskiego 2
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA2-0001-0011
Identyfikatory