Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA1-0051-0103

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Klaster transportowy : perspektywy mobilności transportu drogowego na przykładzie regionu podlaskiego

Autorzy Wykowski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zmiany gospodarcze, jakie dokonały się w Polsce na początku lat 90. ubiegłego wieku zmuszają naszą gospodarkę do poszukiwania nowego typu więzi, które zastępowałyby wcześniej znane z gospodarki centralnie sterowanej zjednoczenia dla przedsiębiorców. W branży transportu drogowego było to Zjednoczenie Państwowej Komunikacji Samochodowej w Warszawie. Po 1989 roku nastąpiło jego rozwiązanie, a każdy PKS stał się niezależnym, samodzielnym przesiębiorstwem. Obecnie wchodzimy w erę globalizacji i każde przedsiębiorstwo musi zdawać sobie sprawę, że konkurencja nie będzie się odbywała tylko na poziomie indywidualnych przedsiębiorstw, ale całych regionów. Dlatego powiązania o charakterze poziomym (klastry) pomiędzy przedsiębiorstwami o regionalnej lokalizacji nabierają aktualnie szczególnego znaczenia. Stworzenie klastra transportowego w dziedzinie transportu na Podlasiu umożliwiłoby nowe podejście do kwestii mobilności.
Słowa kluczowe
PL klaster transportowy   Podlasie   transport pasażerski  
EN cluster transport   Podlasie   passenger transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 12
Strony 30--31
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Wykowski, A.
  • Zarząd PKS Łomża
Bibliografia
[1] Aktywność innowacyjna Województwa Podlaskiego. WSE, Białystok 2006.
[2] Dyr T., Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009.
[3] Dyr T., Siek E. J., Uwarunkowania rozwoju regionalnego Unii Europejskiej. SPATIUM, Radom 2012.
[4] Gulda K., Klastry jako szansa dla przedsiębiorczości, [w:] Dzierżanowski M., Szultka S. (red.), Wspieranie rozwoju klastrów w Polsce i zagranicą - doświadczenia i wyzwania. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008.
[5] Piechociński J., Transport drogowy w Polsce. Materiały Sejmowe Komisji Infrastruktury. Warszawa 2008.
[6] Plawgo B., Klimczuk M., Citkowski M., Klastry jako potencjał rozwoju - województwo podlaskie. Fundacja BFKK, Białystok 2010.
[7] Proniewski M. (red.), Regionalny potencjał infrastruktury i potencjał badawczo- rozwojowy instytucji wspierających innowacje województwa podlaskiego. Raport RIS Podlasie, http://rsi.wrotapodlasia.pl/Download,15.html.
[8] Skweres M., Szymański R., Tworzenie klastra w sektorze transportu jako potencjał innowacyjny regionu na przykładzie Polski. Uniwersytet Szczeciński 2006.
[9] Brodzicki T., Szultka S,: Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw. Organizacja i Kierowanie 2002, nr 4.
[10] Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku. Załącznik do Uchwały Nr XXXV/438/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 stycznia 2006 r.
[11] http://biznesklaster.pl.
[12] http://www.klastry.org.
[13] http://spedigo.pl/index.php/podstrony/start Pierwszy Klaster Transportowy SpediGo.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA1-0051-0103
Identyfikatory