Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA1-0051-0048

Czasopismo

Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele

Tytuł artykułu

Wpływ drążenia tuneli tarczą zmechanizowaną TBM na osiadania powierzchni terenu i budynki

Autorzy Siemińska-Lewandowska, A.  Kuszyk, R. 
Treść / Zawartość http://inzynieria.com/czasopisma/wydania/gdmt
Warianty tytułu
EN Impact of TBM technology on the subsiding of land surface and buildings
Konferencja Geotechnika. Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji ; (28. ; 5-8.03.2013 ; Wisła, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
EN So far in Poland no traffic infrastructure tunnels were delivered with the tunnel boring machine technology (TBM), therefore relevant impact data on the soil and existing infrastructure are missing. Machines used for underground construction in the previous years were operated manually and they featured a different face supporting system, as well as bore and tunnel shoring system. In case of each of these technologies (slurry shield and EPB shield) the face stability securing method acts as a decisive factor for the impact of tunnelling works on the ground tension and subsiding of land (balancing of external pressure of ground and groundwater). In case of the EBP shield, the stability of the face is secured by the pressure of bored earth, while in case of the slurry shield - by the pressure of the drilling mud.
Słowa kluczowe
PL drążenie tunelu   osiadanie powierzchni   maszyna TBM   TBM  
EN tunneling   drilling   surface subsidence   subsidence   TBM machine  
Wydawca Wydawnictwo INŻYNIERIA Spółka z o.o.
Czasopismo Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
Rocznik 2013
Tom nr 2
Strony 38--47
Opis fizyczny Bibliogr. 27 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Siemińska-Lewandowska, A.
autor Kuszyk, R.
  • Politechnika Warszawska
Bibliografia
[1] Anagnostou G., Kovári K.: Face stability conditions earth-pressure-balanced shields. Tunneling and Underground Space Technology 11 (2), 1996, str. 165-173.
[2] Atkinson J. H., Potts D. M.: Stability of a shallow circular tunnel in cohesionless soil. Géotechnique 27 (2), 1977, str. 203-215.
[3] Atkinson J. H., Potts D. M.: Subsidence above shallow tunnels in soft ground. Journal of the Geotechnical Engineering Division. ASCE 103 (GT4), 1977, str. 307-325.
[4] Attewell P. B.: Ground movements caused by tunneling in soil. Geddes editor: Large Ground Movements and Structures. Pentech Press 1978, str. 812-948.
[5] Brinkman H.: Shield tunnelling induced soil deformations. Materiały szkoleniowe kursu „Shield tunnelling in soft soils”. DelftGeoAcademy. Delft 2008.
[6] Chapman D. N., Rogers C. D. F., Hunt D. V. L.: Predicting the Settlements above Twin Tunnels Constructed in Soft Ground. World Tunnel Congress Underground Space for Sustainable Urban Development. Singapore 2004, str. C33 1-8.
[7] Grodecki W.: Technologia tarcz zmechanizowanych. Część I. Materiały seminarium na prawach rękopisu. Metro Warszawskie. Warszawa 2006.
[8] Grodecki W., Lejk J., Siemińska-Lewandowska A.: II linia metra w Warszawie -perspektywy i metody realizacji. Inżynieria i Budownictwo 7-8/2007, str. 365-368.
[9] Guglielmetti V., Grasso P., Mastab A., Xu Shulin: Mechanized Tunnelling in Urban Areas. Design Methodology and Construction Control. Taylor & Francis/Balkema 2008.
[10] Kuszyk R.: Analiza osiadań powierzchni terenu podczas budowy tunelu pod osłoną tarczy zmechanizowanej TBM II Ogólnopolskiej Konferencji „Metody komputerowe w geotechnice i geologii inżynierskiej”.
[11] Kuszyk R.: Compatibility of numerical model with real displacements in the Warsaw underground - 7th International Professional Conference of Postgraduate Students - JUNIORSTAV 2005.
[12] Leca E., New B.: ITA/AITES Report on settlements induced by tunneling in soft ground. Tunneling and Underground Space Technology 22, 2007, str. 119-149.
[13] Mair R. J.: Tunneling in urban areas and effects on infrastructure. Advances in research and practice. Muir Wood Lecture 2011. ITA-AITES materials, July 2011.
[14] Mair R. J., Taylor R. N., Bracegirdle A.: Subsurface settlement profiles above tunnels in clays. Geotechnique 43 (2) 1993, str. 315-320.
[15] Mair R. J., Taylor R. N., Burland J. B.: Prediction of ground movements and assessment of risk of building demage due to bored tunneling. Proc. of the International Symposium on Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Ground. Balkema str. 713-718.
[16] New B., O’Reilly M. P.: Tunnelling induced ground movements predicting their magnitude and effects. J. D. Geddes Ground movements and structures. Proc. of 4th International Conference, University of Wales College of Cardiff 1991, London. Pentech Press, 1992, str. 671-697.
[17] Peck R. B.: Deep excavations and tunneling in soft ground. Proceedings of the 7th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering. Mexico 1969, Vol. 4, str. 225-290.
[18] Siemińska-Lewandowska A. i in.: Analiza ewentualnego szkodliwego oddziaływania budowy II linii metra w Warszawie na odcinku Rondo Daszyńskiego - Dworzec Wileński, na zabytkową zabudowę przy ul. Nowy Świat, ul. Konopczyńskiego - podczas drążenia tuneli tarczą zmechanizowaną. Instytut Dróg i Mostów PW. Warszawa 2007.
[19] Thewes M.: Soft ground shield tunneling. Materiały szkoleniowe kursu „Shield tunnelling in soft soils”. DelftGeoAcademy. Delft 2008.
[20] Thewes M.: TBM tunneling challenges - redefining the state of the art. Tunnel. Collection of keynote lectures. ITA-AITES World Tunnel Congress 2007, str. 13-21.
[21] Verruijt A., Booker J. R.: Surface settlements due to deformation of a tunnel in an elastic half plane. Géotechnique 46 (4), 1996, str. 753-757.
[22] Wolski W. i in.: Dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrogeologiczna dla II linii metra w Warszawie. Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla tunelu szlakowego Nowy Świat-Powiśle. Konsorcjum Geoteko sp. z o.o., SGGW, Geoprojekt sp. z o.o. Warszawa 2004.
[23] Wójtowicz P.: Ocena niecki osiadania nad tunelem drążonym tarczą TBM na przykładzie tunelu szlakowego II linii metra w Warszawie. Praca dyplomowa, Politechnika Warszawska 2012.
[24] ITA-AITES Mechanized tunnelling. Recommendations and Guidelines for Tunnel Boring Machines (TBMs). 05.2001.
[25] AFTES Recommendations. Choosing mechanized tunnelling techniques. GT4R3A1. TC 23 2000.
[26] PN-EN 1997-1Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne. PKN 02. 2007.
[27] Course on TBM Tunneling. Politechnika Warszawska, październik 2011, M. Gatti, G. Mariani, „Settlements and building behavior”.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA1-0051-0048
Identyfikatory