Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA1-0050-0016

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Zmiany ludnościowe a mobilność w miastach

Autorzy Mężyk, A.  Zamkowska, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Współcześnie pojęcie mobilności człowieka można odnieść do jego osobistej aktywności, np. do zmian w pozycji społeczno-zawodowej, jak też do fizycznego przemieszczenia. Instrumentem służącym zaspokojeniu potrzeby mobilności są wszystkie elementy składające się na system transportowy. Szczególnego znaczenia nabiera funkcjonowanie systemu transportowego w dużych miastach, będących głównym miejscem życia i pracy współczesnych społeczeństw. Tej tematyce poświęcony jest niniejszy artykuł, w którym przedstawione zostały zmiany demograficzne i przestrzenne, jakim podlegają współczesne miasta na świecie i w Polsce oraz ich wpływ na funkcjonowanie transportu zbiorowego.
Słowa kluczowe
PL mobilność   ludność   komunikacja miejska   transport zbiorowy   zmiany demograficzne   rozwój miast  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2009
Tom R. 10, nr 5
Strony 18--21
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., tab.
Twórcy
autor Mężyk, A.
autor Zamkowska, S.
  • Politechnika Radomska, Zakład Logistyki i Marketingu
Bibliografia
[1] Mężyk A.: Możliwości redukcji ruchu samochodów osobowych poprzez kształtowanie postaw komunikacyjnych. I konferencja naukowo-techniczna „Pojazd a Środowisko", Radom 1997.
[2] Sarna S.: Wpływ samochodu na przemiany w rozmieszczeniu osadnictwa. Rozlewająca się" urbanizacja. Transport Miejski, 2000, nr 7-8.
[3] Ageing and Transport. Mobility Needs and Safety Issues. Overwiev, OECD 2002, www.oecd.org, maj 2006.
[4] Dane Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/ludnosc, maj 2006.
[5] Prognoza ludności Polski do 2030 roku. Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl, maj 2030.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA1-0050-0016
Identyfikatory