PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Odpady w przemyśle wydobywczym : nowe wyzwania

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W 2011 roku, w Polsce rozpoczął się proces organizacji gospodarki odpadami, w tym wydobywczymi. Dotychczasowe rozwiązania ustawowe zapewniały zachowanie zasad właściwej gospodarki odpadami przez podmioty, jednakże nie umożliwiały właściwej koordynacji działań i egzekwowania wykonania celów. W artykule poruszono zagadnienie przepisów regulujących aktualny stan prawny w zakresie gospodarowania odpadami wydobywczymi, a także problem tworzenia spójnych baz danych geologicznych, które stanowić będą podstawy do rozpoznania skali występowania składowisk odpadów wydobywczych.
Wydawca
Rocznik
Tom
Strony
36--40
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., rys.
Twórcy
autor
 • ICiMB O. Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu
Bibliografia
 • [1] Stefan Góralczyk: Europejska Inicjatywa na rzecz surowców mineralnych - ABC Kruszywa. Referaty i prezentacje. 2009, s. 7-15.
 • [2] Ryszard Sałaciński: Złoża antropogeniczne w unormowaniach prawnych i w praktyce. Górnictwo Odkrywkowe, 1-2/2011, s. 9-11.
 • [3] Jacek Pyra, Michał Strzelecki: Baza danych o polskich złożach surowców mineralnych i koncentracjach antropogenicznych europejskiego projektu Promine. Górnictwo Odkrywkowe. 1-2/2011, s. 55-59.
 • [4] Maria Tomczak: Materiały szkoleniowe „Ustawa o odpadach oraz towarzyszące jej akty wykonawcze. Zmiany w zakresie a gospodarki odpadami. Kraków, kwiecień 2011.
 • [5] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.: Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011 Nr 163 poz. 981);
 • [6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243, Nr 203, poz. 1351).
 • [7] Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. nr 138 poz. 865 z póź. zm.).
 • [8] Projekt z dnia 11.03.2011 r. ustawy o odpadach http://www.mos.gov.pl/kategoria/2226_projekty_zalozen_do_projektow_ustaw_oraz_projekty_ustaw/
 • [9] Projekt z dnia 11.02.2011 r. ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw http://www.mos.gov.pl/g2/big/2010_09/7c82f265b8e41d91cccdc171e6c3de71.pdf
 • [10] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych kryteriów klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (Dz. U. nr 86 poz. 477).
 • [11] Uchwała nr 217 Rady Ministrów z dnia 24.12.2010 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014" (Dz. U. Nr 101 poz. 1183).
 • [12] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312/3 z 22.11.2008).
 • [13] Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/21/WE z 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (Dz. Urz. UE L 102, 11.04.2006).
 • [14] Dyrektywa Rady 1999/31/EC z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999).
 • [15] Raport SOER 2010 Środowisko Europy - stan i prognozy. Synteza. Europejska Agencja Środowiska. Kopenhaga - Odpady i środowisko nr 1(67)/2011, s. 21-25.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BWA1-0049-0062
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.