Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA1-0049-0062

Czasopismo

Surowce i Maszyny Budowlane

Tytuł artykułu

Odpady w przemyśle wydobywczym : nowe wyzwania

Autorzy Kosacka, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W 2011 roku, w Polsce rozpoczął się proces organizacji gospodarki odpadami, w tym wydobywczymi. Dotychczasowe rozwiązania ustawowe zapewniały zachowanie zasad właściwej gospodarki odpadami przez podmioty, jednakże nie umożliwiały właściwej koordynacji działań i egzekwowania wykonania celów. W artykule poruszono zagadnienie przepisów regulujących aktualny stan prawny w zakresie gospodarowania odpadami wydobywczymi, a także problem tworzenia spójnych baz danych geologicznych, które stanowić będą podstawy do rozpoznania skali występowania składowisk odpadów wydobywczych.
Słowa kluczowe
PL gospodarka odpadami   przemysł wydobywczy   odpady wydobywcze  
EN waste management   extractive industry   mining wastes  
Wydawca BMP Sp. z o.o.
Czasopismo Surowce i Maszyny Budowlane
Rocznik 2011
Tom nr 6
Strony 36--40
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys.
Twórcy
autor Kosacka, R.
  • ICiMB O. Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu
Bibliografia
[1] Stefan Góralczyk: Europejska Inicjatywa na rzecz surowców mineralnych - ABC Kruszywa. Referaty i prezentacje. 2009, s. 7-15.
[2] Ryszard Sałaciński: Złoża antropogeniczne w unormowaniach prawnych i w praktyce. Górnictwo Odkrywkowe, 1-2/2011, s. 9-11.
[3] Jacek Pyra, Michał Strzelecki: Baza danych o polskich złożach surowców mineralnych i koncentracjach antropogenicznych europejskiego projektu Promine. Górnictwo Odkrywkowe. 1-2/2011, s. 55-59.
[4] Maria Tomczak: Materiały szkoleniowe „Ustawa o odpadach oraz towarzyszące jej akty wykonawcze. Zmiany w zakresie a gospodarki odpadami. Kraków, kwiecień 2011.
[5] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.: Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011 Nr 163 poz. 981);
[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243, Nr 203, poz. 1351).
[7] Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. nr 138 poz. 865 z póź. zm.).
[8] Projekt z dnia 11.03.2011 r. ustawy o odpadach http://www.mos.gov.pl/kategoria/2226_projekty_zalozen_do_projektow_ustaw_oraz_projekty_ustaw/
[9] Projekt z dnia 11.02.2011 r. ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw http://www.mos.gov.pl/g2/big/2010_09/7c82f265b8e41d91cccdc171e6c3de71.pdf
[10] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych kryteriów klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (Dz. U. nr 86 poz. 477).
[11] Uchwała nr 217 Rady Ministrów z dnia 24.12.2010 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014" (Dz. U. Nr 101 poz. 1183).
[12] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312/3 z 22.11.2008).
[13] Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/21/WE z 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (Dz. Urz. UE L 102, 11.04.2006).
[14] Dyrektywa Rady 1999/31/EC z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999).
[15] Raport SOER 2010 Środowisko Europy - stan i prognozy. Synteza. Europejska Agencja Środowiska. Kopenhaga - Odpady i środowisko nr 1(67)/2011, s. 21-25.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA1-0049-0062
Identyfikatory