Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA1-0047-0007

Czasopismo

Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych

Tytuł artykułu

Analyzing the Possibility of Modeling the Specificity of an Individual Stock Market Investor's Behavior

Autorzy Michałowski, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Analiza możliwości modelowania specyfiki zachowań giełdowych inwestorów masowych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The paper presents various methods of modeling an individual stock market investors' behavior. The author analyzed the possibility of using approaches related to the theory of expected utility, prospect theory, game theory and other studies on this subject. The article is the result of efforts to create an adequate model in order to investigate the specificity of the decision-making behavior of the so-called individual stock market investors.
PL W artykule przedstawiono różne metody modelowania zachowań giełdowych inwestorów masowych. Dokonano analizy możliwości wykorzystania podejść związanych z teorią oczekiwanej użyteczności, teorią perspektyw, z teorią gier oraz inne badania dotyczące tego tematu. Artykuł jest wynikiem prac nad opracowaniem adekwatnego modelu pozwalającego badać specyfikę zachowań decyzyjnych tzw. giełdowych inwestorów masowych.
Słowa kluczowe
PL giełda   inwestorzy masowi   modele zachowań   wieloosobowa gra kooperacyjna   gra z kontinuum graczy   użyteczność oczekiwana  
EN stock market investors   mass investors   models of behavior   cooperative many-player game   game with a continuum of players   expected utility  
Wydawca Institute of Computer and Information Systems, Faculty of Cybernetics, Military University of Technology
Czasopismo Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych
Rocznik 2011
Tom nr 8
Strony 53--58
Opis fizyczny Bibliogr. 26 poz.
Twórcy
autor Michałowski, P.
Bibliografia
[1] A. Ameljańczyk: Rozwiązanie wieloosobowej gry kooperacyjnej z C-jądrem mocy continuum. Biuletyn WAT, Nr 2, 1977.
[2] A. Ameljańczyk: Rozwiązanie kompromisowe wieloosobowej gry kooperacyjnej względem punktu wyznaczającego z normy Rp (.) a rozwiązanie Schmeidlera. Biuletyn WAT , Nr 2, 1978.
[3] A. Ameljańczyk: Teoria gier. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 1978.
[4] A. Ameljańczyk: Wektorowa optymalizacja w modelach decyzyjnych ze szczególnym uwzględnieniem modeli growych. Dodatek do Biuletynu WAT, Nr 2, 1979.
[5] A. E. Roth: Subsolutions and Supercove of Cooprative Games. Mathematics of Operations Research, Vol. 1, No. 1, 1976.
[6] A. K. Dixit, B. J. Nalebuff: Sztuka strategii. MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa, 2009.
[7] D. Kahneman, A. Tversky: Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, XLVII, 263-291 (1979).
[8] D. Luce, H. Raiffa: Gry i decyzje. PWN, 1964.
[9] D. Schmeidler: The nucleolus of a characteristic function game. SIAM Journal of Applied Mathematics, 17, 1969.
[10] E. Płonka: Wykłady z teorii gier. WPŚl., Gliwice, 2001.
[11] G. Owen: Teoria gier. PWN, Warszawa, 1975.
[12] J. Rosenmuller: Game theory. Stochastics, Information, Strategies and Cooperation. Kluwer Academic Publishers, Boston, 2000.
[13] J.v. Neumann: Theory of Games and Economic Behavior. Princeton University Press., Princeton, 1944.
[14] J. Watson: Strategia - wprowadzenie do teorii gier. WNT, 2005.
[15] K. Jajuga, T. Jajuga: Inwestycje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002.
[16] M. Malawski, A. Wieczorek, H. Sosnowska: Teoria gier. PWN, 2004.
[17] M. Nowak: Finanse behawioralne jako nowy kierunek analizy racjonalności inwestorów na rynkach finansowych. Instytut Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie.
[18] P. Bezalel, S.Peter: Introduction to the Theory of Cooperative Games, Springer-Verlag Gmbh, 2007.
[19] R. Aumann: Handbook of Game Theory with economic applications. Vol. 1-3, Elsevier, Amsterdam, 2006.
[20] R. Aumann, S. Hart: Handbook of Game Theory with Economie Applications. Elsevier, Vol. 1, Vol. 2, Vol. 3, 2006.
[21] T. Plummer: Psychologia rynków finansowych. U źródeł analizy technicznej. WID Press, Warszawa, 1995.
[22] Wikipedia.org, Game Theory, http://en.wikipedia.org/wiki/Game_theory wersja z dnia: 06.03.2011.
[23] Wikipedia.org, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, http://pl.wikipedia.org/wiki/Gie%C5%82da_Papier%C3%B3w_Warto%C5%9Bciowych_w_Warszawie wersja z dnia 05.03.2011.
[24] Wikipedia.org, Prospect Theory, http://en.wikipedia.org/wiki/Prospect_theory wersja z dnia: 06.03.2011.
[25] Wikipedia.org, Expected Utility Hypotesis, http://en.wikipedia.org/wiki/Expected_utility_hypothesis wersja z dnia: 06.03.2011.
[26] Wikipedia.org, Ekonomia behawioralna, http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekonomia_behawioralna wersja z dnia 06.03.2011.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA1-0047-0007
Identyfikatory