Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA1-0045-0026

Czasopismo

Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania

Tytuł artykułu

Nowoczesne systemy doświetlania roślin oparte o najnowsze osiągnięcia technologii SSL LED

Autorzy Grzesiak, W.  Bieńkowski, A.  Żupnik, M.  Wojciechowska, R.  Kołtun, A.  Kurpaska, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Modern systems based on the latest SSL LED technology for plants irradiation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano eksperymentalny system pozwalający na ocenę przydatności najnowszych osiągnięć technologii SSL LED dla potrzeb doświetlania roślin. Zastosowane w systemie diody LED zostały wprowadzone do sprzedaży w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, a ich parametry pozwoliły na prognozowanie pozytywnego wyniku eksperymentu. Przy projektowaniu systemu uwzględniono trudne warunki technoklimatyczne środowiska, w którym system będzie eksploatowany. Dla oceny systemu przeprowadzono pomiary: charakterystyk spektralnych, liczności fotonów oraz rozsyłu strumienia świetlnego. System zainstalowano w nowoczesnej szklarni należącej do Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i przeprowadzono szereg badań, pozwalających na ocenę jego przydatności w procesie doświetlania roślin. Do eksperymentu wybrano roszponkę warzywną (Valerianella locusta), roślinę o bardzo atrakcyjnych walorach smakowych i zdrowotnych, której cena rynkowa uzasadnia poniesienie dodatkowych nakładów na jej doświetlanie.
EN The article presents the experimental system to measure the usefulness of the latest SSL LED technology for irradiation of plants. LEDs applied to the system were introduced for sale in the last several months, and their parameters allowed us to predict a positive outcome of the experiment. When designing the system the difficult conditions of the environment in which the system will be operated were taken into account. For the evaluation of the system the following measurements were done: spectral characteristics, multiplicity of photons and light distribution. The system was installed in a modem greenhouses belonging to the Faculty of Horticulture of the University of Agriculture in Krakow and several studies to assess its usefulness in the process of plants irradiation were conducted. For the experiment, vegetable lamb's lettuce (Valerianella locusta] was selected, a plant that has a very appealing taste and is beneficial for health. The market price justifies the additional expenses incurred for its irradiation.
Słowa kluczowe
PL technologia SSL LED   diody elektroluminescencyjne   doświetlanie roślin   fotosynteza   ekonomika uprawy   jakość plonu  
EN SSL LED   light emitting diodes   plants irradiation   photosynthesis   economics of cultivation   crop quality  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
Rocznik 2011
Tom Vol. 52, nr 6
Strony 137--139
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., il., wykr.
Twórcy
autor Grzesiak, W.
autor Bieńkowski, A.
autor Żupnik, M.
autor Wojciechowska, R.
autor Kołtun, A.
autor Kurpaska, S.
  • Instytut Technologii Elektronowej, Oddział w Krakowie
Bibliografia
[1] Matysiak B.: Doświetlanie roślin ozdobnych. Hasło Ogrodnicze, 07/2004, ss. 20-22.
[2] Eberhard Schaefer, Ferenc Nagy.: Photomorphogenesis in Plants and Bacteria. Function and Signal Transduction Mechanism. 3rd Edition, Springer, 2006, pp. 662.
[3] Wojciechowska R., Siwek P.: The effect of shading on nitrate metabolism in stalks and blades of celery leaves. (Apium graveolens L. var. dulce), Folia Horticulturae, 18/2, 2006, 25-35.
[4] Kurpaska S.: Metodyczne aspekty obliczania natężenia oświetlenia w szklarni produkcyjnej. Inżynieria Rolnicza, 10 (108), 137-143.
[5] Kurpaska S.: Technika doświetlania roślin. Hasło Ogrodnicze, 07/2004, ss. 12-14.
[6] Light Emitting Diodes (LEDs) for General Illumination, An Oida Technology Roadmap Update 2002, website http://lighting.sandia.gov/lightingdocs/OIDA_SSL_ED_Roadmap_Full.pdf
[7] Witryna internetowa: www.pxm.pl
[8] Grzesiak W., Cież M., Nowak S., Zaraska W., Dubert F., Czyczyło-Mysza I.: Application of PV Powered High Intensity LED's for Supplementary Irradiation of Horticultural Plants. Proc. of the 2006 IEEE 4th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, May 7-12. 2006. Hilton Waikoloa Village. Waikoloa. Hawaii, pp. 2400-2403.
[9] Grzesiak W., Cież M., Nowak S., Skwarek A., Dubert F., Czyczyło-Mysza I., Skoczowski A. M.: High Brightness Leds Supplied from Autonomous PV Installation in Proecological Irradiation Systems for Plants Cultivation. 22th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Fiera Milano, Italy, 3-7.09.2007. pp. 3288-3291.
[10] Grzesiak W., Cież M., Nowak S., Maj T., Początek J., Skwarek A., Witek K., Dubert F., Czyczyło-Mysza I., Skoczowski A. M.: The Modern Proecological SSL-LED+PV System for Supplementary Irradiation of Plants. Proc.of the 31th Int. Conference and Exhibition IMAPS - Poland 2007, Rzeszów-Krasiczyn, Poland, 23-26.09.2007, pp. 291-294.
[11] Grzesiak W., Maj T., Początek J.: Porównanie własności aplikacyjnych oświetleń żarowego i LED-owego. VII Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 02-04.06.2008. pp. 473-478.
[12] Grzesiak W., Maj T., Początek J.: Porównanie własności aplikacyjnych oswietleń żarowego i LED-owego. Elektronika, 11/2008, ss. 230-233.
[13] Grzesiak W., Cież M., Koprowski J.: The Influence of Assembly Technology on Exploitation Parameters of Power SSL-LEDs. Proc.of the 32nd International Microelectronics and Packaging IMAPS-CPMT Poland Conference, Warszawa-Pułtusk, Poland, 21-24.09.2008, p. 36/CD.
[14] Skoczowski A., Czyczyło-Mysza I., Skwarek A., Pilarski J., Grzesiak W., Nowak S.: Impact of Light Spectral Composition and Ozone Fumigation on Chlorophyll Content Changes and Optical Properties of Brocccoli Leaves. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2010, z. 545, ISSN 0084-5477, pp. 357-373.
[15] ANSI E1.11 - USITT DMX512-A Asynchronous Serial Digital Data Transmission Standard for Controlling Lighting Equipment and Accessories.
[16] Witryna internetowa: www.philipslumileds.com
[17] Wierzbicka B.: Mniej znane rośliny warzywne. WUWM, 2002, Olsztyn.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA1-0045-0026
Identyfikatory