Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA1-0036-0033

Czasopismo

Surowce i Maszyny Budowlane

Tytuł artykułu

Projektowany zbiornik przeciwpowodziowy "KOTLARNIA" jako przykład właściwej rekultywacji wyrobiska popiaskowego

Autorzy Łagosz, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Odkrywkowa eksploatacja złóż kruszyw naturalnych w dolinach rzek prowadzi najczęściej do znacznych przekształceń krajobrazu, zmian warunków hydrogeologicznych i nierzadko do degradacji ekosystemów. Jednak w każdym przypadku dochodzi do końcowej fazy wydobycia danego złoża i wtedy kluczowe znaczenie dla środowiska mają decyzje o sposobie rekultywacji. Można pozostawić, czy wręcz porzucić dane wyrobisko, twierdząc: "niech przyroda radzi sobie sama". Wtedy proces naturalnej sukcesji i powrotu do równowagi trwa bardzo długo. Jednak nie jest to właściwe podejście, czego przykładem są liczne wyrobiska pozostałe po rabunkowej eksploatacji kruszyw. Nieliczne zrealizowane obiekty gospodarki wodnej na obszarach poddanych niegdyś eksploatacji wskazują właściwy kierunek prac rekultywacyjnych. Dzięki adaptacji wyrobiska popiaskowego teren zbiornika "Kotlarnia" będzie można wykorzystać do redukcji przepływów powodziowych w rzece Bierawce i poprawy bilansu wodnego tej rzeki, a dodatkowo może stać się on atrakcyjnym terenem pod względem przyrodniczym i rekreacyjnym.
Słowa kluczowe
PL eksploatacja górnicza   teren poeksploatacyjny   wyrobisko odkrywkowe   rekultywacja wyrobisk   zbiornik przeciwpowodziowy   Kotlarnia  
EN post-mine area   open cast   recultivation   flood pool   mining  
Wydawca BMP Sp. z o.o.
Czasopismo Surowce i Maszyny Budowlane
Rocznik 2009
Tom nr 3
Strony 39--45
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., il., rys., tab.
Twórcy
autor Łagosz, R.
  • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Bibliografia
[1] Studium przedprojektowe dostosowania istniejącego wyrobiska popiaskowego w Kotlarni na zbiornik przeciwpowodziowy, WODBUD Katowice 2005.
[2] Studium wykonalności dla przedsięwzięcia Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Kotlarnia na rzece Bierawce, HYDROPROJEKT KRAKÓW Sp. z o.o., ARUP Kraków 2008.
[3] Projekt budowlany zbiornika przeciwpowodziowego Kotlarnia na rzece Bierawce, HYDROPROJEKT KRAKÓW Sp. z o.o. 2008.
[4] Czajkowska A.: Wpływ antropopresji na jakość i stosunki wodne w zlewni rzeki Bierawki, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2008.
[5] Łagosz R.: Powiązanie budowy obiektów hydrotechnicznych z górniczą eksploatacją kruszyw naturalnych, materiały z X Konferencji Naukowo-Technicznej “Ochrona powierzchni terenów górniczych w subregionie zachodnim województwa śląskiego” Rybnik 2005.
[6] Wyniki badań i ocen jakości wód powierzchniowych woj. opolskiego i śląskiego w 2002, 2005, 2006, 2007 roku, WIOŚ Opole i WIOŚ Katowice - dane publikowane na stronach internetowych.
[7] Strony internetowe gminy Bierawa www.bierawa.pl
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA1-0036-0033
Identyfikatory