Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA1-0029-0027

Czasopismo

Surowce i Maszyny Budowlane

Tytuł artykułu

Polskie złoża kamieni dla produkcji kruszyw łamanych na tle obiektów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

Autorzy Bromowicz, J.  Magiera, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Natura 2000 to nazwa Europejskiej Sieci Ekologicznej, obejmującej kraje Unii Europejskiej. Obszary te są niezależne od obiektów objętych innymi formami ochrony przyrody, mogą jednak, i często obejmują, część lub całość takich terenów, jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Jest to więc nowa kategoria chronionych obiektów przyrodniczych, która - jak należy przypuszczać - stanowi nowy element konfliktu pomiędzy koniecznością pozyskiwania kopaliny i koniecznością chronienia przyrody. W artykule przedstawiono zakres tego konfliktu dla złóż dających możliwości produkcji naturalnych kruszyw łamanych. Artykuł informuje o przebiegu granic Europejskiej Sieci Ekologicznej i położeniu złóż, a także opisuje polskie złoża w obrębie Natura 2000.
Słowa kluczowe
PL Natura 2000   kruszywo łamane   ochrona przyrody   wydobycie kopalin  
EN Natura 2000   crushed stone   broken aggregate   protection of nature   mineral extraction  
Wydawca BMP Sp. z o.o.
Czasopismo Surowce i Maszyny Budowlane
Rocznik 2006
Tom nr 3
Strony 56--61
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., il., rys., tab.
Twórcy
autor Bromowicz, J.
autor Magiera, J.
  • Zakład Geologii Złożowej i Górniczej, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Bibliografia
[1] Awdankiewicz M. (1999) - Volcanism in a late Variscan intramonte trough: the petrology and geochemystry of the Carboniferous and Permian volcanic rocks of the Intra-Sudetic Basin, SW Poland. Geol. Sudetica, 32: 83-111
[2] Bereś B., Dumicz M., Kozłowski S. (1966) - Wapienie krystaliczne (marmury) ze Sławniowic na Dolnym Śląsku. Biuletyn IG, 201: 121-155
[3] Bromowicz J., (1993) - Prognozy poszukiwawcze piaskowców magurskich na podstawie znajomości ich zbiornika sedymentacyjnego. Gospodarka Sur. Mineralnymi, 9: 439-476.
[4] Bromowicz J. (1994) - Bloczne kamienie Polski. Mat. IV Konf. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi. Zakopane 5-7 października 1994: 1-15
[5] Bromowicz J., Figarska-Warchoł B., Karwacki A., Kolasa A., Magiera J., Rembiś M., Smoleńska A., Stańczak G. (2004) - Dekoracyjność - ważny element oceny kopaliny przy dokumentowaniu złóż kamieni budowlanych i drogowych. Górnictwo Odkrywkowe, 3-4: 45-49
[6] BromowiczJ., Figarska-Warchoł B., Karwacki A., Kolasa A., Magiera J., Rembiś M., Smoleńska A., Stańczak G. (2005) - Waloryzacja polskich złóż kamieni budowlanych i drogowych według standardów Unii Europejskiej. Wyd. AGH, 113 pp.
[7] Heflik W. (1989) - Kamienie ozdobne Polski. Wyd. Geol., 240 pp.
[8] Kamieński M., Peszat C., Rutkowski J., Skoczylas - Ciszewska K. (1968) - O wykształceniu i własnościach technicznych piaskowców godulskich. Zesz. Nauk. AGH, Geologia, z. 12: 3-80
[9] Karwacki A. (1990) - Litologia i petrogeneza marmurów kłodzkich. Geologia (AGH) nr 47: 163 pp.
[10] Lorenc S. (1984) - Petrogeneza wapieni wojcieszowskich. Geol. Sudetica vol. XVIII, nr 1: 60-122
[11] Pawlaczyk P., A. Kepel, R. Jaros, R. Dzięciołowski, P. Wylegała, A. Szubert, P.O. Sidło, 2004: Propozycja optymalnej sieci obszarów Natura 2000 w Polsce - "Shadow List". Natura 2000. Warszawa. 150 str.
[12] Peszat C. (1967) - Rozwój litologiczny i warunki sedymentacji wapieni cieszyńskich. Pol. Akad. Nauk, Oddz. w Krakowie, Kom. Nauk Geol. Prace Geologiczne 44: 111 pp.
[13] Słomka T. (1986) - Analiza sedymentacji warstw cieszyńskich metodami statystyki matematycznej. Roczn. PTG 56: 277-336.
[14] Słomka T. (1995) - Głębokomorska sedymentacja silikoklastyczna warstw godulskich Karpat. Prace Geol., 139: 116 pp.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA1-0029-0027
Identyfikatory