Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA1-0001-0753

Czasopismo

Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji

Tytuł artykułu

Rozpoznawanie mowy patologicznej na podstawie obrazów głosek szumowych

Autorzy Kapusta, M.  Gajer, M.  Shomali, A. 
Treść / Zawartość http://ijet.pl/index.php/ijet
Warianty tytułu
EN Pathological speech recognition based on the noisy sound images
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Sygnał mowy posiada bardzo skomplikowaną naturę, która sprawia że jego zobrazowanie oraz dalsza analiza bez operacji wstępnego przetworzenia są trudne i nie zawsze przynoszą pożądane efekty. W wielu pracach sygnał mowy przedstawiany jest w postaci wideogramów, będących wykresami czasowo - częstotliwościowymi, jednakże analiza tych obrazów nie jest łatwa ze względu na ich trudną interpretacje. W pracy niniejszej zaproponowano wykorzystanie sieci neuronowej Kohonena do generacji obrazów sygnałów mowy patologicznej, występującej u dzieci z rozszczepem podniebienia. Opisano sposób przekształcenia sygnału mowy do postaci macierzy widm chwilowych, stanowiącej zbiór danych wejściowych dla układu sieci neuronowej Kohonena. Następnie omówiono metodę generacji obrazu przez sieć neuronową oraz zaprezentowano metodę identyfikacji mowy patologicznej na podstawie otrzymanych obrazów, opierającą się na pomiarze całkowitej długości linii łaczącej zwycięskie neurony. Otrzymane dla poszczególnych głosek rezultaty pomiarów długości linii zobrazowano w postaci wykresów.
EN The nature of speech signal is very complicated, that causes that its visualisation and further analysis, without some initial pre - processing, is very complicated and doesn't always bring the desired effects. Speech signal in most cases is represented by videograms. The analysis of these forms of signal visualisation is not easy because of difficulties in their interpretation. In this article the usage of Kohonen neural network for visualising speech signals uttered by children with a cleft palate, was proposed. Speech signal is converted to its spectrum matrices representation, which constitutes the input for Kohonen neural network. Further a method for generating a simplified form of speech signal (a poly - line figure) based on the network's output, was discussed. In addition, a method for pathological speech signal recognition was proposed. Test results based on utterances obtained from children with a cleft palate were also presented.
Słowa kluczowe
PL sieci neuronowe Kohonena   wirtualizacja i rozpoznawanie sygnałów akustycznych   mowa patologiczna  
EN Kohonen neural networks   speech visualisation and recognition   pathological speech  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe PWN SA
Czasopismo Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
Rocznik 1999
Tom Vol. 45, nr 3-4
Strony 405--417
Opis fizyczny
Twórcy
autor Kapusta, M.
autor Gajer, M.
autor Shomali, A.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Staszica w Krakowie
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA1-0001-0753
Identyfikatory