Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA0-0059-0046

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Zapewnienie płynności dostaw surowców stałych do elektrociepłowni poprzez sprawne zarządzanie ryzykiem operacyjnym

Autorzy Krajewska, R.  Łukasik, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Provide liquidity for supply of solid raw materials to CHP plant by efficient operational risk management
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiona została problematyka związana z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym w łańcuchu dostaw paliw stałych do elektrociepłowni. W części pierwszej referatu omówiono znaczenie zarządzania ryzykiem operacyjnym w zapewnieniu ciągłości dostaw energii i ciepła odbiorcom ostatecznym w ujęciu teoretycznym. W drugiej części referatu omówiono zaś znaczenie bezpieczeństwa łańcuchów dostaw dla elektrociepłowni w bezpieczeństwie energetycznym kraju, którego celem jest zapewnienie dostępności do różnych nośników energii wraz z zapewnieniem ciągłości ich dostaw. Przeprowadzono analizę i charakterystykę struktury zapasów w przykładowej elektrociepłowni wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie utrzymania odpowiedniego stanu zapasów paliw w przedsiębiorstwie energetycznym.
EN Paper discussed the issues related to operational risk management in the supply chain of solid fuels to CHP plants. In the first part of the paper discussed the importance of operational risk management to ensure continuity of supply of electricity and heat consumers the ultimate in theory. In the second part of the paper particular attention was paid to the importance of security of supply chains for CHP plants in the energy security of the country, the purpose of which is to ensure the availability of various energy sources along with ensuranceof continuity of this supply. Performed the analysis of the structure and characteristics of the stocks in the sample plants according to the Regulation of the Minister of Economy, Labour and Social Policy on the maintenance of adequate fuel stocks in the energy company.
Słowa kluczowe
PL zarządzanie ryzykiem   łańcuch dostaw   bezpieczeństwo energetyczne   przedsiębiorstwo energetyczne  
EN risk management   energy security   supply chain   energy company  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 2221--2230
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Krajewska, R.
autor Łukasik, Z.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Bibliografia
1. Brdulak H., Zarządzanie ryzykiem a zarządzanie wiedzą w sieci dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 11, 2007.
2. Ciesielski M. (red. naukowy), Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009.
3. Hadyniak B., Monkiewicz J.(red. naukowa): Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. Tom 1. Podstawy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
4. Kaczmarek T. T.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2008.
5. Materiały źródłowe udostępnione przez Elektrociepłownię za rok 2011r.
6. Monkiewicz J., Gąsiorowski L. (red. naukowa), Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 roku w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych.
8. http://www.polityka.pl/rynek/gospodarka/ [wgląd: styczeń 2013]
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA0-0059-0046
Identyfikatory