Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA0-0059-0045

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

System pomiarowy do rejestracji parametrów ruchu pojazdu bezzałogowego

Autorzy Kozioł, S.  Zbrowski, A.  Matras, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Measurement system for the recording of movement parameters of an unmanned vehicle
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule opisano zestaw aparatury do pomiaru i rejestracji przebiegów czasowych parametrów ruchu pojazdu bezzałogowego. W skład systemu pomiarowego wchodzą czujniki pozwalające na pomiar wartości parametrów charakteryzujących wymuszenia działające na badany pojazd i jego reakcje w warunkach dynamicznych, układ zbierania danych oraz oprogramowanie do sterowania pomiarami i analizy wyników. Aparatura pozwala na rejestrację prędkości wzdłużnej i poprzecznej pojazdu, przyspieszeń i prędkości obrotowych nadwozia w trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach oraz prędkości obrotowych kół jezdnych. System charakteryzuje się elastyczną konfiguracją pozwalającą na wykorzystanie do badań różnego rodzaju pojazdów i jest przeznaczony przede wszystkim do realizacji standardowych testów drogowych do oceny stateczności i kierowalności pojazdów pożarniczych lub innych samochodów z wysoko umieszczonym środkiem masy.
EN The article is devoted to a set of measurement apparatus for the recording of movement parameters of an unmanned vehicle. The presented system is composed of sensors enabling the measurement of the value of parameters characterising forces affecting a tested vehicle, and the vehicle's reactions in dynamic conditions. Additionally, a data collection system and software for the control of measurements and the analysis of test results are shown. The apparatus enables the recording of the vehicle's longitudinal and transverse velocity, the acceleration and the rotational speed of the body of the vehicle in three parallel directions, and the rotational speed of its wheels. The systems is characterised by a flexible configuration that allows for its application in tests of different kinds of vehicles, however it is mainly intended for standard road tests aiming at the assessment of stability and manageability of fire engines and other vehicles with a high centre of mass.
Słowa kluczowe
PL pojazd bezzałogowy   pojazdy specjalne   stateczność pojazdu   aparatura do testowania pojazdu specjalnego  
EN unmanned vehicle   special vehicles   apparatus for testing special vehicle   vehicle stability  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 533--542
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kozioł, S.
autor Zbrowski, A.
autor Matras, E.
Bibliografia
1. Andrzejewski R., Stabilność ruchu pojazdów kołowych, WNT, Warszawa, 1997.
2. Gidlewski M., Kozioł S., Zbrowski A., Metody badań własności jezdnych samochodów z wysoko położonym środkiem masy. Logistyka 6/2011, s. 1103-1114.
3. Gidlewski M., Prochowski L., Pokorski J., Jemioł L., Analiza zagrożeń związanych z eksploatacją sprzętu gaśniczego i ratownictwa technicznego stosowanego w czasie akcji ratowniczych i metody badań samochodów pożarniczych, Cz. 1 i Cz. 2, PIMOT Warszawa 2011.
4. Kozioł S., Pokorski J., Zbrowski A., Koncepcja systemu technicznego do badań właściwości jezdnych pojazdów pożarniczych, Logistyka 3/2012, s. 1141-1147
5. Litwinow A., Kierowalność i stateczność samochodu, WKŁ, Warszawa 1976.
6. Prochowski L., Pojazdy samochodowe, Mechanika ruchu, wyd. 2, WKiŁ, Warszawa 2009.
7. Prochowski L., Kozioł S., Zagrożenia w ruchu pojazdów z wysoko położonym środkiem masy, Problemy Eksploatacji 2011 nr 2, s 297-308.
8. Ranecki J., Procedury postępowania i taktyka działań ratowniczych przy wykorzystaniu samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego, SA PSP Poznań 1999.
9. Zomotor A., Fahrwerktechnik: Fahrverhalten. VOGEL Buchverlag Würzburg, 1987
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA0-0059-0045
Identyfikatory