Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA0-0059-0039

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Model procesu eksploatacji obiektu technicznego

Autorzy Kierzkowski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Model of technical objects operation process
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiony w pracy model może być wykorzystywany w procesie analizy różnego rodzaju zagadnień, obejmujących problem modelowania procesu eksploatacji obiektu technicznego. Opracowany model pozwala na: ocenę zgodności funkcjonującego procesu eksploatacji obiektu z założonym harmonogramem, ocenę wyników procesów eksploatacji obiektu technicznego poprzez analizę funkcji prawdopodobieństw stanów oraz funkcje gotowości obiektu technicznego, symulację procesu eksploatacji w fazie projektowania jego procesu użytkowania oraz obsługiwania. Przedstawiony w pracy model umożliwia analizę oraz symulowanie procesu eksploatacji obiektu technicznego, posiada jednak pewne ograniczenia: brak możliwości zmiany harmonogramu procesu eksploatacji obiektu technicznego w dowolnej chwili jego realizacji; brak własności dyspozytorskich modelu, mających na celu wskazanie możliwości zmian w procesie eksploatacji mających na celu osiągnięcie założonych kryteriów (minimalna wartość prawdopodobieństwa stanu, minimalny poziom funkcji gotowości procesu); brak implementacji zdarzeń losowych z innego systemu, w celu zamodelowania potencjalnie możliwych zdarzeń losowych, mających wpływ na proces eksploatacji obiektu technicznego.
EN Aim of the study which was to develop a model of the operation of a technical process of timing, was executed by developing the following partial tasks: defining the basic relationship between the stages of the operation of a technical process, adopting theoretical assumptions, describing modeled the operation of a technical process, developing a model of the operation of a technical process, verify the operation of a process model based on a technical inquiry into the real system operation of low cost airlines aircrafts. Model presented in this work can be used in the analysis of various issues, including the problem of modeling the operation of a technical process. The model allows to: evaluate of assessment process, exploit the functioning of the schedule, evaluate the results of the operation of a technical process by analyzing the functions of probabilities of states of readiness of a technical object, simulating the operation process in the design phase of the process of use and handling. Presented model provides analyzing and simulating the operation of a technical process, but it also has some limitations: it is not possible to change the schedule of operation of a technical object at any time for its implementation, lack of ownership of dispatching model, designed to identify possible changes in the operation process to achieve established criteria (minimum probability of a minimum level of preparedness functions of the process), lack of implementation of the mishap from another system, in order to model a potentially possible random events that affect the operation of a technical process.
Słowa kluczowe
PL transport lotniczy   port lotniczy   procesy Markowa   proces semimarkowski  
EN air transport   airport   Markov processes   semi-Markov processes  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 2193--2200
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz. pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kierzkowski, A.
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Zakład Logistyki i Systemów Transportowych
Bibliografia
1. Abdelghanya K., Shahb S., Rainab S., Abdelghanyb A., Model for projecting flight delays during irregular operation conditions, Journal of Air Transport Management Vol.10, 2004 s. 385-394
2. Dohi T., Shibuya T., Osaki S., Models for 1-out-of Q systems with stochastic lead times and expedited ordering options for spares inventory, European Journal of Operational Research Vol. 103, 1997
3. Ghosh B., Basu B., O’Mahony M., Multivariate Short-Term Traffic Flow Forecasting Using Time Series Analysis, IEEE transactions on intelligent transportation systems, vol. 10, no. 2, 2009
4. Kierzkowski A., Problemy wspomagania procesu obsług statku powietrznego, Logistyka, nr. 3, 2009
5. Knezevic J., Planning Maintenance resources for non-supported missions, Journal of Quality in Maintenance Engineering no. 1, 1999
6. Sheu S.-H., Griffith W.S., Optimal Age-Replacement Policy With Age-Dependent Minimal-Repair and Random-Leadtime, IEEE Transactions on Reliability 50(3), 2001
7. Woropay M. - red., Podstawy racjonalnej eksploatacji maszyn, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Bydgoszcz - Radom 1996.
8. Żurek J., Gotowość podsystemu wykonawczego w systemie eksploatacji obiektów technicznych, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, z. 2, Warszawa 1989.
9. Żurek J., Modelowanie symboliczne systemów bezpieczeństwa i niezawodności w transporcie lotniczym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Prace naukowe, Transport, z. 39, Warszawa, 1998.
10. Żurek. J., Jaźwiński J., Wybrane problemy sterowania zapasami, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom, Warszawa, 2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA0-0059-0039
Identyfikatory