Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA0-0059-0037

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena realizacji zakładanych zadań przewozowych na przykładzie przedsiębiorstwa publicznego transportu autobusowego ZUK ROKBUS Sp. z o.o.

Autorzy Kiciński, M.  Stasiak, P. 
Treść / Zawartość http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/index http://www.autobusy-test.com.pl/
Warianty tytułu
EN The performance of carrier's tasks research in the bus public transportation company ROKBUS Sp. z o.o.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki z przeprowadzonych badań mających na celu ocenę realizacji regularnych przewozów pasażerskich jednego z przedsiębiorstw działających na terenie Powiatu Poznańskiego, tj. Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. z Rokietnicy. Ocenie poddano cztery najważniejsze linie autobusowe, którymi mieszkańcy Gminy Rokietnica dojeżdżają do stolicy Wielkopolski - Poznania, wyznaczając szereg najistotniejszych zdaniem autorów wskaźników: rzeczywisty czas jazdy, średni stopień napełnienia pojazdu, średnią liczbę pasażerów znajdującą się w pojeździe na danym odcinku drogi, pracę przewozową autobusu na danej linii i na danym odcinku drogi, efektywność pojazdu. Uzyskane informacje stały się podstawą do wskazania słabych i mocnych stron istniejącego przebiegu linii autobusowych oraz zakładanego rozkładu jazdy.
EN The paper presents the results of carrier's tasks research in one of several bus public transportation companies from the Aglomeration of Poznan - ROKBUS Sp. z o.o. from Rokietnica. Authors have done measurements for four bus lines from another towns/villages to Poznan and have designated a several of the most important rates of the transportation systems: travel time, average number of passengers, average number of passengers per route, transport working with a bus passenger, vehicle efficiency. The paper includes also the advantages and weaknesses of bus lines and bus timetable in ROKBUS transportation company.
Słowa kluczowe
PL przewozy pasażerskie   transport autobusowy  
EN bus transport   passenger transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 555--564
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz, pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kiciński, M.
autor Stasiak, P.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Zakład Logistyki, marcin.kicinski@put.poznan.pl
Bibliografia
1. Francuz K.: Analiza funkcjonowania transportu zbiorowego w ciągu komunikacyjnym pomiędzy Gminą Skawina i Gminą Kraków. Technical Transactions 1-b/2011, zeszyt 3, 37-46.
2. Grava S.: Urban Transportation Systems. McGraw-Hill, 2002.
3. Kiciński M., Żak J., Urbaniak B.: Wpływ prac remontowo-budowlanych realizowanych na drodze S11 na funkcjonowanie transportu publicznego. W: Skuteczne zmniejszanie zatłoczenia miast. Wydawnictwo Uni-Druk, Poznań 2009, s. 120-129.
4. Kiciński M.: Pomiary obciążenia linii autobusowych KPA Kombus Sp. z o.o. na odcinku Dworzec Rataje - Dworzec PKS - Dworzec Rataje. Raport z badań. Politechnika Poznańska, Poznań 2009.
5. Kiciński M.: Wielokryterialne harmonogramowanie obsług taboru w przedsiębiorstwie publicznego transportu autobusowego. Rozprawa doktorska. Politechnika Poznańska, Poznań 2012.
6. Kutz M. (red.): Handbook of transportation engineering. Tom I, II, Mcgraw-Hill College 2011.
7. Liberadzki B., Mindur L. (red.): Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Warszawa - Radom, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB 2007.
8. Ludność w gminach według stanu w dniu 31.12.2011 r. Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl (dostęp 27.01.2013 r.)
9. Rudnicki A.: Jakość komunikacji miejskiej. Kraków, SITK Odział w Krakowie, 1999.
10. Rudnicki A.: Przydatność syntetycznego wskaźnika oceny jakości transport zbiorowego w mieście średniej wielkości. Transport miejski i regionalny 2012, nr 11.
11. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (red.): Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2009.
12. Sinha K., Labi S.: Transportation decision making. Principles of project evaluation and programming. John Wiley & Sons, New Jersey 2007.
13. Small K., Verhoef E.: The economics of urban transportation. Taylor & Francis e-Library, London/New York 2007.
14. Starowicz W.: Koncepcja rozwoju transportu publicznego w miastach. Ekspertyza. Politechnika Krakowska, Kraków 2010.
15. Transport. Wyniki działalności w 2011 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
16. Vuchic V.: Urban transit systems and technology. John Wiley & Sons, Hoboken 2007
17. Wyszomirski O. (red.): Transport miejski. Ekonomika i organizacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
18. Wyszomirski O.: Podstawowe uwarunkowania kształtowania oferty przewozowej w komunikacji miejskiej.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA0-0059-0037
Identyfikatory