Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA0-0059-0036

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ryzyko występujące w funkcjonowaniu magazynu wyrobów gotowych

Autorzy Kempa, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The risk occurring in the operation of the finished products warehouse
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Ryzyko postrzegane jest jako zagrożenie niezrealizowania jakiegoś celu ustalonego przez przedsiębiorstwo. Jeżeli jednym z nich jest efektywne zarządzanie magazynem wyrobów gotowych, to należy się liczyć z pewnymi trudnościami spowodowanymi dystrybucją produktów. Duża konkurencja na rynku powoduje coraz większe problemy sprzedażowe, a co za tym idzie zalegania wyrobów gotowych w magazynach. Taka sytuacja może doprowadzić do zwiększenia kosztów magazynowania i pogorszenia ogólnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Artykuł ma na celu pokazanie rynku magazynowego w wybranych miejscach Polsce oraz ryzyka związanego z zarządzaniem magazynem wyrobów gotowych.
EN The risk is seen as a threat to a non-established by the company. If one of them is effective inventory management of finished products, it is to be expected with certain difficulties due to the distribution of products. A lot of competition on the market causes increasing sales problems, and hence the deposition of finished products in stock. Such a situation may lead to an increase in storage costs and a deterioration in the overall financial health of the company. The article is intended to show the warehouse market in selected locations around Poland and the risks associated with the management of the finished products warehouse.
Słowa kluczowe
PL magazynowanie   logistyka magazynowania   logistyka dystrybucji   zarządzanie magazynem  
EN storage   warehousing   logistics distribution   storage management  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 1039--1044
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kempa, E.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Bibliografia
1. Grzybowska K.: Gospodarka zapasami i magazynem. Część 2. Zarządzanie magazynem., Diffin., Warszawa 2010.
2. Matulewski M., Konecka S., Fajfer P., Wojciechowski A.: Systemy logistyczne. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2007.
3. Raport o rynku nieruchomości w Polsce; publikacja Cushman&Wakefield -wiosna 2012, www.cushmanwakefield.com
4. Ratajczyk J., Redmer A. : Różne formy magazynowania w firmie - ile to kosztuje; Logistyka 1/2010.
5. Wieteska G.: Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na rynku B2B; Difin, Warszawa 2011.
6. Zachorowska A.: Zarządzanie ryzykiem procesów inwestycyjnych przedsiębiorstw, W: Logistyka w naukach o zarządzaniu. Książka poświęcona pamięci profesora M. Sołtysika, Prace Naukowe AE w Katowicach, Wyd. AE, Katowice 2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA0-0059-0036
Identyfikatory