Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA0-0059-0035

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Turystyka wodna jako szansa rozwoju miast nadwodnych na przykładzie Szczecina

Autorzy Kaup, M.  Chmielewska-Przybysz, M.  Łozowicka, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Water tourism as an opportunity for development of cities situated by the waterside through the example of Szczecin
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Turystyka wodna jest kluczowym elementem rozwoju miast i regionów nadwodnych. Aktywizuje i stymuluje regiony o silnie rozwiniętej infrastrukturze turystycznej, daje możliwości spędzania i organizacji wolnego czasu. W Polsce szeroki dostęp do morza oraz rozbudowany system rzek, jezior i kanałów stwarza duże możliwości dla rozwoju tej formy turystyki. Niektóre miasta w tym Szczecin, mają znaczący potencjał, aby realizować usługi turystyczne na wysokim poziomie i czerpaćz tego zyski. Prezentowany artykuł przedstawia rolę i znaczenie turystyki wodnej oraz uwarunkowania obsługi jednostek pasażerskich na przykładzie miasta Szczecin. Przeanalizowano w nim potencjał akwenów wodnych Szczecina oraz obecne warunki i możliwości rozwojowe tej formy turystyki.
EN Water tourism is a crucial development element of cities and regions situated by the waterside. It motivates and stimulates regions with well-developed tourism infrastructure giving possibilities to spend and organize spare time. Broad access to the sea in Poland as well as expanded system of rivers, lakes and channels gives huge opportunities for development of this kind of tourism. Some cities including Szczecin have great potential in order to carry out the best quality tourist services and to draw profits from that. Presented article shows role and significance of water tourism as well as passenger vessels handling conditions through the example of Szczecin. Szczecin's water bodies potential has been analysed in that article as well as current conditions and development possibilities of that kind of tourism.
Słowa kluczowe
PL port Szczecin   turystyka wodna   infrastruktura turystyczna  
EN Szczecin Port   water tourism   objects of infrastructure  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 1821--1829
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kaup, M.
autor Chmielewska-Przybysz, M.
autor Łozowicka, D.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Katedra Logistyki i Ekonomiki Transportu, Zakład Inżynierii Systemów Transportowych, mkaup@zut.edu.pl
Bibliografia
1. Kaup M., Rola i znaczenie jachtingu w rozwoju polskiej turystyki wodnej. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis 284, Oeconomica 61,Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecnie, Szczecin 2010.
2. Kaup M., Chmielewska-Przybysz M.: Analiza funkcjonowania śródlądowych jednostek pasażerskich obsługiwanych w porcie Szczecin. Logistyka 2011, nr 6.
3. Kaup M., Chmielewska-Przybysz M.: Analiza potrzeb transportowych turystów europejskich przybywających do Szczecina drogami wodnymi. Zeszyty naukowe US, Szczecin 2013.
4. Materiały wewnętrzne spółki Polsteam Shipping Agency.
5. Niezgoda A., Zmyślony P., Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
6. Tołkacz L., Śródlądowa turystyka zbiorowa, Tom I. Szlaki turystyki zbiorowej. Wydawnictwo Petros-trans Sp z. o.o., Szczecin 2008.
7. http://marinas.pl/akweny/odra-i-szczecin
8. http://www.port.szczecin.pl
9. http://www.ums.gov.pl
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA0-0059-0035
Identyfikatory