Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA0-0059-0032

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wykorzystanie aplikacji EwaS do oceny efektywności szkoleń kierowców

Autorzy Kamińska, J.  Chalfen, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN EwaS application to evaluation the effectiveness of driver training
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono aplikację EwaS będącą narzędziem do prowadzenia ewidencji szkoleń doskonalenia techniki jazdy. Istotnym elementem aplikacji jest moduł umożliwiający wykonanie analizy statystycznej w celu oceny efektywności przeprowadzonego szkolenia. Zaproponowano również wskaźnik liczbowy ilościowej efektywności szkolenia ef. Na podstawie analizy efektów 4 szkoleń przeprowadzonych zimą 2013 roku, w których uczestniczyły 54 osoby wykazano przydatność oraz praktyczność aplikacji.
EN The paper presents an EwaS application as a tool to keep records of driving techniques training. An additional the application has a module that allows the execution of statistical analysis to evaluate the effectiveness of training. We proposed a numerical indicator of the effectiveness of training. Usefulness and practicality of application was presented based on the analysis of the effects of four training groups in the winter of 2013.
Słowa kluczowe
PL szkolenie kierowców   aplikacja EwaS   bezpieczeństwo ruchu drogowego  
EN driver training   EwaS application   road safety  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 1321--1328
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz, pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kamińska, J.
autor Chalfen, M.
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Katedra Matematyki, 50-357 Wrocław, ul. Grunwaldzka 53, joanna.kaminska@up.wroc.pl
Bibliografia
1. Bąk J.: Wypadki drogowe a kształcenie młodych kierowców. ITS Warszawa 2003.
2. Kamińska J., Bubnowska V.: 2012, Ocena wpływu szkolenia doskonalącego technikę jazdy na umiejętności kierowania samochodem osobowym. Technika Transportu Szynowego 9/2012, 1043-1053
3. Isler R. B., Starkey N.J., Sheppard P. 2011. Effects of higher-order driving skill training on young, inexperienced drivers on-road driving performance. Accident Analysis and Prevention 43, 1818-1827.
4. Kowalski J.: Wypadki drogowe a kształcenie kierowców. Instytut Technologii Eksploatacji Radom, ITS Warszawa 2003.
5. Ker K., Roberst I. G., Collier T. Bayer F. R., Bunn F., Frost C. 2008. Post-licence driver education for the prevention of road traffic crashes (review). The Cochrane Collaboration. John Wiley&Sons, Ltd.
6. Linhart J.: Proces i struktura uczenia się ludzi. PWN Warszawa 1987.
7. Lonero L. 2008. Trends in driver education and training. American Journal of Preventive Medicine 35(3) 316-323.
8. McCoy P. T., Tarawneh M. S., Bishu R. R., Ashman R.D., Foster B.G. 1993. Evaluation of countermeasures for improving driving performance of older drivers. Transportation Research Record, 1405 p.72-80
9. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U.: Statystyka, elementy teorii i zadania. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 1995
10. Wicher J.: Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2004.
11. Wicher J.: Kilka uwag o modelu kierowcy w analizie bezpieczeństwa ruchu drogowego, Zeszyty Instytutu Pojazdów 4, Politechnika Warszawska, 1994.
12. Ustawa o Kierujących Pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 (Dz.U. z 2011r., nr 30, poz.151)
13. Regulamin Konkursowej Jazdy Samochodem 2012, Polski Związek Motorowy, 2012, http://www.pzm.pl/pliki/zg/samochody/regulaminy/rajdy/10_KJS_20120110_zal.pdf
14. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U. z 2013r., poz.91)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA0-0059-0032
Identyfikatory