Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA0-0059-0024

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Audyt BRD dróg transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) w Polsce w aspekcie wymagań światowych standardów

Autorzy Jaworski, A.  Kuszewski, H.  Lejda, K.  Ustrzycki, A.  Woś, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Road safety audit of trans-European transport networks (TEN-T) in Poland comparing to world standard requirements
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono analizę porównawczą sposobu wykonywania audytów projektów drogowych w Polsce oraz w wybranych krajach o dużym stopniu zmotoryzowania i zaawansowanych w działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Porównano cechy charakterystyczne audytów, zakres inwestycji drogowych oraz ich etapów realizacji, jakich powinien dotyczyć audyt, jak również wymagania stawiane audytorom.
EN The article presents a comparative analysis of road safety audits in Poland and in some countries of a high degree of motorization and showing advanced efforts for improving road safety. The characteristic features of audits for particular stage of road projects and construction has been compared. Some requirements for auditors’ qualification has been shortly discussed.
Słowa kluczowe
PL BRD   bezpieczeństwo ruchu drogowego   polityka transportowa   audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego   TEN-T  
EN transport policy   road safety   road safety audit   TEN-T  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 1907--1919
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz, pełen tekst na CD
Twórcy
autor Jaworski, A.
autor Kuszewski, H.
autor Lejda, K.
autor Ustrzycki, A.
autor Woś, P.
  • Politechnika Rzeszowska, Katedra Silników Spalinowych i Transportu
Bibliografia
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Dziennik Ustaw UE L 319/59 z dnia 29 listopada 2008 r.
2. FHWA Road Safety Audit Guidelines. FHWA-SA-06-06.
3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, http://www.gddkia.gov.pl.
4. NRA Road Safety Audit Guidelines. Volume 5, Section 2, Part 2, NRA HD 19/04, Dublin 2004.
5. Road Safety Audits (RSA), http://safety.fhwa.dot.gov/rsa/software.
6. Safety Standards for Road Design and Redesign - SAFESTAR (Final Report), Institute for Road Safety Research, Leidschendam NL, 2002.
7. Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dziennik Ustaw z 2012 r., poz. 472.
8. Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Sejm RP VII kadencji, Nr druku: 104, 2012, http://www.sejm.gov.pl.
9. Zalecenia dotyczące stosowania założeń Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej w „ramach” POIiŚ 2007-2013, http://pois.transport.gov.pl.
10. Zarządzenia nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3/09/2009 roku w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej. GDDKiA, Warszawa 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA0-0059-0024
Identyfikatory