Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA0-0059-0023

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Kształtowanie zintegrowanego produktu turystycznego jako elementu marki Radomia "siła w precyzji"

Autorzy Jaroszek, M.  Grad, B. 
Treść / Zawartość http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/index http://www.autobusy-test.com.pl/
Warianty tytułu
EN Integrated development of tourism the product as part of brands Radom "strength in precision"
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedmiotem rozważań jest wskazanie na potrzebę włączenia zagadnień dotyczących tworzenia zintegrowanego produktu turystycznego Radomia do działań promocyjnych realizowanych przez miasto w ramach marki Radomia "Siła w precyzji". W pierwszej części referatu omówiono zagadnienia związane z marką Radomia. Ponadto zwrócono uwagę na znaczenie strategii rozwoju Radomia, będącej jednym z podstawowych dokumentów programowania rozwoju miasta, dla kształtowania gospodarki turystycznej i jej efektu - zintegrowanego produktu turystycznego. W kolejnej części referatu omówiono zagadnienia teoretyczne związane z produktem turystycznym odnosząc je do środowiska gospodarczego Radomia. Uwzględniono tu kwestie podejmowania własnej działalności w sektorze turystyki przez ludzi młodych. Całość opracowania kończy omówienie wyników badań ankietowych, które przeprowadzono wśród mieszkańców Radomia, związanych z zagadnieniami postrzegania turystyki jako szansy dla kreowania rozwoju miasta, w tym na kwestie dotyczące sfer, które powinny być ujęte w ramach zintegrowanego produktu turystycznego Radomia.
EN Essentially, there is an indication of the need to include issues relating to the creation of an integrated tourism product Radom promotional activities carried out by the city of Radom in the brand, "he sowed in precision." In the first part of the paper discusses issues related to the brand Radom. In addition, the importance of a development strategy Radom, which is one of the fundamental documents of the development program for the development of tourism and its effects - an integrated tourism product. The next section of the paper discusses the theoretical issues related to the tourism product by referring them to the economic environment Radom. Here, taking into account issues of their own AUTOBUSY 2395business in the tourism sector by young people. The whole ends with discussion of the results of the survey, which was conducted among residents of Radom, issues related to the perception of tourism as an opportunity for the creation of urban development, including issues related to areas that should be included in an integrated tourist product Radom.
Słowa kluczowe
PL gospodarka turystyczna   produkt turystyczny   tożsamość miasta  
EN tourist product   tourism economy   identity of the city  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 2383--2395
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Jaroszek, M.
autor Grad, B.
  • Student Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu im. Kazimierza Pułaskiego, Kierunek Turystyka i rekreacja
Bibliografia
1. A. Panasiuk, Gospodarka turystyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
2. J. Wojnowski (red), Wielka Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001-2005
3. Materiały źródłowe i promocyjne udostępnione przez Urząd Gminy Miasta Radomia - Wydział Promocji Miasta w zakresie sektora turystyki i marki „Siła w precyzji”
4. Strategia Rozwoju Miasta Radom na lata 2008-2020. Warszawa: WYG International, 2008-02. s. 68-77. (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 371/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 sierpnia 2008 r.
5. GUS: Rocznik statystyczny (2009-2011)
6. Wyniki badań ankietowych zrealizowanych w okresie luty-marzec 2013 w ramach projektu: Ocena postrzegania turystyki jako szansy dla kreowania przedsiębiorczości i rozwoju Gminy Miasta Radomia ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przedsiębiorczości ludzi młodych w sferze gospodarki turystycznej w Radomiu pomiędzy UTH im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu a Gmina Miasta Radomia.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA0-0059-0023
Identyfikatory