Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA0-0059-0016

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wielokryterialna ocena procesów budowlanych z uwzględnieniem rozmytego modelowania niepewności aspektów technologicznych

Autorzy Ibadov, N. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Multicriterial rating of construction processes including fuzzy modeling of technological uncertainty aspects
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule opisana została problematyka oceny wielokryterialnej procesów budowlanych, z uwzględnieniem modelowania rozmytego niepewności aspektów technologicznych. Kwestie niepewności (towarzyszące aspektom technologicznym) w artykule uwzględniono jako ryzyko procesów technologicznych i przyjęto jako dodatkowe kryterium oceny. Wszystkie kryteria oceny modelowano i oceniano stosując teorię zbiorów rozmytych. W artykule została zaproponowana procedura oceny (optymalizacji) wielokryterialnej wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych i wnioskowania rozmytego z liczbowymi wagami kryteriów.
EN The paper discusses the problem of multi-criteria evaluation of construction processes based on the fuzzy modeling of the technological uncertainty. Issues of uncertainty associated with the technological aspects are treated as the technological risk of a given process and adopted as an additional criterion of assessment. All of the evaluation criteria are modeled and evaluated on the basis of the fuzzy sets theory. The paper also proposes the assessment (optimization) procedure based on the fuzzy sets and fuzzy reasoning theory with the numerical weights of the criteria of assessment. Finally, the paper presents a numerical example.
Słowa kluczowe
PL czas wykonania roboty budowlanej   zbiory rozmyte   wnioskowanie rozmyte   optymalizacja wielokryterialna  
EN fuzzy inference   fuzzy sets   time of construction works   sequential multiobjective optimization  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 1183--1191
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz, pełen tekst na CD
Twórcy
autor Ibadov, N.
  • Politechnika Warszawska
Bibliografia
1. Baas S. M., Kwakernaak H.: Rating and Raking of Multiple-Aspects Alternatives Using Fuzzy Sets. Automatica, vol. 13 (1977), pp. 47-58.
2. Dubois D., Prade H.: A review of fuzzy sets aggregation connectives. Information Sciences 36, 85- 121, 1985,
3. Eschenauer H., Koski J., Osyczka A.: Multicriteria Design Optimization. Springer-Verlag, Berlin 1990.
4. Fuller R., Carlsson C.: Fuzzy Multiple Criteria Decision Making. Fuzzy Sets and Systems, 78 (1996), pp. 139-153.
5. Galas Z, Nykowski I, Żółkiewski Z.: Programowanie wielokryterialne. PWE, Warszawa 1987r.
6. Ibadov N., Kulejewski J.: Wykorzystanie zbiorów rozmytych do oceny skuteczności dostawcy materiałów budowlanych w procesie logistycznym. Logitrans - VIII konferencja naukowo-techniczna. Logistyka, Systemy transportowe, Bezpieczeństwo w transporcie. Str. 129, 12-15.04, Szczyrk 2011r.
7. Ibadov N.: Wykorzystanie teorii zbiorów rozmytych do podejmowania decyzji w budownictwie. Konferencja naukowo-techniczna: „Sterowanie procesami inwestycyjnymi w budownictwie wodnym i morskim”. Szczecin-Międzyzdroje, 17-20 czerwca 1999 r.
8. Kasprzyk J.: Zbiory rozmyte w analizie systemowej. PWN, Warszawa 1986r.
9. Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski L.: Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte. PWN, Warszawa - Łódź 1997 r.
10. Yager R. R., Filev D. P.: Podstawy modelowania i sterowania rozmytego. WNT, Warszawa 1995 r.
11. Yager R. R.: A general approach to criteria aggregation using fuzzy measures. International Journal of Man-Machine Studies 38, 187-213, 1993,
12. Yager R. R.: Fuzzy Decision Making Including Unequal Objectives. Fuzzy Sets and Systems, vol. 1 (1978), pp. 87-95.
13. Zadeh L. A.: A computational approach to fuzzy quantizers in natural languages. Computing and Mathematics with Applications 9, 149-184, 1983,
14. Zadeh L. A.: Fuzzy Sets, Information and Control, 1965, vol. 8.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA0-0059-0016
Identyfikatory