Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA0-0059-0014

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Aktualne trendy rozwoju turystyki lotniczej

Autorzy Hawlena, J.  Sawicki, B. 
Treść / Zawartość http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/index http://www.autobusy-test.com.pl/
Warianty tytułu
EN Actual trends in regional tourism development
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Analiza procesu rozwoju konsumpcji turystycznej wykazuje, że jego dynamika jest w znacznym stopniu zależna od dostępności komunikacyjnej, a podróże lotnicze stają się coraz powszechniejszym i atrakcyjniejszym sposobem przemieszczania. Autorzy zaprezentowali ewolucję procesu rozwoju turystyki z wykorzystaniem zróżnicowanych form transportu, dokonując analizy rozwoju światowego rynku turystycznego z wykorzystaniem różnych środków transportu. Przedstawiono rolę portów lotniczych jako istotnych stymulatorów rozwoju regionalnego. W końcowej części artykułu zaprezentowano trendy i kryteria wyboru formy usług turystycznych oraz metody i źródła możliwości obniżki kosztów podróży turystycznych.
EN Analysis of the tourism development process shows that its growth is largely dependent on the availability of transport. The air travel is becoming an increasingly widespread and attractive way totravel. The authors present the evolution of tourism development by identifying [alternative: by looking at different forms of transport and analysing developments in the global tourism market. The role of airports as major promoters of regional development is also included. The final part of the article presents the trends and the main criteria in choosing the tourism services and the methods andsources of cost reduction opportunities.
Słowa kluczowe
PL transport lotniczy   porty lotnicze   zrównoważony rozwój regionalny   usługi turystyczne  
EN air transport   airport   balanced regional development   tourist services  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 1257--1267
Opis fizyczny Bibliogr. 27 poz, pełen tekst na CD
Twórcy
autor Hawlena, J.
autor Sawicki, B.
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
1. T. Dziedzic: Funkcje i użyteczność pomiarów ruchu turystycznego, [w:] Regionalne badania konsumentów usług turystycznych, (red.) E. Dziedzic. Materiały z konferencji Polskiej Organizacji Turystycznej, która odbyła się w Warszawie 24-25 listopada 2009 roku. Wydawnictwo POT, Warszawa 2010.
2. Dyr. T.: Koleje dużych prędkości jako czynnik poprawy konkurencyjności kolei na rynku transportowym. Technika Transportu Szynowego 2010, nr 11-12.
3. Gallup Organization: European Commission - Survey on the attitudes of the Europeans toward tourism Eurobarometer, May 2011. [dostęp 10.01.2013].
4. Gołembski G. (red.), Kompendium wiedzy o turystyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Poznań 2002.
5. Graham A., Papatheodorou, A., Forsyth P.: Aviation and Tourism: Implications for Leisure Travel. Farnham: Ashgate Publishing, Ltd.. 2010.
6. Grzelińska O.: Mama dookoła świata. Wydawnictwo W.A.B. Warszawa 2012.
7. Hawlena J.: Konkurencja na rynku lotniczych przewozów pasażerskich w warunkach globalizacji. Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2012.
8. Huderek S.: Znaczenie transportu lotniczego dla rozwoju miast i regionów. Konferencja AHG, Kraków, 25-27 września 2008.
9. Współczesne uwarunkowania rozwoju turystyki. Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych, która odbyła się w Kraków 27-28.wrzwśnia 2012.
10. Panasiuk A.(red.) Ekonomika Turystyki. Wydawnictwo Naukowa PWN, Warszawa 2009.
11. Panasiuk A.(red.), Ekonomika turystyki i rekreacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
12. Papatheodorou A.: The Impact of Civil Aviation Regimes on Leisure Market. In Graham A., Papatheodorou A., and Forsyth P., (ed) Aviation and Tourism: Implications for Leisure Travel, Aldershot: Ashgate, 2008.
13. Pijet-Migoń E.: Zmiany rynku lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce po akcesji do UE. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Wrocław 2012.
14. Raport PhoCusWright zatytułowanego "Turystyka online na rynkach Europy Wschodniej” PhoCusWright’s Eastern Europe Online Travel Overview. http://www.phocuswright.com/products/4099.
15. Seweryn R.: Satysfakcja turysty a jego lojalność wobec obszaru recepcji turystycznej (na podstawie wyników badań ruchu turystycznego w Krakowie), [w:] G. Sobczyk (red.), Współczesny marketing. Trendy. Działania, PWE, Warszawa. 2008.
16. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r.(z perspektywą do 2030 roku) Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (projekt). Warszawa, 22. 12. 2012 r.
17. Wyrwicz E.: Turystyka w świetle komunikatu „Europa - najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie-nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego”. Departament Turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki. Warszawa, 9 marca 2012.
18. http://www.amadeus.com/pl/x225392.html (dostęp 03.01.2012).
19. http://www.amadeus.com/pl/documents/aco/pl/Amadeus%20Raport%20Phocuswright%20informacja%20prasowa.pdf (dostęp 02.01.2012).
20. Co przyniósł lotnictwu rok 2012? http://dlapilota.pl/wiadomosci/dlapilota/co-przyniosllotnictwu-rok-2012.
21. http://www.egospodarka.pl/69144,Wakacje-Polakow-malo-ofert-last-minute,1,39,1.html
22. http://www.egospodarka.pl/82804,Ceny-biletow-lotniczych-2012,1,39,1.html (dostęp 30.01.2013).
23. http://mobile-barcode.tmcnet.com/news/2012/07/12/6433726.htm (dostęp 03.01.2012).
24. http://www.hotelarze.pl/turystyka/turystyka-europejska-2001.php (dostęp 02.02.2013).
25. Jak zmierzyć wpływ transportu lotniczego na rozwój regionu? ; http://www.prtl.pl/rynek_lotniczy_artykuly/6745 (dostęp 20.01.2012).
26. http://www.wykop.pl/link/1196625/polacy-a-wakacje-na-wlasna-reke/(dostęp 02.01.2012).
27. http://turystyka.wp.pl/kat,1,title,raport-polacy-wybieraja-wakacje-na-wlasna-reke,wid,11251131,artykul.html (dostęp 02.01.2012).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA0-0059-0014
Identyfikatory