Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA0-0059-0012

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ryzyko, identyfikacja i ocena ryzyka przedsięwzięcia inwestycyjnego w aspekcie działań logistycznych

Autorzy Grzyl, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Risk, identification and risk assessment investment project in the aspect of logistics activities
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule prezentuje się wyniki badań na temat ryzyka w obszarze działań logistycznych, przeprowadzonych w drugiej połowie 2012 r. wśród wybranych wykonawczych przedsiębiorstw budownictwa lądowego działających na terenie Trójmiasta. Ryzyko, w powyższym praktycznym kontekście oznacza, iż pomimo stosowania sprawnego systemu zarządzania przedsięwzięciem mogą wystąpić okoliczności, które spowodują, iż osiągniecie rezultatów w obszarze logistyki będzie inne niż zakładane. Efektem podjętych badań jest ustalenie listy istotnych zagrożeń mogących mieć wpływ na działania i procesy logistyczne, wspomagające funkcjonowanie systemu zarządzania w przedsiębiorstwie, zapewniające jego skuteczność i efektywność. W procesie pozyskiwania informacji wykorzystano badania jakościowe, oparte na wiedzy ekspertów budownictwa zaangażowanych w proces przygotowania i realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.
EN This paper presents the results of research on the risks in the area of logistics activities carried out in the second half of 2012, among the selected executive civil engineering companies operating in the Tri-City. The risk in practical terms means that despite the use of effective project management system may be circumstances that cause that achieve results in the area of logistics, will be different than expected. The result of this study is to determine the list of the most significant risks that may affect the operations and logistics processes, supporting the functioning of the management in the company, ensuring its effectiveness and efficiency. In the process of acquiring information were used qualitative research, based on expert knowledge construction involved in the preparation and implementation of investment projects.
Słowa kluczowe
PL przedsięwzięcie inwestycyjne   ryzyko   identyfikacja ryzyka   zarządzanie ryzykiem   przedsiębiorstwo budowlane  
EN investment project   risk   risk identification   risk management   construction company  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 601--610
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Grzyl, B.
  • Politechnika Gdańska
Bibliografia
1. Salomon A., Ryzyko w ocenie efektywności rzeczowych inwestycji portowych. Rozprawa doktorska, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1999.
2. Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi. PWE, Warszawa 2001.
3. Coyle J., Bardi E., Langley C. J. Jr, Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2002.
4. Williams C. A. Jr., Smith M. L., Young P. C., Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
5. Sobczak M., Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania. Agencja Wydawnicza „PLACET” Warszawa 1995.
6. Edwards L., Practical risk management in the construction industry. Thomas Telford Publications, London 1995.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA0-0059-0012
Identyfikatory