Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA0-0059-0008

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne w świetle nowych uwarunkowań Krajowych Ram Kwalifikacji na przykładzie kierunku turystyka i rekreacja

Autorzy Grad, B.  Ferensztajn-Galardos, E.  Krajewska, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Knowledge, skills, social competence in the light of new conditions of National Qualifications Framework for the example of direction tourism and recreation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiony został program kształcenia opracowywany przez Zespół, na kierunku Turystyka i Rekreacja na Uniwersytecie Techniczno-Humanistycznym, w odniesieniu do Krajowych Ram Kwalifikacji z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. W pierwszej części rozważań zdefiniowane zostały efekty kształcenia jako istota Krajowych Ram Kwalifikacji. W drugiej zaś przedstawione zostały prace Zespołu opracowującego efekty kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja na Uniwersytecie Technologiczno - Humanistycznym w Radomiu. Zgodnie z przyjętymi założeniami Zespół umiejscowił kierunek ten w trzech obszarach kształcenia, uznając go tym samym jako interdyscyplinarny.
EN The paper discusses the training program developed by the Teamon the faculty of Tourism and Recreation at the University of Technology and Humanities in Radom, in relation to the National Qualifications Framework, taking into account the knowledge, skills and social competence. In the first part of the considerations learning outcomes are defined as being the National Qualifications Framework. In the other hand, presents the work of the Team that developed the education effects on the faculty of Tourism and Recreation at the University of Technology and Humanities in Radom. According to the assumptions, The Team located this faculty in three areas of education, considering it threby as interdisciplinary.
Słowa kluczowe
PL kształcenie   program kształcenia   efekty kształcenia   Krajowe Ramy Kwalifikacji   Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu  
EN education   education program   learning pathway   National Qualifications Frameworks   University of Technology and Humanities in Radom  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 1029--1038
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Grad, B.
autor Ferensztajn-Galardos, E.
autor Krajewska, R.
  • Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu
Bibliografia
1. Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011.
2. Kraśniewski A.: Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego? Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011.
3. Programu kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja, Politechnika Radomska, Radom 2012.
4. Rozporządzenia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.
5. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie.
6. Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011r., Dz. U. Nr 179/11, poz. 1065.
7. Materiały źródłowe Zespołu opracowującego program kształcenia dla kierunku Turystyka i rekreacja na Wydziale Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu TechnologicznoHumanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA0-0059-0008
Identyfikatory