Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA0-0059-0005

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Podstawy modelowania sieci dróg w systemie poszukiwania pojazdów drogowych według zadanych cech

Autorzy Górska, M. 
Treść / Zawartość http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/index http://www.autobusy-test.com.pl/
Warianty tytułu
EN Road modelling basics in road vehicle tracking system based on given identyfication features
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Systemu Poszukiwania Pojazdów Drogowych Według Zadanych Cech, proponowany i badany w pracach [2 - 8], wymaga symulacji ruchu poszczególnych zespołów auto/kierowca poruszających się po terenie zainteresowania, a następnie akwizycji, transmisji i przetwarzania danych otrzymanych z ustalonych punktów obserwacyjnych. Podstawą symulacji jest komputerowa (numeryczna) reprezentacja terenu, dróg przezeń przechodzących oraz skrzyżowań. W niniejszym artykule podano podstawy modelowania dróg, które w kolejnym kroku zostaną wykorzystane jako baza opisu ruchu obiektów, predykcji ich trajektorii oraz optymalizacji parametrów składowych rozważanego systemu.
EN The vehicle tracking system described in [2-8], based on visual identification by given features, requires the simulation of the motion of driver/vehicle units on a territory of interest. Next the acquisition, transmission and processing of data obtained from observation units at chosen positions has to be studied. The basis for this is a computer (numerical) representation of the territory, the roads on it and the intersections between them. In this paper we provide some elements of road map modeling, which are to be exploited in next step research for the description of vehicle motion, trajectory prediction and optimization of parameters of the projected system.
Słowa kluczowe
PL system poszukiwania pojazdów   sieć dróg   symulacja   punkty obserwacyjne  
EN vehicle search system   road network   observation points   simulation  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 2139--2147
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz, pełen tekst na CD
Twórcy
autor Górska, M.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Bibliografia
1. Engelking R.: Teoria wymiaru, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977
2. Górska M., Jackowski S.: Wybrane techniki sieciowej obserwacji ruchu pojazdu drogowego, artykuł recenzowany, Czasopismo TTS Technika Transportu Szynowego 2012, nr 9
3. Górska M.: Metody matematyczne ekstrapolacji trajektorii ruchu pojazdów drogowych, artykuł recenzowany, Czasopismo TTS Technika Transportu Szynowego 2012, nr 9
4. Górska M., Jackowski J.: Analiza wybranych czynników wpływających na trajektorie ruchu poszukiwanych pojazdów, Czasopismo Logistyka 2012, nr 3
5. Górska M., Jackowski S.: Optymalizacja sieci inteligentnych obserwatorów, Czasopismo Logistyka 2011, nr 6
6. Górska M.: Assessment of observer positions for given behavior of drivers, Czasopismo Logistyka 2011, nr 6
7. Górska M.: Tracing multiple mobile objects by a network of intelligent detectors, Czasopismo Logistyka 2011, nr 3
8. Górska M.: Course prediction for mobile object tracing network, Proceedings of the 4th International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists, Poznań, 2011
9. Klin M. Ch., Pöschel R., Rosenbaum K., (z niem. przeł. Jerzy Browkin): Algebra stosowana dla matematyków i informatyków: grupy, grafy, kombinatoryka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1992
10. Meng X., Chen J.: Moving objects management: models techniques and applications, Wydawnictwa Tsinghua University Press, Beijing oraz Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010
11. Nagel K., Schreckenberg M.: A cellular automaton model for freeway traffic, Journal de Physique I France 2, vol. 2, no. 12, 1992
12. Olariu S, Weigle M. C.: Vehicular networks - from theory to practice, Wydawnictwo Chapman & Hall/CRC, 2009
13. Słupecki J., Hałkowska K., Piróg-Rzepecka K.: Logika i teoria mnogości, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994
14. www.gddkia.gov.pl - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
15. www.newyorkinplainsight.blogspot.com
16. www.openstreetmap.org.pl - portal polskiej społeczności OpenStreetMap
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA0-0059-0005
Identyfikatory