Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS7-0008-0015

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Zastosowanie modeli parametrycznych w badaniach symulacyjnych propagacji drgań transportowych

Autorzy Korzeb, J.  Ilczuk, P. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Application of parametric models in simulations of vibration propagation caused by transport
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono zagadnienia związane z badaniem drgań pochodzących od środków transportu. Analizie poddano drgania rozprzestrzeniające się w najbliższym otoczeniu szlaku komunikacyjnego (linii tramwajowej). W badaniach modelowych wykorzystano dostępne wyniki badań eksperymentalnych. Zbudowano i przebadano modele parametryczne o różnej architekturze dla konwencji SISO (jedno wejście/ jedno wyjście). Dla każdego przypadku dokonano pełnej identyfikacji systemowej reprezentującej model przenoszenia drgań. Wykazano błędy, którymi obarczone zostały wszystkie warianty modelowania. Poddano dyskusji wpływ rozbudowy poziomów wykorzystywanych modeli na otrzymywaną dokładność rozwiązania. W badaniach wykorzystano autorskie oprogramowanie zbudowane w środowisku Matlab. Otrzymane rozwiązania i funkcje przenoszenia wykreślono w dziedzinie częstotliwości i przeanalizowano zależność rzędu równań modelu od stopnia złożoności analizowanych sygnałów. Podjęto próbę określenia doboru optymalnej struktury i rzędu wielomianu niezbędnej do prawidłowej analizy zjawiska.
EN This paper discusses issues related to the study of vibration caused by the means of transport. The vibration propagation to the nearest environment of the communication path was analysed, with the tram line as an example. Available experimental results were used in the research based on the models. A various architecture parametric models for SISO type conversion (single input /single output), were built and tested. For each case full system identification, representing the model of vibration propagation, has been made. Burdened errors for all modelling variants has been shown. Also the impact of development level of used models on the obtained accuracy of the solution was discussed. In the study the authors' software built in Matlab environment was used. Results and functions of propagation were plotted in the frequency domain, and the dependence of the equations model order from the complexity of the studied signal were analyzed. The study attempts to determine how to match the optimum structure and order of polynomial required for proper analysis of the phenomenon.
Słowa kluczowe
PL drgania   modelowanie parametryczne  
EN vibration   parametric modeling  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2011
Tom nr 4
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 6 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Korzeb, J.
autor Ilczuk, P.
Bibliografia
[1] Adamczyk J., Targosz J.: Ochrona przed drganiami wywołanymi przez transport samochodowy. Wydawnictwo AGH, Monografie, Agencja KoKo, ISBN 83-913400-5-8, Kraków 2000r. str. 68.
[2] Korzeb J.: "Simulation studies of vibration influence on people in buildings", Proceedings of 37th International Congress & Exhibition on Noise Control Engineering. INTER-NOISE 2008, s.6, Shanghai, Chiny, 2008.
[3] Praca zbiorowa pod kier. M. Nadera pt: "Badanie, analiza i ocena wpływu drgań od naziemnej komunikacji miejskiej i obciążeń dynamicznych od projektowanej linii metra - stacji Pl. Wilsona wraz z torami odstawczymi, na konstrukcję 21 budynków mieszkalnych, położonych wzdłuż ul. Słowackiego w Warszawie; Faza II: Badania eksperymentalne drgań w budynkach, analiza i synteza wyników w celu oceny oddziaływań na budynki i ludzi w nich przebywających. Umowa z Metro Warszawskie Sp.z o.o. nr 4295/PK/04, Warszawa, 2005, Stron 721.
[4] Rakowski G., Kacprzyk Z.: Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji. WPW, 2005.
[5] Sőderstrőm T., Stoica P.: Identyfikacja systemów. Wydawnictwo naukowe PWN. Warszawa 1997.
[6] Zieliński T.P.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. WKiŁ, ISBN 978-83-206-1640-8, Warszawa 2009r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUS7-0008-0015
Identyfikatory