PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Stress directions in the eastern part of the Silesian Nappe (Polish Outer Carpathians) reconstructed from the second-order folds

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
A study of the second-order folds in the eastern part of the Silesian Nappe allows one to distinguish two groups of structures: longitudinal ones and those orientated obliquely to the strike of the first-order fold axes. Analysis of orientation of the second-order fold axes has made it possible to reconstruct the orientation of s1 stress axes and compression trajectories for each group of folds individually. The results of such a reconstruction imply that the two groups of folds must have been developing independently one from another. Longitudinal folds were formed together with the first-order folds, under the influence of clockwise rotating compression caused by the Early Miocene plate collision, whereas development of the oblique folds was influenced by counterclockwise rotating compression, what seems to be connected with the final push of the Carpathians in Sarmatian times.
Rocznik
Strony
91--101
Opis fizyczny
Bibliogr. 62 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. Aleksandrowski, P., 1985. Structure of the Mt. Babia Góra region, Magura Nappe, Western Outer Carpathians: an interference of West and East Carpathian fold trends. (In Polish, English summary). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 53: 373-422.
 • 2. Aleksandrowski, P., 1989. Structural geology of the Magura Nappe in the Mt. Babia Góra region, Western Outer Carpathians. (In Polish, English summary). Studia Geologica Polonica, 96: 1-140.
 • 3. Birkenmajer, K., 1976. The Carpathian orogen and plate tectonics. Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, A-2 (101): 43-53.
 • 4. Birkenmajer, K., 1985. Major strike-slip faults of the Pieniny Klippen Belt and the Tertiary rotation of the Carpathians. Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, A-16(175): 101-115.
 • 5. Birkenmajer, K., 1986. Outline of geological evolution of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians. (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 6 (389): 293-304.
 • 6. Buła, Z. & Jura, D., 1983. Litostratygrafia osadów rowu przedgórskiego Karpat w rejonie Śląska Cieszyńskiego. (In Polish). Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej, Geologia, 9 (1): 5-27.
 • 7. Burchfiel, B. C., 1980. Eastern European alpine system and the Carpathian orocline as an example of collision tectonics. Tectonophysics, 63: 31-61.
 • 8. Burchfiel, B. C. & Royden, L., 1982. Carpathian foreland fold and thrust belt and its relation to Pannonian and other basins. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 66: 1179-1195.
 • 9. Burtan, J. & Sokołowski, S., 1952. Mapa tektoniczna Karpat Północnych 1:500 000. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 8.
 • 10. Cieszkowski, M., Ślączka, A. & Zuchiewicz, W., 1988. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000, arkusz Jaśliska. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
 • 11. Cieszkowski, M., Gonera, M., Oszczypko, N., Ślęzak, J. & Zuchiewicz, W., 1988. Lithostratigraphy and age of Upper Miocene deposits at Iwkowa, Polish West Carpathians. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Earth Sciences, 36: 309-329.
 • 12. Csontos, L., Tari, G., Bergerat, F. & Fodor, L., 1991. Evolution of the stress field in the Carpatho-Pannonian area during the Neogene. Tectonophysics, 199: 73-91.
 • 13. Fodor, L., Csontos, L., Bada, G., Gyórfi I. & Benkovics, L., 1999. Tertiary tectonic evolution of the Pannonian Basin system and neighbouring orogens: a new synthesis of palaeostress data. In: Durand, B., Jolivet, L., Horvath, F. & Seranne, M. (eds.), The Mediterranean Basins: Tertiary Extension within the Alpine Orogen. Geological Society of London, Special Publications, 156: 295-334.
 • 14. Guzik, K. & Pożaryski, W., 1950. Biecz anticline (Middle Carpathians). (In Polish, English summary). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 53: plates II, Ila, III, Ula, IV, V.
 • 15. Jarosiński, M., 1998. Contemporary stress field distorsion in the Polish part of the Western Outer Carpathians and their basement. Tectonophysics, 297: 91-119.
 • 16. Jarosiński, M., 1999. Badanie współczesnych naprężeń skorupy ziemskiej w głębokich otworach wiertniczych w Polsce metodą analizy struktur breakouts. (In Polish). Instrukcje i metody badań geologicznych, 56: 1-144, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
 • 17. Jaroszewski, W., 1984. Fault and fold tectonics. Ellis Harwood, Chichester, 565 pp.
 • 18. Kamkowski, P., 1974. Zapadlisko przedkarpackie. Część wschodnia (na wschód od Krakowa). (In Polish). In: Budowa Geologiczna Polski, Tom IV. Tektonika, cz. 1. Niż Polski. Wydawnictwa. Geologiczne, Warszawa: 402-416.
 • 19. Konon, A., 2001. Tectonics of the Beskid Wyspowy Mountains (Outer Carpathians, Poland). Geological Quarterly, 45 (2): 179-204.
 • 20. Konior, K., 1981. The role of the Miocene in structure and tectogenesis of the marginal zone of the Carpathians in the Cieszyn-Wadowice area. (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 1: 5-13.
 • 21. Koszarski, L., 1967. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50000, arkusz Rzepiennik - wydanie tymczasowe. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
 • 22. Kovac, M., Hudackova, N., Rudinec, R. & Lankreijer A., 1996. Basin evolution in the foreland and hinterland of the Carpathian accretionary prism during the Neogene: evidence from the Western to Eastern Carpathians Junction. Annales Tectonicae, 10 (1-2): 3-19.
 • 23. Kuśmierek, J., 1990. Outline of geodynamics of Central Carpathian Oil Basin (In Polish, English summary). Prace Geologiczne Komisji Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, 135: 7-76.
 • 24. Książkiewicz, M., 1972. Budowa geologiczna Polski, Tom IV, Tektonika cz. 3, Karpaty. (In Polish). Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 228 pp.
 • 25. Książkiewicz, M., 1977. Hypotesis of plate tectonics and the origin of the Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 47: 329-353.
 • 26. Marko, F., Fodor, L. & Kovac, M., 1991. Miocene strike-slip faulting and block rotation in Berezovske Karpaty Mts. (Western Carpathians). Mineralia Slovaca, 23: 189-200.
 • 27. Mastella, L., 1988. Structure and evolution of Mszana Dolna tectonic window, Outer Carpathians, Poland. (In Polish, English summary). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 58: 53- 173.
 • 28. Mastella, L. & Szynkaruk, E., 1998. Analysis of the fault pattern in selected areas of the Polish Outer Carpathians. Geological Quarterly, 42: 263-276.
 • 29. Mastella, L., Zuchiewicz, W., Tokarski, A. K., Rubinkiewicz, J., Leonowicz, P. & Szczęsny, R., 1997. Application of joint analysis for paleostress reconstructions in structurally complicated settings: Case study from Silesian nappe, Outer Carpathians (Poland). Przegląd Geologiczny, 45 (10): 1064-1066.
 • 30. Mastella, L. & Zuchiewicz, W., 2000. Jointing in the Dukla Nappe (Outer Carpathians, Poland): an attempt of palaeostress reconstruction. Geological Quarterly, 44: 377-390.
 • 31. Morawski, W., 1972. Tectonics of the northern limb of the Podhale synclinorium. Acta Geologica Polonica, 22: 573-591.
 • 32. Ney, R., 1968. The role of the “Cracow bolt” in the geological history of the Carpathian foredeep and in the distribution of oil and gas deposits. (In Polish, English summary). Prace Geologiczne Komisji Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, 45: 7-61.
 • 33. Ney, R., 1976. The Carpathians and plate tectonics. Przegląd Geologiczny, 6: 309-314.
 • 34. Oszczypko, N. & Tomaś, A., 1985. Tectonic evolution of marginal part of the Polish Flysch Carpathians in the Middle Miocene. Kwartalnik Geologiczny, 29: 109-128.
 • 35. Pescatore, T. & Ślączka, A., 1984. Evolution models of two flysch basins: the Northern Carpathians and the Southern Apeninnes. Tectonophysics, 106: 49-70.
 • 36. Plaśienka, D., Grecula, P., Putis, M., Kovac, M. & Hovorka, D., 1997. Evolution and structure of the Western Carpathians: an overwiew. In: Geological evolution of the Western Carpathians. Mineralia Slovaca - Monograph, Bratislava: 1-24.
 • 37. Price N. J. & Cosgrove J. W., 1990. Analysis of Geological Structures. Cambridge University Press, Cambridge, 502 pp.
 • 38. Roca, E., Bessereau, G., Jawor, E., Kotarba, M. & Roure, F., 1995. Pre-Neogene evolution of the Western Carpathians: Constrains from the Bochnia-Tatra Mountains section (Polish Western Carpathians). Tectonics, 14: 855-873.
 • 39. Royden, L., Horvath, F. & Rumpler, J., 1983. Evolution of the Pannonian basin system 1. Tectonics. Tectonics, 2: 63-90.
 • 40. Rubinkiewicz, J., 2000. Development of fault pattern in the Silesian Nappe: Eastern Outer Carpathians, Poland. Geological Quarterly, 44: 391-403.
 • 41. Sikora, W., 1964. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, 1:50 000, arkusz Gorlice - wydanie tymczasowe. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
 • 42. Sikora, W. & Żytko, K., 1960. Budowa Beskidu Wysokiego na południe od Żywca. (In Polish, English summary). Biuletyn Instytutu Geologicznego, 141: 61-204.
 • 43. Szczęsny, R., 2001. Uwagi o fałdach regionalnych w polskich Karpatach zewnętrznych. (In Polish). Przegląd Geologiczny, 49 (9): 833-834.
 • 44. Szczęsny, R., 2003. Reconstruction of stress directions in the Magura and Silesian Nappes (Polish Outer Carpathians) based on analysis of regional folds. Geological Quarterly, 47: 289- 298.
 • 45. Szymakowska, F. & Wójcik, A., 1984. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, 1:50 000, arkusz Jedlicze. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
 • 46. Ślączka, A., 1964. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, 1:50000, arkusz Bukowsko. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
 • 47. Ślączka, A., 1968. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, 1:50000, arkusz Żmigród Nowy - wydanie tymczasowe. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
 • 48. Ślączka, A. & Kamiński, M. A., 1998. A guidebook to excursions in the Polish Flysch Carpathians. Grzybowski Foundation Special Publication, 6, 171 pp.
 • 49. Świdziński, H., 1958. Mapa Geologiczna Karpat Polskich (część wschodnia), 1:200 000. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
 • 50. Świdziński, FL, 1973. Z badań geologicznych w Karpatach. (In Polish). Prace Geologiczne, 80, 109 pp.
 • 51. Tapponnier, P., 1977. Evolution tectonique du sisteme alpin en Mediterranee: poinęonnement et ecrasement rigide plastique. Bulletin de la Societe Geologique de la France, 19: 437-460.
 • 52. Tokarski, A. K., 1975. Structural analysis of the Magura Unit between Krościenko and Zabrzeż (Polish Flysch Carpathians). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 45: 327-359.
 • 53. Tołwiński, K., 1921. Dyslokacje poprzeczne oraz kierunki tektoniczne w Karpatach Polskich. (In Polish, French summary). Prace Geograficzne E. Romera, 6: 27-47.
 • 54. Unrug, R., 1979. Palinspastic evolution of the Carpathian arc before the Neogene tectogenesis. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 49: 3-21.
 • 55. Unrug, R., 1984. Geodynamic evolution of the Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 52: 39-66.
 • 56. Wdowiarz, S., Zubrzycki, A. & Frysztak-Wołkowska, A., 1991. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, 1:50 000, arkusz Rymanów. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
 • 57. Wójcik, A., Jasionowicz, J. & Szymakowska, F., 1992. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, 1:50 000, arkusz Jasło. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
 • 58. Zuchiewicz, W., 1997. Reorientation of the stress field in the Polish Outer Carpathians in the light of joint pattern analysis. (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 45 (1): 105-109.
 • 59. Zuchiewicz, W., 1998. Cenozoic stress field and jointing in the Outer West Carpathians, Poland. Journal of Geodynamics, 26: 57-68.
 • 60. Zuchiewicz, W. & Henkiel, A., 1993. Orientation of Late Cainozoic stress field axes in the light of joint pattern analysis in SE part of the Polish Carpathians. (In Polish, English summary). Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, 48 (23): 311-348, Lublin.
 • 61. Żytko, K., 1985. Some problems of a geodynamic model of the Northern Carparhians. Kwartalnik Geologiczny, 29: 85-108.
 • 62. Żytko, K., Gucik, S., Ryłko, W., Oszczypko, N., Zając, R., Garlicka, I., Nemčok, J., Eliáš, M., Menčik, E., Dvořák, J., Stránik, Z., Rakus, M., & Matejovska, O., 1989. Geological Map of the Western Outer Carpathians and their foreland without Quaternary formations, 1:500,000. In: Poprawa, D. & Nemćok, J. (Eds.), Geological Atlas of the Western Outer Carpathians and their Foreland. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BUS7-0003-0026
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.