Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS7-0003-0017

Czasopismo

Annales Societatis Geologorum Poloniae

Tytuł artykułu

Evolution of the Late Neogene and Eopleistocene fluvial system in the foreland of the Sudetes Mountains, SW Poland

Autorzy Badura, J.  Przybylski, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The oldest Cainozoic fluvial deposits in Lower Silesia date from the Oligocene. During the Middle and Late Miocene times, the fluvial system of this region was only slightly modified, especially in the foreland of the West and Middle Sudetes Mts. River lengths changed, following the migration of the North Sea shorelines. A rapid rebuilding of the fluvial system took place in the foreland of the East Sudetes Mts. either in the Late or Middle Miocene. Till that time, the main river valley of this region - the Nysa Kłodzka River, related to the Paczków and Kędzierzyn Grabens - used to flow towards the East, to a bay of the Paratethys sea. The new main river, pre-Odra, started to flow towards the North not before the Grodków Graben cut meridionally the Meta-Carpathian Swell. We are of the opinion that deposits of the Poznań Formation originated in an fluvial environment because no marine and/or limnic deposits have hitherto been discovered in the area of Lower Silesia above the uppermost of the Middle-Polish lignite seams (Henryk). The pre-Odra River drained the eastern part of Lower Silesia, and flowed towards the North, at least to the Poznań region. This main river captured such smaller rivers, as: the pre-Vistula, pre-Olza, pre-Ostravica, pre-Opava, pre-Nysa Kłodzka, and pre-Bystrzyca. Rivers draining the West Sudetes Mts. flowed first towards the North, to the region of the present-day Middle Odra River, and there turned to the West. It is conceivable that these rivers curved westwards just along the line of the present-day Wrocław - Magdeburg marginal stream valley ("Pradolina"). Since the Pliocene, the Sudetic rivers have started to transport coarser, sandy, and even gravelly material to a more distant foreland. Alluvial deposits of this phase occur exclusively on uplands. Coarse-grained sediments recognized in the bottom of deep erosional incisions were redeposited under subglacial conditions during the Mesopleistocene glaciations. The presented new interpretation of origin of the Poznań Formation basin and detailed recognition of Pliocene and Eopleistocene river system should initiate a new line of research into the Late Neogene and Eopleistocene sediments.
Słowa kluczowe
EN palaeogeography   fluvial sediments   Neogene   Eopleistocene   Lower Silesia   SW Poland  
Wydawca Polskie Towarzystwo Geologiczne
Czasopismo Annales Societatis Geologorum Poloniae
Rocznik 2004
Tom Vol. 74, No 1
Strony 43--61
Opis fizyczny Bibliogr. 106 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Badura, J.
autor Przybylski, B.
Bibliografia
1. Ahrens, H. & Lotsch, D., 1976. Zum Problem des Pliozäns in Brandenburg. Jahrbuch für Geologie, 7-8 (1971/72): 277-323.
2. Alexandrowicz, S. W., 1997. Lithostratigraphy of the Miocene deposits in the Gliwice area (Upper Silesia, Poland). Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Earth Sciences, 45: 167-179.
3. Alexowsky, W., 1996. Verlauf und Genese quartärer Rinnensysteme in dcr Lausitz. (In Polish, German summary). Przegląd Geologiczny, 44: 1229-1231.
4. August, C., Awdankiewicz, M. & Wojewoda, J., 1995. Tertiary basaltoids, volcanoclastics and sedimentary deposits in the eastern part of the Fore-Sudetic Block. (In Polish, English summary). In: Cwojdziński, S. (ed.), Przewodnik 66 Zjazdu PTG “Geologia i ochrona środowiska bloku przedsudeckiego. 50 lat polskich badań geologicznych na Dolnym Śląsku". 66 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Wrocław, 21-24 IX 1995 r., Wycieczka J. Pol. Tow. Geol., Wrocław: 241-254.
5. Badura, J., 1999. The influence of Cainozoic tectonic movements on geomorphological development of the Niemcza-Strzelin Hills. Quaternary Studies in Poland, Special Issue: 219-225.
6. Badura, J., 2003. Geneza, litologia i stratygrafia neogeńskich i plejstoceńskich preglacjalnych osadów klastycznych Polski SW. (In Polish). In: 4 Seminarium “Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych", Poznań, 13-14 października 2003: 1-3.
7. Badura, J., Czerwonka, J. A., Krzyszkowski, D. & Przybylski, B., 1998. Origin and age of deep erosional structures of the Grodków Plain, Silesian Lowland, southwestern Poland. (In Polish, English summary). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 385: 49-72.
8. Badura, J., Dobosz, T., Przybylski, B. & Zuchiewicz, W., (in print). Neogene-Quaternary sediments in the Sudetic Marginal Fault zone between Dobromierz and Bardo, SW Poland. Acta Montana.
9. Badura, J. & Przybylski, B., 1994. The palaeovalley of Nysa Kłodzka river between Nysa and Grodków. (In Polish, English summary). Acta Universitatis Wratislaviensis, 1702, Prace Instytutu Geograficznego, Seria A, Geografia Fizyczna, 7: 97-110.
10. Badura, J. & Przybylski, B., 1999a. Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski, ark. Chotków (611). (In Polish). Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 39 pp.
11. Badura, J. & Przybylski, B., 1999b. Pliocene to Middle Pleistocene fluvial series in the east Sudetic Foreland. Quaternary Studies in Poland, Special Issue: 227-233.
12. Badura, J. & Przybylski, B., 2000. Petrographical specific of the fluvial and glacial sediments of the Sudetic Foreland (SW Poland). (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 48 (4): 313-319.
13. Badura, I.& Przybylski, B, 2001. Problemy korelacji stratygraficznych kenozoiku południowej Opolszczyzny. (In Polish). In: Badura, J. & Przybylski, B. (eds), Serie rzeczne i lodowcowe południowej Opolszczyzny. VIII Konferencja “Stratygrafia plejstocenu Polski”, Wrocław: 9-27.
14. Badura, J., Przybylski, B„ Salamon, T. & Winter, H., 2001. Stanowisko nr 7 - Tułowice Las; Późnoplioceńskie osady rzeczne w Tułowicach, na Równinie Niemodlińskiej. (In Polish). In: Badura, J. & Przybylski, B. (eds), Serie rzeczne i lodowcowe południowej Opolszczyzny. VIII Konferencja “Stratygrafia plejstocenu Polski”, Wrocław: 139-155.
15. Behr, J., Meister, E. & Gorz, G., 1931. Erläuterungen zu der geologischcn Karte von Preussen, Blatt Camenz in Schlesien. Preussische Geologische Landesanstalt, Berlin, 48 pp.
16. Behr, J. & zur Mühlen, L., 1933. Die Urbettung der Glatzer Neisse und Freiwaldauer Biele. Jahrbuch der Preussischen Geologischen Landesanstalt, 53: 758-765, Berlin.
17. Berger, F., 1931. Diluviale Stratigraphie und Tektonik im Gebiete der oberen Neisse und der Steine, mit einem Beitrag zur Schotteranalyse. Jahrbuch der Preussischen Geologischen. Landesanstalt, 52: 177-244.
18. Biernat, S., 1964. The Tertiary in the Korfantów vicinities (Opole Silesia). Kwartalnik Geologiczny, 8: 297-305.
19. Bijlsma, S., 1981. Fluvial sedimentation from the Fennoscandian area into the North-West European Basin during the Late Cenozoic. Geologie en Mijnbouw, 60: 337-345.
20. Birkenmajer, K., Pécskay, Z., Grabowski, J., Lorenc, M. W. & Zagożdżon, P. P., 2002. Radiometrie dating of the Tertiary volcanics in Lower Silesia, Poland. II. K-Ar palaeomagnetic data from Neogene basanites near Lądek Zdrój, Sudetes Mts. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 72: 119-129.
21. Brański, P., 2002. Iły formacji poznańskiej - kopaliny służące ochronie i rekonstrukcji środowiska naturalnego. (In Polish). Przegląd Geologiczny, 50 (3): 266-267.
22. Ciuk, E., 1970. Schemes of the Tertiary from the Polish Lowland area. (In Polish, English summary). Kwartalnik Geologiczny, 14: 754-771.
23. Ciuk, E. & Piwocki, M., 1979. The Tertiary in the Ząbkowice Śląskie area (Lower Silesia). (In Polish, English summary). Biuletyn Instytutu Geologicznego, 320: 27-56.
24. Czapowski, G., Badura, J. & Przybylski, B., 2002. Profil utworów formacji poznańskiej w rejonie Wrocławia. (In Polish). Przegląd Geologiczny, 50 (3): 257-258.
25. Czerwonka, J. A., Gratzke, B. & Krzyszkowski, D., 1994. History of glaciation in the zone of maximum extent of the late Weichselian ice-sheet near Leszno, western Poland. Folia Quaternaria, 65: 143-194.
26. Czerwonka, J. A. & Krzyszkowski, D., 2001. Preglacial (Pliocene - Early Middle Plejstocene) deposits in Southwestern Poland: lithostratigraphy and reconstruction of drainage pattern. In: Krzyszkowski, D. (ed.), Late Cainozoic Stratigraphy and Palaeogeography of the Sudetic Foreland. Wind J. Wojewoda, Wrocław: 147-195.
27. Dobosz, T. & Skawińska-Dobosz, B., 2003a. Realizacja przeprowadzenia prac geologicznych dla opracowania arkuszy Parkowo (394) i Wągrowiec (395) Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 (opracowanie specjalne). Badania litologiczno-petrograficzne. (In Polish). Unpublished report, Centralne Archiwum Geologiczne, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
28. Dobosz, T. & Skawińska-Dobosz, B., 2003b. Realizacja przeprowadzenia prac geologicznych dla opracowania arkusza Kalisz (622) Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 (opracowanie specjalne). Badania litologiczno-petrograficzne. (In Polish). Unpublished report. Centralne Archiwum Geologiczne, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
29. Dyjor, S., 1966a. Late-Tertiary drainage system of the western part of Lower Silesia. (In Polish, English summary). In: Oberc, J. (ed.), Z geologii Ziem Zachodnich, Sesja Naukowa w 20-lecie polskich badań 1945-1965. Wroclaw: 287-318.
30. Dyjor, S., 1966b. Age of the white gravels and of kaolin clays in the western part of Sudetic forefield. (In Polish). Przegląd Geologiczny, 14 (11): 478-480.
31. Dyjor, S., 1968. Marine horizons within Poznań clays. (In Polish, English summary). Kwartalnik Geologiczny, 12: 941-957.
32. Dyjor, S., 1970. The Poznań Series in West Poland. (In Polish, English summary). Kwartalnik Geologiczny, 14: 819-835.
33. Dyjor, S., 1978. Wykształcenie i stratygrafia utworów trzeciorzędowych na obszarze Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. (In Polish). In: Przewodnik 40 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Zielona Góra. Pol. Tow. Geol., Warszawa: 210-214.
34. Dyjor, S., 1984. Wykształcenie i wiek formacji trzeciorzędowej Opolszczyzny. (In Polish). Materiały i Studia Opolskie, 26 (52/53): 33-58.
35. Dyjor, S., 1985a. Budowa geologiczna rejonu Gozdnicy. (In Polish). In: Dyjor, S. (ed.), Plioceńska i eoplejstoceńska sieć rzeczna i związane z nią kompleksy osadów gruboklastycznych w Polsce. Materiały do dyskusji problemowej. Wrocław, 18-20 czerwiec 1985. Wrocław: 19-24.
36. Dyjor, S., 1985b. Budowa geologiczna rejonu Gnojnej. (In Polish). In: Dyjor, S. (ed.), Plioceńska i eoplejstoceńska sieć rzeczna i związane z nią kompleksy osadów gruboklastycznych w Polsce. Materiały do dyskusji problemowej. Wrocław, 18-20 czerwiec 1985. Wrocław: 83-88.
37. Dyjor, S., 1987. Development of buried valleys in Poland during the Upper Tertiary and Eopleistocene and palaeogeographical evolution of the mid-European furrow. (In Polish, English summary). In: Jahn, A. & Dyjor, S. (eds), Problemy młodszego neogenu i eoplejstocenu w Polsce. Ossolineum, Wrocław: 13^42.
38. Dyjor, S., 1992. Evolution of sedimentation, and processes of alterations of sediments in the Poznań suite in Poland. (In Polish, English summary). Acta Universitatis Wratislaviensis, 1354, Prace Geologiczno-Mineralogiczne, 26: 3-18.
39. Dyjor, S., 1995. Evolution of the Cainozoic on the Fore-Sudetic Block. (In Polish, English summary). In: Przewodnik 66 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Wrocław. Pol. Tow. Geol., Wrocław: 29-40.
40. Dyjor, S., Dendewicz, A., Grodzicki, A. & Sadowska, A., 1978. The Neogene and old-Pleistocene sedimentation in the Paczków and Kędzierzyn graben zones, Southern Poland. (In Polish. English summary). Geologia Sudetica, 13: 31-65.
41. Ehlers, J., Meyer, K.-D. & Stephan, H.-J., 1984. The pre-Weichselian glaciations of North-West Europe. Quaternary Science Reviews, 3: 1-40.
42. Eissmann, L., 2002. Quaternary geology of eastern Germany (Saxony, Saxon-Anhalt, South Brandenburg, Thüringia), type area of the Elsterian and Saalian Stages in Europe. Quaternaty Science Reviews, 21: 1275-1346.
43. Genieser, K., 1955. Ehemalige Elbeläufe in der Lausitz. Geologie, 4 (3): 223-279, Berlin.
44. Gicl, M. D., 1979. Micropalaeontological analysis of Upper Miocene and Pliocene rocks from the Ostrzeszów and Kępno region. (In Polish, English summary). Kwartalnik Geologiczny, 23: 663-668, Warszawa.
45. Gołąb, J., 1951. Geologia Wzgórz Ostrzeszowskich. Księga pamiątkowa. (In Polish). Prace Państwowego Instytutu Geologicznego,7: 115-144.
46. Grocholski, A., 1977. The marginal Sudetic fault against the Tertiary volcanotectonics. (In Polish, English summary). Acta Universitatis Wratislaviensis, 378, Prace Geologiczno-Mineralogiczne, 6: 89-103.
47. Grodzicki, A., 1987. Lithology of the Gozdnica series in the light of the study of matuirity of clastic rocks from selected localities. (In Polish, English summary). In: Jahn, A. & Dyjor, S. (eds), Problemy młodszego neogenu i eoplejstocenu w Polsce. Ossolineum, Wroclaw: 229-246.
48. Hámor, G. (ed.), 1989. Neogene Palaeogeographic Atlas of Central and Eastern Europe (1: 3 000 000). Maps 1-7. Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest.
49. Hucke, K., 1930. Das Pliozän in östlichen Norddeutschland und in Polen. Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft, 82: 535. Berlin.
50. Jahn, A., Łańcucka-Środoniowa, M. & Sadowska, A., 1984. The site of Pliocene deposits in the Kłodzko Basin, Central Sudetes. (In Polish, English summary). Geologia Sudetica, 18: 7-43.
51. Kasiński, J. R., 1991. Tertiary lignite-bearing lacustrine facies of the Zittau Basin: Ohře rift system (Poland, Germany and Czechoslovakia). In: Anadon, P., Cabrera, L. & Calvo, J. (eds), Lacustrine facies analysis. Spec. Publ. Intern. Assoc. Sediment., 13: 93-107, Oxford.
52. Kasiński, J. R., 2000. Geological atlas of the Tertiaiy lignitebearing association in the Polish part of the Zittau Basin, scale 1:50 000. (In Polish, English summary). Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
53. Kasiński, J.R., Badura, J. & Przybylski, B., 2003. Cenozoic depressions at the northwestern Sudetic Foreland. (In Polish, English summary). In: Ciężkowski, A., Wojewoda, J. & Żelaźniewicz, A. (eds), Sudety Zachodnie od wendu do czwartorzędu. WIND, Wroclaw: 183-196.
54. Kociszewska-Musial, G. & Kosmowska-Ceranowicz, B., 1969. Description of deposits from the vicinity of Przecław (S of Szczecin). (In Polish, English summary). Prace Muzeum Ziemi, 16: 337-354.
55. Kosmowska-Ceranowicz, B., 1966. Preglacial sand-gravel sediments in the Middle-Vistula Basin. (In Polish, English summary). Prace Muzeum Ziemi, 9: 223-296.
56. Kosmowska-Ccranowicz, B., 1979. Lithological variability and origin of the Tertiary clastic sediments from some selected areas of north and central Poland in the light of analyses of the transparent heavy minerals. (In Polish, English summary). Prace Muzeum Ziemi, 30: 3-73.
57. Kościówko, H., 1982. The development of kaolinized rocks in the fore-fields of the Eastern Sudetes. (In Polish, English summary). Biuletyn Instytutu Geologicznego, 336: 7-52.
58. Kotlicka, G. N., 1975. The Quaternary of the vicinity of Kotlarnia west of Gliwice. (In Polish, English summary). Biuletyn Instytutu Geologicznego, 282: 475-521.
59. Kotlicka, G. N., 1978. Stratigraphy of Quaternary deposits in the Odra valley near Racibórz. (In Polish, English summary). Biuletyn Instytutu Geologicznego, 300: 303-387.
60. Krajewska, K., 1997. Neogeńska flora liściowa z Gnojnej (woj. opolskie). (In Polish). Działalność Naukowa PAN, 4: 91-92.
61. Krajewska, K., 1998. Neogene leaf flora from Gnojna (Opole Prov., SW Poland). Acta Palaeobotanica, 38: 25-85.
62. Krawczyk, J. & Tkaczyk, A. M., 1997. Czwartorzędowe struktury rynnowe rejonu niecki wrocławskiej w świetle badań geofizycznych - elektrooporowych. (In Polish). Przegląd Geologiczny45: 423-427.
63. Krueger, H.-H., 1994. Die nordische Geröllgemeinschaft aus der Lausitz (Miozän) und dereń Vergleich mit Sylt. Brandenburgische Geowissenschaftliche Beiträge, 1 (1): 84-89.
64. Krzyszkowski, D., Przybylski, B. & Badura, J., 1998. Late Cainozoic evolution of the Nysa Kłodzka river system between Kłodzko and Kamieniec Ząbkowicki, Sudetes Mts., Southwestern Poland. Geologia Sudetica, 31: 133-156.
65. Kupetz, M., Schubert, G., Seifert, A. & Wolf L., 1989. Quartärbasis, pleistozäne Rinnen und Beispiele glazitektonischer Lagerungsstörungen im Niederlausitzer Braunkohlengebiet. Geoprofil, 1: 2-17 (3 thematische Karten 1:200 000).
66. Kural, S., 1979. Origin, age and geologic background of the kaolin in the western part of the Strzegom granitic massif. (In Polish, English summary). Biuletyn Instytutu Geologicznego, 313: 9-68.
67. Ludwig, A. O., 2001. Vertical movements since the beginning of Rupelian stage (map 1). In: Garetsky, R. G., Ludwig, A. O., Schwab, G. & Stackebrandt, W. (eds), Neogeodynamics of the Baltic Sea depression and adjacent areas. Results of IGCP Project 346 abridged version. Brandenburgische Geowissenschaftliche Beiträge, 1: 5-12.
68. Ludwig, A. O. & Schwab, G., 1995. Neogeodynamica Baltica - ein intemationales Kartenprojekt (IGCP-Projekt Nr.346). Deutsche Beiträge zur Charakterisierung der vertikálen Bewegungen seit Beginn des Rupelian (Unteroligozän) bzw. seit Ende der Holstein-Zeit. Brandenburgische Geowissenschaftliche Beiträge, 2: 47-57.
69. Luczkowska, E. & Dyjor, S., 1971. Tertiary microfauna of the Poznań clays in Lower Silesia. (In Polish, English summary). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 41: 337- 357.
70. Mojski, J. E., 1984. Eoplejstocen - Niż Polski i wyżyny środkowo- polskie. (In Polish). In: Mojski, J. E. (ed.). Budowa Geologiczna Polski, Stratygrafia, część 3b, Kenozoik, Czwartorzęd. Wyd. Geol., Warszawa: 51-65.
71. Oberc, J. & Dyjor, S., 1969. Marginal Sudetic Fault. (In Polish, English summary). Biuletyn Instytutu Geologicznego, 236: 41-142.
72. Osijuk, D. & Piwocki, M., 1972. The formations of mud flows in Tertiary sediments in the neighbourhood of Ząbkowice Śląskie. (In Polish, English summary). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 266: 109-125.
73. Otava, J., 1987. Základni geologická mapa ČSSR, 1:25 000, list Brantice. (In Czech). Ústredni ústav geologický, Praha.
74. Piwocki, M., 1975. The Tertiary of the Rawicz vicinity and its coal-bearing properties. (In Polish, English summary). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 284: 73-132.
75. Piwocki, M., 1992. Zasięg i korelacja głównych grup trzeciorzędowych pokładów węgla brunatnego na platformowym obszarze Polski. (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 40 (5): 281-286. Warszawa.
76. Piwocki, M.. 1995. Lignite deposits on the Fore-Sudetic Block. (In Polish, English summary). In: Geologia i ochrona środowiska bloku przedsudeckiego. 50 lat polskich badań geologicznych na Dolnym Śląsku. 66 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Wrocław, 21-24.IX.1995 r„ Cz. 2: 71-78, Pol. Tow. Geol., Wrocław.
77. Piwocki, M. & Ziembińska-Tworzydło, M., 1997. Neogene of the Polish Lowlands - lithostratigraphy and pollen-spore zones. Geological Quarterly, 41: 21-40.
78. Poltowicz, S., 1961. Glacitektonika Wzgórz Ostrzeszowskich. (In Polish, French summary). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 31: 391-442.
79. Przybylski, B., 1998. Late Quaternary evolution of the Nysa Kłodzka river valley in the Sudetic Foreland, southwestern Poland. Geologia Sudetica, 31: 197-211.
80. Przybylski, B.. Badura, J., Czerwonka, J. A., Krzyszkowski, D., Krajewska, K. & Kuszell, T., 1998. The preglacial Nysa Kłodzka fluvial system in the Sudetic Foreland, southwestern Poland. Geologia Sudetica, 31: 171-196.
81. Różycki, S. Z., 1972. Plejstocen Polski Środkowej na tle przeszłości w górnym trzeciorzędzie. (In Polish). 2nd Edition. PWN, Warszawa, 316 pp.
82. Rzechowski, J., 1987. Plio-Pleistocene deposits in the eastern part of the Lublin Upland (the Bug river basin). (In Polish, English summary). In: Jahn, A. & Dyjor, S. (eds), Problemy młodszego neogenu i eoplejstocenu w Polsce. Ossolineum, Wroclaw: 179-193.
83. Sadowska, A., 1985. Wiek osadów serii Gozdnicy z Gnojnej w świetle badań palinologicznych. (In Polish). In: Dyjor, S. (ed.), Plioceńska i eoplejstoceńska sieć rzeczna i związane z nią kompleksy osadów gruboklastycznych w Polsce. Materiały do dyskusji problemowej. Wrocław, 18-20 czerwiec 1985. Wrocław: 92-96.
84. Sadowska, A., 1987. Pliocene floras in South-Western Poland. (In Polish, English summary). In: Jahn, A. & Dyjor, S. (eds), Problemy młodszego neogenu i eoplejstocenu w Polsce. Ossolineum, Wrocław: 43-52.
85. Sadowska, A., 1995. Palynostratigraphy and paleoecology of Neogene of the Sudetic Foreland. (In Polish, English summary). Annales Societatis Geologorum Poloniae, Wyd. Specj., Geologia i ochrona środowiska bloku przedsudeckiego. Pol. Tow. Geol., Wrocław: 37-47.
86. Skompski, S., 1994. Quaternary geology near Oborniki, Central Great Poland Lowland, with references to palaeontological data. Folia Quaternaria, 65: 285-301.
87. Smoleńska, A., 1975. The Sośnicowice near Gliwice Pliocene deposits. (In Polish, English summary). Zeszyty Naukowe AGH, Geologia, 1 (3): 71-80.
88. Sroka, W. & Kowalska, A., 1998. The preglacial fluvial deposits in the southern part of the Upper Nysa Depression, central Sudetes Mts., southwestern Poland. Geologia Sudetica, 31: 157-170.
89. Stachurska, A., Dyjor, S., Kordysz, M. & Sadowska, A., 1971. Pa- laeobotanic characteristics of Late Tertiary sediments at Gozdnica (Lower Silesia). (In Polish, English summary). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 41: 359- 384.
90. Stachurska, A., Dyjor, S. & Sadowska, A., 1967. Pliocene section at Ruszów in the light of geological and palynological investigations. (In Polish, English summary). Kwartalnik Geologiczny, 11:353-371.
91. Stachurska, A., Sadowska, A. & Dyjor, S., 1973. The Neogene flora at Sośnica near Wroclaw in the light of geological and palynological investigations. Acta Palaeobotanica, 4 (2): 147-176.
92. Stackenbrandt, W., Ludwig, A. O. & Ostaftczuk, S., 2001. Base of Quaternary deposits of the Baltic Sea depression and adjacent areas (map 2). Neogeodynamica Baltica IGCP-Project 346. Brandenburgische Geowissenschaftliche Beiträge, 8(1): 13- 19. Kleinmachnow
93. Standke, G., 1996. Stratigraphie und Fazies der Niederlauzitzer Tertiärabfloge. (In Polish, German summary). Przegląd Geologiczny, 44 (12): 1223-1228.
94. Standke, G., Suhr, P.. Strausz, C. & Rascher, J., 1992. Meeresspiegelschwankungen im Miozän von Ostdeutschland. Geoprofll, 4: 43-48.
95. Szczepańska, J., 1982. Chemistry of the pore waters from marine and continental clays of Tertiary formation. (In Polish, English summary). Zeszyty Naukowe AGH, 876, Geologia, 8 (3): 5-112.
96. Ślączka, A., 1996. Ekspertyza dotycząca występowania osadów miocenu w rejonie Baborowa (Dolny Śląsk). (In Polish). Unpublished report, Inst. Nauk Geol. UJ, Kraków.
97. Urbański, K., 1999. Quaternary geology of the Sudetic Foreland between the Nysa Łużycka and Bóbr rivers, southwestern Poland. Geologica Sudetica, 32: 147-161.
98. Vinken, R. (ed.), 1988. The Northwest European Tertiary Basin. Results of the International Geological Correlation Programme, Project No 124. Geologisches Jahrbuch, A-100.
99. Wagner, M., 1982. Lithological-petrographical variability and de- positional settings of the youngest Tertiary sediments in Middle-Odra Trough. (In Polish, English summary). Geologia Sudetica, 17 (1-2): 57-101.
100. Winnicki, J., 1997. Geological structure of the Trzebnica Hills in the light of new investigation. Geological Quarterly, 41: 365- 380.
101. Wojewoda, J., Migoń, P. & Krzyszkowski, D., 1995. Late Tertiary and early Pleistocene evolution of morphology and sedimentary environments in the middle part of the Fore-Sudetic Block: some aspects. (In Polish, English summary). Annales Societatis Geologorum Poloniae, Special Issue, Przewodnik 66 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Wrocław: 315-332.
102. Wroński, J., 1974. Plejstoceńska sedymentacja rzeczna we wschodniej części bloku przedsudeckiego jako wskaźnik młodych mchów tektonicznych tego obszaru. Unpublished Ph. D. Thesis, Arch. Państwowego Instytutu Geologicznego, Warszawa, 97 ms. pp.
103. Wroński, J., 1975. The neotectonics of the eastern part of the Fore-Sudetic block. (In Polish, English summary). In: Materiały I Krajowego Sympozjum “ Współczesne i neotektoniczne ruchy skorupy ziemskiej w Polsce”, T. 1: 171-183, Wyd. Geol., Warszawa.
104. Zagwijn, W. H., 1960. Aspects of the Pliocene and early Pleistocene vegetation in the Netherlands. Meded. Geol. Sticht.. Ser. C III, 1: 1-78, Maastricht.
105. Zastawniak, E. (ed.), Dyjor, S., Kvaček, Z., Łańcucka-Środoniowa, M., Pyszyński, W. & Sadowska, A., 1992. The younger Tertiary deposits in the Gozdnica region (SW Poland) in the light of recent palaeobotanical reserch. Polish Botanical Studies'. 3-129.
106. Zeuner, F., 1928. Diluvialstratigraphie und Diluvialtektonik im Gebiet der Glatzer Neisse. Universitatsverlag von Robert Noske, Boma-Leipzig, 72 pp.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUS7-0003-0017
Identyfikatory