Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0043-0024

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez zapewnienie dostępności i bezpieczeństwa na drogach

Autorzy Jankowska, D.  Leśnikowska-Matusiak, I.  Wnuk, A. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Prevention of social exclusion of the elderly people by improving accessibility and road safety
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wykluczenie społeczne ma wiele przyczyn i skutków, obejmuje także wiele obszarów życia społecznego. Jednym z nich jest ruch drogowy. Brak dostępu do szeregu miejsc i obiektów, zagrożenie bezpieczeństwa już dziś jest przyczyną radykalnego ograniczenia aktywności osób starszych. W Polsce jak dotąd nie ma zadnych rozwiązań rzeczywiście i kompleksowo odpowiadających na potrzeby tej grupy użytkowników dróg. Aby odzyskać osoby starsze dla naszego społeczeństwa musimy niezwłocznie i w sposób odpowiednio przygotowany i zorganizowany wychodzić tym problemom naprzeciw.
EN Social exclusion has many causes and effects. It also encompases many areas of social live. One of them is road traffic. The inaccessibility of many places and services and lack of safety is a cause of radical limitations in activities of elderly people today. In Poland there are practically no solutions which would meet the needs of this group of road users in a comprehensive way. In order to regain older people for our society we urgently need to address these problems.
Słowa kluczowe
PL wykluczenie społeczne   osoby starsze   dostępność   BRD  
EN social exclusion   older people   availability  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 3
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 13 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Jankowska, D.
autor Leśnikowska-Matusiak, I.
autor Wnuk, A.
Bibliografia
[1] Bogaj M. (red.): Problemy standaryzacji w edukacji, Warszawa, Akademia Śląska Kielce - Instytut Badań Edukacyjnych 2003.
[2] Burchardt T., Le Grand J., and Piachaud D., 'Introduction', in Hills, J., Le Grand, J. and Piachaud, D., Understanding Social Exclusion, Oxford University Press, Oxford 2002.
[3] Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 940/2011/UE z dnia 14 września 2011 r. w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (2012) eur-lex.europa.eu.
[4] Germani G.: Marginality, Transaction Books, New Brunswick 1980.
[5] Gore C, Figueiredo J. B.: Wykluczenie społeczne i polityka przeciwdziałania ubóstwu, w: Problemy Polityki Społecznej 5/2003, Półrocznik Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.
[6] gospodarka.pl z dnia 01.03.11.
[7] Materiały 9th International Conference on Mobility and Transport for Eldery and Disabled People TRANSED 2001, Warszawa 2001.
[8] Rocznik statystyczny GUS 2011.
[9] Szarfenberg R.: Marginalizacja i wykluczenie społeczne, Wykłady Instytutu Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006.
[10] Wnuk A., Garbarczyk P.: Problemy osób niepełnosprawnych i starszych w ruchu drogowym, Warszawa, Kwartalnik Motoryzacyjny Instytutu Transportu Samochodowego Nr 4/2006.
[11] www.scribd.com/doc/16183412/Demografia-społeczna-opracowane
[12] Wykluczenie społeczne. Kampania społeczna "Warto być za", Research International Pentor 2006.
[13] Zrewidowana Strategia Spójności Społecznej, 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0043-0024
Identyfikatory