Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0040-0051

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Zasady organizacji przepływów materiałowych w obszarach funkcjonalnych magazynów

Autorzy Lewczuk, K. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Principles of material flow organization in functional areas of warehouses
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule dokonano klasyfikacji metod organizacji przepływów materiałowych w magazynach i ich obszarach funkcjonalnych w aspekcie wykorzystania ich w systemach kierowania magazynem WMS. Wybrano i omówiono kilkanaście tzw. logik magazynowych oraz przedstawiono trudności implementacyjne związane z wykorzystaniem tych logik w warunkach praktycznych. Zaprezentowano rolę systemów WMS w organizacji procesu magazynowego.
EN Article present classification of methods of organization material flows in warehouses and in their functional areas in aspect of applying these methods in Warehouse Management Systems (WMS). Several so-called warehouse logics were selected and described according to common implementation problems met in practice. The role of Warehouse Management Systems in organizing warehousing process was presented.
Słowa kluczowe
PL proces magazynowy   organizacja przepływu materiałów   WMS   Warehouse Management System  
EN warehousing process   material flow organization   WMS   warehouse management system  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 2
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Lewczuk, K.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
Bibliografia
[1] Ambroziak T., Lewczuk K., Ocena obciążenia pracą urządzeń w aspekcie harmonogramowania procesu transportu wewnętrznego, Logistyka 2/2011.
[2] Ambroziak T., Lewczuk K., Wybrane aspekty harmonogramowania procesu magazynowego. Współczesne wyzwania transportu w logistyce, Prace Naukowe PW Transport z. 64 strony: 5-12, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008 r.
[3] Bartholdi J., Hackman St. Warehouse & distribution science" 2009, www.warehouse-science.com
[4] Fijałkowski J., Technologia magazynowania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1995
[5] Frazelle E. H., World-Class Warehousing, McGraw-Hill 2002.
[6] Hompel t. M., Schmidt T., Warehouse Management. Automation and Organisation of Warehouse and Order Picking Systems, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2007
[7] Piasecki D. J., Inventory Accuracy: People, Processes, & Technology, Ops Publishing 2003
[8] Tompkins J. A. (red.), Smith J. D. (red.), The Warehouse Management Handbook, Wydanie II, Tompkins Press 1998,
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0040-0051
Identyfikatory