PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Rozwój zrównoważony. Model procesów logistycznych

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Sustainable development model of logistic processes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest rozważaniom dotyczącym koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz "zielonej" logistyki w odniesieniu do operatorów logistycznych. Rozdział pierwszy zawiera w sobie rys historyczny prezentowanego zagadnienia wraz z kolejnymi definicjami tego pojęcia. Omówiona została tu również filozofia ekorozwoju. w dalszej części przedstawione zostały równie istotne pojęcia odnoszące się do koncepcji zrównoważonego rozwoju. Zdefiniowanie terminów takich jak ekologistyka, "zielona" logistyka oraz transport zrównoważony pozwoliły wysnuć wniosek, iż elementy te stanowią integralny składnik przedsiębiorstw transportowych, który wymaga odpowiednich narzędzi. Doskonałym przykładem takiego komputerowego wsparcia ochrony środowiska przez przedsiębiorstwa transportowe jest EcoTransIt Word. Ogólne informacje dotyczące niniejszego narzędzia zostały przedstawione w rozdziale trzecim. Następnie zdefiniowano całkowite zużycie energii i całkowitą emisję w oparciu o energię i emisję powstającą bezpośrednio w procesach transportowych jak i w trakcie produkcji nośników energii (rafinerie, elektrownie) w artykule zaprezentowano parametry składające się na budowę algorytmu obliczeń całkowitego zużycia energii i całkowitej. Przeprowadzono dyskusję zarówno nad uogólnieniami do prostych wzorów matematycznych jak i nad uszczegółowianiem do konkretnych środków transportu.
EN
This article is presenting the concept of sustainable development and "green" logistics in relation to logistics operations. The first part includes a historical overview of sustainable development along with definitions of the terms. It discusses also the philosophy of sustainability. Later the concept of sustainable development is presented. Defining terms such as Ecologistics, "green" logistics and sustainable transport allowes to conclude that those elements are an integral components of transport companies, which requires the appropriate tools. An excellent example of such a computer support environment for transport companies is EcoTransIT Word. General information about this tool are presented in chapter three. Then definition of total energy consumption and total emissions based on energy and emissions arising directly in the processes of transport and during the production of energy (oil refineries, power plants). In the article parameters consisting of the construction algorithm for the calculation of total energy consumption and total emmision. Discussion was conducted on both the generalization of the simple mathematical formulas and over specific modes of transport.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Opis fizyczny
Pełny tekst na CD, Bibliogr. 28 poz., tab.
Twórcy
 • Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania
Bibliografia
 • [1]Adamczyk J., Nitkiewicz T., Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007
 • [2]Borken, J., Patyk, A., Reinhardt, Cuido A., IFEU: Basisdaten für ökologische Bilanzierungen - Einsatz von Nutzfahrzeugen in Transport, Landwirtschaft und Bergbau; Verlag Vieweg, Braunschweig/Wiesbaden 1999
 • [3]Borys (red) T., Raport z realizacji ekspertyzy "Analiza istniejących danych statystycznych pod kątem i użyteczności dla określenia poziomu zrównoważonego rozwoju transportu wraz z propozycją ich rozszerzenia", Jelenia Góra - Warszawa 2008
 • [4]Donella H., Meadows D. L, Behrens J., Granice wzrostu, PWE, Warszawa 1973
 • [5]Górska E., Lewandowski J., Zarządzania i organizacja środowiska pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010
 • [6]Iskra W., Globalizacja gospodarki światowej, Warszawa 2010
 • [7]Jopek A. (red.), Konkurencyjne i odpowiedzialne świętokrzyskie, Region Świętokrzyski NSZZ "Solidarność", Kielce 2010
 • [8]Kienzler, H.-P.: Kapazitaisauslastung und Leerfahrten im Gutertransport; VDA Materialien zur Automobilindustrie, Heft 16; Frankfurt am Main 1998
 • [9]Knorr Wolfram.et al. EcoTransIT World: Methodology and Data - July 15th, 2010 IFEU Heidelberg
 • [10]Kołodziejski J., Strategia zrównoważenia rozwoju podstawą koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju "Polska 2000 Plus", Biul. KPZK, Warszawa 1997
 • [11]Koper K., Kowal C, Szewczyk P., Zrównoważony transport a jakość życia w miastach, Materiały konferencyjne TNOiK, Ustroń X 2007
 • [12]Korzeń Z., Ekologistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001
 • [13]Kozłowski S., Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, PWN, Warszawa 2002
 • [14]Litman T., Mobility As a Positional Good, /w:/ Implications for Transport Policy and Planning, Victoria Transport Policy Institute, 2007
 • [15]Litman T., Burwell D., "Issues in Sustainable Transportation", International Journal of Global Environmental Issues, Vol. 6, No. 4, 2006
 • [16]Lohre D., Herschlein S., Grune Logistik. Studie zu Begriffsverstandnis, Bedeutung und Verbreitung "Griine Logistik" in der Speditions- und Logistikbranche, Hochschule Heilbronn, Heilbronn 2010
 • [17]Matalewski M., Konecka S., Fajfer P., Wojciechowski A., Systemy logistyczne. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk, Biblioteka Logistyka, Poznań 2007
 • [18]Penc J., Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2010
 • [19]Sadowski A., Zrównoważony rozwój z perspektywy logistyki zwrotniej, /w:/ Problemy ekorozwoju, 2008, vol. 3, No. 2
 • [20]Sztumski W., Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistnienia, /w/ Problemy ekorozwoju, 2006, vol. 1 No 2
 • [21]Zięba W., Filozoficzno-aksjologiczne zaplecze ekorozwoju, /w:/ Problemy ekorozwoju, vol.2, Nr. 1, Rzeszów 2007
 • [22]Van de Reyd and Wouters Van de Reyd, J.K.R., Wouters, M.V.L.J.: Air argo Density Research. Delft 2005
 • [23]Brundtland G H pt. "Our common future" ("Nasza wspólna przyszłość), Oxford University Press, Oxford 1987
 • [24]KBA and BAG: Guterkraftverkehr deutscher Lastkraftfahrzeuge; Reihe 8, Heft 12, Dezember, 2001
 • [25]Raport Polskich ruchów ekologicznych "Ekorozwój w Polsce"1992
 • [26]Raport Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju pod przewodnictwem G. H.
 • [27]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, Dziennik ustaw nr 129 z 2006 poz. 902, Dział II.
 • [28]www.ecotransit.org/ecotransit.en.phtml, dostęp 30.05.2011r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0039-0086
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.