Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0039-0085

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Elastyczny łańcuch dostaw oraz klaster jako metody hybrydowej strategii przedsiębiorstw produkcyjnych

Autorzy Wiśniewska-Sałek, A.  Nowakowska-Grunt, J. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Flexible supply chain and cluster as a methods of hybrid strategy in production companies
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Czynnikiem decydującym o funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstw jest ich konkurencyjność zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym. Jednym z podstawowych czynników mających wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw, jest poziom ich innowacyjności. Poszukiwania innowacji, innowacyjnych rozwiązań obejmuje coraz więcej firm w tym i firmy logistyczne, jak i samą logistykę. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw zależy od wielu czynników zarówno o charakterze zewnętrznym jak i wewnętrznym z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Celem opracowania jest analiza porównawcza zewnętrznych uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw w poszczególnych regionach Polski.
EN Changing tastes of customers and the permanent development of technology are forcing entrepreneurs to expand agile attributes of supply chains. Agility allows for quick response to stimuli, but this requires adequate competence and resources, which is often hard for single businesses primarily in terms of their run and support. The attendance in the market is extorting need for the cooperation and integration in terms of innovation. The paper describes an agile supply chains and networks of entities participating in cluster as an example of a common strategy calls itself a hybrid of a lean manufacturing and agility in market relations.
Słowa kluczowe
PL elastyczny łańcuch dostaw   strategia przedsiębiorstwa  
EN ASC-Agility Supply Chain   corporate strategy  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2011
Tom nr 5
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Biobliogr. 13 poz., rys.
Twórcy
autor Wiśniewska-Sałek, A.
autor Nowakowska-Grunt, J.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania
Bibliografia
[1]Christopher M., The agile supply chain: competing in volatile markets, Supply Chain Management Forum, wersja elektroniczna www.scmforum.org/en/
[2]Corynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencja i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa, 2008
[3]Hoek R.I., Harrison A., Christopher M., Measuring agile capabilities in the supply chain, International Journal of Operations and Production Management 21 (1/2), str. 126-147
[4]Jacobs D., de Man A.P., Cluster, Industrial Policy and Firm Strategy: a menu approach, Technology Analysis and Strategie Management, vol.8, no.4,1996
[5]Ketels Ch., European cluster, to appear [w:] Structural Change in Europe 3 - innovative City and Business Regions, 2003
[6]Lowson R., Peck H., Christopher M., Creating agile supply chains in the fashion industry, Supply Chain Management Forum, wersja elektroniczna www.scmforum.org/en/
[7]Marshall A., Principles of Economics, Macmillan, New York, 1890
[8]Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J., Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, Warszawa, 2009
[9]Porter M., Competitive Advantage of Nations, Macmillan, London, 1990
[10]Porter M., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001
[11]Skawińska E., Zalewski R.I., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat-Europa-Polska, PWE, Warszawa, 2009
[12]Wiśniewska-Sałek A., Nowakowska-Grunt J., The Concept of Clusters in Agile Supply Chains, Tourism, Cjuality & Management. Challenges for Developement and Sustainability. Ed. Larisa Dragolea, Janusz Crabara, Wyd.WZP Częst., Częstochowa 2010
[13]Yusuf Y.Y., Gunasekaran A., Adeleye E.O., Sivayoganathan K., Agile supply chain capabilities: Determinants of competitive objectives, European Journal Operational Research 159 (2004); s. 379-392.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0039-0085
Identyfikatory