Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0032-0001

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Koncepcja systemu diagnostyki rozjazdów

Autorzy Kędra, Z. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN The concept of crossover system diagnostics
Konferencja 13th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport "TRANSCOMP 2009"
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Obowiązujące obecnie przepisy dotyczące badań technicznych rozjazdów kolejowych znacznie odbiegają od wiedzy w tym zakresie. Terminy badań i odchyłki dopuszczalne nie są w żaden sposób uzależnione od obciążenia konstrukcji, tj. maksymalnej prędkości i masy pociągów poruszających się po rozjeździe. W artykule przedstawiono stan istniejący w zakresie przeglądów okresowych rozjazdów dotyczący pomiarów, odchyłek dopuszczalnych i terminów badań diagnostycznych. W sposób ogólny porównano rozwiązania w tym zakresie stosowane na kolejach polskich i niemieckich oraz propozycje zmian wynikające z badań naukowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy zaproponowana została nowa koncepcja przeglądów okresowych rozjazdów.
EN Current regulations concerning technical testing of railway crossings differ significantly from the knowledge in this field. Time of tests and acceptable deviations do not depend in any way on the construction load, ie the maximum velocity and mass of trains moving on the crossover. The article presents the state of periodic inspections of crossovers for measurement, acceptable deviation and time for diagnostic tests. A general comparison of solutions was made for Polish and German railways and proposals for changes resulting from scientific research. The new concept of periodic inspections of crossover was proposed and based on analysis.
Słowa kluczowe
PL diagnostyka torów kolejowych   tory kolejowe  
EN diagnostics of railway track   railway track  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2009
Tom nr 6
Strony CD--CD
Opis fizyczny -pełny tekst, Bibliogr. 6 poz., tab.
Twórcy
autor Kędra, Z.
Bibliografia
[1] Bałuch H.: Koncepcja zmiany w utrzymaniu rozjazdów. Przegląd Kolejowy Nr 6, Warszawa 1999 r.
[2] Bałuch J.: System oceny nierówności poziomych w rozjazdach kolejowych. Problemy Kolejnictwa, zeszyt 142, CNTK Warszawa 2006 r.
[3] Bałuch M.: Interpretacja pomiarów i obserwacji nawierzchni kolejowej. Monografia Nr 79, Politechnika Radomska 2005 r.
[4] Bałuch M.: Odchyłki dopuszczalne szerokości toru i żłobków w rozjazdach w funkcji prędkości. Problemy Kolejnictwa, zeszyt 143, CNTK Warszawa 2006 r.
[5] Inspekcje rozjazdów, skrzyżowań, przyrządów dylatacyjnych i wyrzutni hamulców płozowych. Dyrektywa 821.2005 DB.
[6] Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów Id-4. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa 2005 r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0032-0001
Identyfikatory