Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0031-0039

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Tytuł artykułu

O potrzebie etyki biznesu

Autorzy Olesiński, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Głównym celem artykułu jest uzasadnienie obecności etycznej refl eksji w obszarze działalności gospodarczej człowieka. Przede wszystkim, w perspektywie etymologicznego rozumienia istoty etyki i etycznego postępowania, zostały poddane krytyce typowe zarzuty wysuwane w stosunku do etyki biznesu, formułowane zwłaszcza przez przedstawicieli skrajnego liberalizmu gospodarczego. W drugiej części artykułu wskazane zostały z kolei negatywne zjawiska związane z funkcjonowaniem wolnego rynku, zwłaszcza konsumeryzm i jego niebezpieczne konsekwencje, które wyraźnie domagają się refl ekcji etycznej. Następnie przedstawiono argumenty potwierdzające szczególną potrzebę etyki biznesu na współczesnym rynku polskim.
EN The main aim of the article is to justify presence of ethical refl ection in the area of human economic activity. First of all, in the light of etymological understanding the essence of ethics and ethical behaviour, the Author carried out critical examination of typical objections to business ethics, formulated especially by representatives of radical economic liberalism. Next, in the second part of the article, some of negative occurrences related to free market and its activity are indicated, particularly consumerism and its dangerous consequences which strongly need ethical refl ection. Then the Author presented arguments for special necessity of business ethics in the area of presentday polish market.
Słowa kluczowe
PL biznes   etyka biznesu  
EN business   business ethics  
Wydawca Wydawnictwo WSZOP
Czasopismo Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Rocznik 2006
Tom Nr 1(2)
Strony 47--56
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Olesiński, D.
Bibliografia
[1] Leo V., Ryan C.S.V., Jacek Sojka (red.): Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej. Wyd. "W drodze", Poznań 1997, s. 57 i nast.
[2] Szmyd J.: Podstawowe problemy etyczne gospodarki wolnorynkowej. Poszukiwania i rozdroża etyki biznesu. (w:) Promieńska H. (red.): Etyka wobec problemów współczesnego świata. Wyd. UŚ, Katowice 2003, s. 123-136.
[3] Solmon R.C.: Etyka biznesu. (w:) Singer P. (red.): Przewodnik po etyce. Warszawa 2000, s. 406-407.
[4] Lipovetsky G.: Le crepuscule du devoir. Paris 1992, s. 264. (za:) Porębski Cz.: Czy etyka się opłaca? Zagadnienia etyki biznesu. Wyd. "Znak", Kraków 1997, s. 24.
[5] Zob. Porębski Cz.: Czy etyka się opłaca? Zagadnienia etyki biznesu. Wyd. "Znak", Kraków 1997, s. 17.
[6] Bauman Z.: Wolność. Wyd. "Znak", Kraków 1995, s. 116.
[7] Gabriel Y., Lang T.: The Unmanageable Consumer. Sage Publications, London 1995.
[8] Nowicki A.: Zmiana kierunku rozwoju warunkiem przeżycia XXI wieku. (w:) Michalik M. (red.): Wyzwania moralne XXI. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji, Warszawa 2000, s. 73-82.
[9] Klimczak B.: Jak uzasadnić potrzebę etyki w działalności gospodarczej? (w:) Dietl J., Gasparski W. (red.): Etyka biznesu. PWN, Warszawa 1999, s. 345.
[10] Gasparski W. wraz z zespołem: Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym... Wstępny raport z badań. IFiS PAN & WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004, s. 9 i nast.
[11] Gasparski W.: Etyka biznesu - szkice do portretu. (w:) Dietl J., Gasparski W.: Etyka biznesu. PWN, Warszawa 2002, s. 23.
[12] Strzyczkowski K.: Bogacze, biedacy i średniacy. (w: ) Marody M. (red.): Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości. Scholar, Warszawa 2000.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0031-0039
Identyfikatory