Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0031-0037

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Tytuł artykułu

Analiza narażenia zawodowego pracowników na szkodliwe czynniki biologiczne w typowej miejskiej oczyszczalni ścieków

Autorzy Nowojewski, A.  Mniszek, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W publikacji przedstawiono narażenie na mikrobiologiczne szkodliwe czynniki w oczyszczalni ścieków. Na podstawie danych z piśmiennictwa wybrano główne zagrożenia mikrobiologiczne i opisano ich potencjalne skutki zdrowotne dla pracowników w oczyszczalni ścieków. Ocenę narażenia na wybrane bakterie patogenne wykonano w typowej oczyszczalni ścieków miejskich w Polsce. Opisano metody pobierania próbek, a także analityczną procedurę ilościowych pomiarów patogenów na stanowiskach pracy w wybranej oczyszczalni ścieków. W rezultacie oceniono higieniczne warunki pracy na stanowiskach pracy.
EN Exposure for the hazardous microbiological agents in wastewater treatment plant are presented in this article. On the base of literature the principals microbiological hazards were identifi ed and the potential health effects resulting from exposure of men working in wastewater treatment plant are described. Exposure assessment on some pathogenic bacteria’s present in ambient air in the workplaces in one typical municipal wastewater treatment plant in Poland was made. The sampled method as well as the analytical procedure to quantitative measures of pathogens in work places are described in this article. In the result the hygienic conditions in the work places were assessed.
Słowa kluczowe
PL oczyszczalnia ścieków   czynniki biologiczne   narażenie zawodowe  
EN wastewater treatment plant   biological factors   occupational hazards  
Wydawca Wydawnictwo WSZOP
Czasopismo Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Rocznik 2006
Tom Nr 1(2)
Strony 7--34
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Nowojewski, A.
autor Mniszek, W.
  • absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Bibliografia
[1] Praca zbiorowa pod red. A. Dymaczewskiego, J.A. Oleszkiewicza i M.M. Sozańskiego: Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 1997.
[2] Cyprowski M. i Krajewski J.A.: Czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące w oczyszczalniach ścieków komunalnych. "Medycyna Pracy" nr 54 (1): 73 - 80, 2003.
[3] Buczyńska A.: Bakterie i endotoksyny obecne w powietrzu w miejscach pracy. Materiały seminarium "Mikrobiologiczne zanieczyszczenia powietrza na stanowiskach pracy", Łódź 2005.
[4] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Dziennik Ustaw, 2005, nr 81, poz. 716.
[5] Kozajda A., Szadkowska-Stańczyk I., Zielińska-Jankiewicz K.: Co warto wiedzieć na temat czynników biologicznych. Bakterie - wirusy - grzyby - pasożyty w środowisku pracy. Główny Inspektor Sanitarny, Warszawa 2005.
[6] Dutkiewicz J., Śpiewak R., Jabłoński L.: Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych występujących w środowisku pracy oraz narażonych na nie grup zawodowych. Ad punctum, Lublin 2002.
[7] Dutkiewicz J., Górny R.L.: Biologiczne czynniki szkodliwe dla zdrowia - klasyfikacja i kryteria oceny narażenia. "Medycyna Pracy" nr 53 (1): 29 - 39, 2002.
[8] Praca zbiorowa pod red. K. Marka: Choroby zawodowe. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.
[9] Libudzisz Z., Gutarowska B.: Powietrze jako środowisko bytowania mikroorganizmów. Charakterystyka mikroorganizmów stanowiących zagrożenie zdrowotne w miejscu pracy. Materiały seminarium "Mikrobiologiczne zanieczyszczenia powietrza na stanowiskach pracy", Łódź 2005.
[10] Suschka J.: Uciążliwość oczyszczalni ścieków i przeciwdziałania. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej fi lii w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1996.
[11] [Internet] www.ehagroup.com [dostęp 25.11.2005].
[12] [Internet] http://genome.jgi-psf.org [dostęp 25.11.2005].
[13] Zaremba M.L., Borowski J.: Mikrobiologia lekarska dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.
[14] Ochrona czystości powietrza. Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie liczby bakterii w powietrzu atmosferycznym (imisja) przy pobieraniu próbek metodą aspiracyjną i sedymentacyjną. PN-89/Z-04111/02. ALFA, Warszawa 1989.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0031-0037
Identyfikatory