PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Przegląd serwisów internetowych zawierających treści pro- i antyzdrowotne w kontekście zaburzeń odżywiania

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Review of internet services containing pro- and anti-health contentin the context of eating disorders
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł podejmuje tematykę wpływu mediów na kształtowanie wizerunku współczesnej kobiety, ze szczególnym uwzględnieniem okresu adolescencji. Ukazuje konsekwencje ulegania wpływom kultury popularnej, w tym konsekwencje zdrowotne, takie jak zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia). Jednocześnie ukazuje zachodzącą obecnie zmianę roli mediów - zmianę promotorów niezdrowych wzorców w kierunku promowania zdrowych modeli kobiecego ciała. Autorzy kładą nacisk na rolę serwisów internetowych święconych zaburzeniom odżywiania, akcentując jednocześnie ich rolę zarówno w kształtowaniu zachowań pro-, jak i antyzdrowotnych. Rola przekazów internetowych została podkreślona przez analizę okresu adolescencji w kontekście psychospołecznej koncepcji rozwoju E.H. Eriksona oraz teorii modelowania zachowań A. Bandury.
EN
The article takes up the subject of the influence of media on shaping the image of the modern woman, particularly taking into account the adolescence period. It shows the consequences of succumbing to the influences of pop culture, in this, health consequences such as eating disorders (anorexia, bulimia nervosa). At the same time it shows the change of the media's role currently taking place - the change from promoters of unhealthy role models in the direction of promoting a healthy model of the female body. The authors emphasise the role of Internet services dedicated to eating disorders, simultaneously accenting their role both in shaping pro-health, as well as anti-health behaviour. The role of Internet messages has been emphasised by an analysis of the adolescence period in the context of Erik H.Erikson's psychosocial concept of development and Albert Bandura's theories of behaviour modelling.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
155--173
Opis fizyczny
Bibliogr. 49 poz.
Twórcy
autor
autor
autor
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Bibliografia
 • 1.Abraham S., Llewelyn-Jones D., Bulimia i anoreksja, Warszawa 1999.
 • 2.Apfeldorfer G., Anoreksja, bulimia, otyłość, Katowice 1999.
 • 3.Bandura A., Social Learning Theory, New York 1977.
 • 4.Barhill J.W., Taylor N., A jeśli to zaburzenia odżywiania, Warszawa 2001.
 • 5.Basistowa J., Istota i rozwój tożsamości w koncepcji E.H. Eriksona, w: Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości, red. A. Gałdowa, Kraków 1999, t. 1.
 • 6.Czarnecka M., Cybulski M., Strzelecki W., Strzelecka M, Zagrożenia związane z postrzeganiem idealnego wizerunku kobiecego ciała przez mężczyzn w okresie adolescencji, w: Szansę i bariery w ochronie zdrowia. Wybrane aspekty organizacyjne, prawne i psychologiczne, red. M.D. Głowacka, E. Mojs, Poznań 2008.
 • 7.Czarnecka M., Strzelecka M., Strzelecki W, Cybulski M., Postrzeganie idealnego wizerunku kobiecego ciała przez kobiety w okresie wczesnej adolescencji, w: Zagrożenia zdrowotne i społeczne dzieci i młodzieży, red. M.D. Głowacka, E. Mojs, Poznań 2008.
 • 8.Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk 2005.
 • 9.Erikson E.H., Dzieciństwo i społeczeństwo, Poznań 1997.
 • 10.Erikson E.H., Identity and the Life Cycle, New York-London 1980.
 • 11.Erikson E.H., Youth and Crisis, NewYork-London 1968.
 • 12.Galińska-Grzelewska D., Rozwój psychoseksualny, w: Problemy rozwoju i wychowania, red. i. Stypułkowska, Warszawa 2004.
 • 13.Gromkowska A., Anoreksja nervosa: paradoksy współczesnej kobiecości, w: Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji, red. Z. Melosik, Toruń-Poznań 1999.
 • 14.Hall C.S., Lindzey G., Teorie osobowości, Warszawa 1998.
 • 15.http://www.ana-obsession.blog.pl.
 • 16.http://www.anoreksja.org.
 • 17.http://www.anoreksja.klub.mylog.pl.
 • 18.http://www.anty-ana.blog.pl.
 • 19.http://www.biomedical.pl.
 • 20.http://www.db.tlen.pl.
 • 21.http://www.fkafeteria.pl.
 • 22.http://www.forum.gazeta.pl.
 • 23.http://www.forum.glodne.pl.
 • 24.http://www.nastolatek.pl.
 • 25.http://www.porcelanowe.lap.pl.
 • 26.http://www.thinspiracje.mylog.pl.
 • 27.http://www.wdziek.info/anoreksja bulimia.
 • 28.http://www.wikipedia.pl.
 • 29.http://www.wprost.pl.
 • 30.http://www.zdjeciaany.blog.onet.pl.
 • 31.http://www.518.blog.onet.pl.
 • 32.Jablow M.M., Anoreksja - bulimia - otyłość. Przewodnik dla rodziców, Gdańsk 2000.
 • 33.Kaschack E., Nowa psychologia kobiety, Gdańsk 2001.
 • 34.Kochan-Wójcik M., Perspektywa obserwatora jako narzędzie oceny własnej atrakcyjności, "Psychologia Rozwojowa" 2003, nr 2.
 • 35.Kochan-Wójcik M., Małkiewicz E., Wizualne mass media a wizerunek własnego ciała u dorastających dziewcząt- przegląd literatury; "Psychologia Rozwojowa" 2003, nr 2.
 • 36.Melosik Z., Młodzież i styl życia: paradoksy pop-tożsamości, w: Młodzież, styl życia i zdrowie. Konteksty i kontrowersje, red. Z. Melosik, Poznań 2001.
 • 37.Niedźwieńska A., Geneza, struktura i mechanizmy motywacyjne osobowości w ujęciu Alberta Bandury, w: Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości, red. A. Gałdowa, Kraków 1999, t. 1.
 • 38.Obuchowska I., Adolescencja, w: Psychologia rozwoju człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa 2001, t. 2.
 • 39.Oleś P., Rozwój osobowości, w: Psychologia rozwoju człowieka, red. M. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa 2002, t. 3.
 • 40.Pospiszyl K., Psychologia kobiety, Warszawa 1986.
 • 41.Sęk H., Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Warszawa 2001.
 • 42.Stanisławiak E" Jak ludzie wpływają na siebie nawzajem?, w: Wybrane problemy psychologii społecznej, red. E. Stanisławiak, Warszawa 2004.
 • 43.Strzelecka M, Strzelecki W., Cybulski M., Czarnecka-Iwańczuk M., Postrzeganie idealnego wizerunku kobiecego ciała przez wczesnych adolescentów, w: Psychologia w naukach medycznych, red. M. Cybulski, W. Strzelecki, Poznań 2010.
 • 44.Strzelecki W, Promowanie pożądanych zachowań zdrowotnych w tekstowej warstwie polskiej muzyki rozrywkowej, w: Profesjonalizm w ochronie zdrowia. Materiały z konferencji naukowo-szkoleniowej, red. M.D. Głowacka, Swarzędz-Poznań 2005.
 • 45.Strzelecki W., Rola muzyki rockowej w kształtowaniu zachowań zdrowotnych młodzieży, w: Czynniki kształtujące zachowania zdrowotne człowieka na przestrzeni życia. Teoria i praktyka, red. G. Bartkowiak, Poznań 2008.
 • 46.Strzelecki W., Cybulski M, Strzelecka M, Dolczewska-Samela A., Zmiana wizerunku medialnego kobiety a zaburzenia odżywiania we współczesnym świecie, "Nowiny Lekarskie" 2007, nr 2.
 • 47.Trempała J., Czyżowska D., Rozwój moralny, w: Psychologia rozwoju człowieka, red. M. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa 2002, t. 3.
 • 48.Wolska M, Zaburzenia odżywiania się w perspektywie kulturowej i społecznej, w: Anoreksja i bulimia psychiczna, red. B. Józefik, Kraków 1999.
 • 49.Ziółkowska B., Specyfika stadium adolescencjijako kontekst ekspresji "anorexia nervosa ", w: Zagrożenia rozwoju w okresie dorastania, red. A. Brzezińska, M. Bardziejewska, B. Ziółkowska, Poznań 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0030-0034
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.