Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0027-0001

Czasopismo

Polish Geological Institute Special Papers

Tytuł artykułu

Transformacje i wizualizacja danych pól potencjalnych

Autorzy Wybraniec, S. 
Treść / Zawartość http://www.pgi.gov.pl/oferta-inst/wydawnictwa/serie-wydawnicze/pgi-special-papers.html
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Transformations of potential field data is a very important step in their interpretation. It can even be treated as j another interpretation method (Blakely, 1996). The same can be said about visualization of potential field data. The paper presents the results of studies in both fields undertaken by the author. In the transformation method a no technique of calculating 2D digital filters was devised, based on the Fourier-Hankel transform; new methods of transfom tions using fractional derivatives and integrals was proposed; the importance of 3D Hilbert transform was stressed as well its use in analytical signal transformations of non-potential data was shown. Decomposition of 2D function to directio components was defined. On the visualization side, new methods of imaging potential field data were devised. The most promising are vectorial i ages. They can be used also in the case of scalar data. Many examples of both new transformations and new method of imaging are shown, using European and Polish grav data and Polish magnetic data. The presented methods can also be used for non-potential field data. Images of transformed hypsographic data of Pok are presented as an example.
PL Transformacje są bardzo ważnym krokiem w interpretacji pól potencjalnych. Można je nawet traktować jako niezależną metodę interpretacji (Blakely, 1996). To samo można powiedzieć o wizualizacji tych danych. W pracy przedstawiono wyniki badań podjętych przez autora w obu tych dziedzinach. Od strony transformacji przedstawiono nowy sposób liczenia dwuwymiarowych (2D) filtrów cyfrowych bazujących na transformacji Fouriera-Hankela, opracowany przez autora i stosowany już od wielu lat w praktyce; zaproponowano nowe metody transformacji oparte na pojęciu pochodnych i całek ułamkowych; podkreślono wagę trójwymiarowej transformacji Hilberta i pojęcia sygnału analitycznego w transformacjach pól potencjalnych, a także dowolnych danych powierzchniowych; zdefiniowano pojęcie składowych kierunkowych. Od strony wizualizacji przedstawiono nowe metody obrazowania danych pól potencjalnych, m.in. obrazy wektorowe, które można wykorzystać także do prezentacji danych skalarnych, po ich transformacji do sygnału analitycznego. Pokazano wiele przykładów zastosowania proponowanych metod transformacji i wizualizacji z wykorzystaniem głównie danych polskich (dane grawimetryczne i magnetyczne), a także europejskich (dane grawimetryczne). Przedstawione metody można zastosować także do danych pól niepotencjalnych, co zademonstrowano na przykładzie obrazów przedstawiających transformowane dane hipsometryczne Polski.
Słowa kluczowe
PL pola potencjalne   transformacje   filtracja cyfrowa   wizualizacja   obrazy wektorowe   Polska   Europa  
EN potential fields   transformations   digital filtering   visualization   vectorial images   Poland   Europe  
Wydawca Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Polish Geological Institute Special Papers
Rocznik 1999
Tom Vol. 1
Strony 1--88
Opis fizyczny Bibliogr. 32 poz., rys.
Twórcy
autor Wybraniec, S.
  • Polish Geological Institute, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, Poland, swyb@pgi.waw.pl
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0027-0001
Identyfikatory