Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0022-0124

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Znaczenie wydatków gminnych w tworzeniu i rozwoju instytucji otoczenia biznesu

Autorzy Kogut-Jaworska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Significance of local expenditures in creating and development of business environment
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Stabilna gospodarka w regionie zapewnia poprawę warunków życia społeczności lokalnej. Władze samorządowe powinny zatem być zainteresowane kreowaniem warunków dla inwestorów, którzy to stanowią jedną z głównych determinant rozwoju gospodarczego w regionie. Efekty działań lokalnych władz samorządowych powinny być stymulatorem ekonomicznych procesów, które to pobudzą działalność lokalnych przedsiębiorców. W tym kontekście istotnym staje się stworzenie teoretycznych podstaw w zakresie stymulowania rozwoju gospodarczego przez samorząd lokalny, a w szczególności wskazanie na sposoby i możliwości oddziaływania na lokalnych przedsiębiorców. Artykuł przedstawia podstawowe aspekty związane z lokalnym interwencjonizmem. W szczególności omówione zostają wydatki związane z finansowaniem instytucji otoczenia biznesu do których zalicza się: inkubatory przedsiębiorczości, agencje rozwoju lokalnego, ośrodki szkoleniowo-doradcze, parki przemysłowe i technologiczne oraz fundusze pożyczkowe i kredytowe.
EN Stable regional economy guarantees, improvement of the living standard. Local governments should attract investment, because it is one of the most important determinants of regional development. Local authorities should stimulate involvement of local communities in economic processes and positively influence economic activity of local enterprises. In the above context, it seems to be essential to introduce theoretical conditions for stimulating economic development by local governments and to indicate arising opportunities. The article presents basic aspects related with local interventionism, in particular expenditures connected with creating a financial basis for business environment. It means financial support for local entrepreneurial funds and trusts, agencies for regional development, training centres, technological parks and crediting institutions.
Słowa kluczowe
PL biznes   wydatki gminne   gmina  
EN business   local expenditures   community  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2007
Tom Nr 50, t. 2
Strony 535--542
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Kogut-Jaworska, M.
  • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Zarządzania Finansami, Zakład Finansów Publicznych
Bibliografia
1. Borodo A.: Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy. LexisNexis, Warszawa 2006.
2. Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M.: Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse i procedury. FnUS 2005.
3. Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP. Difin, Warszawa 2006.
4. Greek Paper: Entrepreneur ship in Europe. European Commission. Brussels 2003.
5. Kłosiewicz-Górecka U.: Współdziałanie podmiotów na rynku lokalnym. „Gospodarka Narodowa" 2006, nr 4.
6. Partnerstwo w regionie. Red. J. Karwowski. Wydawnictwo US, Szczecin 2004.
7. Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego. Red. W. Kosiedowski. Tonik, Toruń 2005.
8. Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny. Red. W. Misiąg. PFPiR MSP, Warszawa 2000.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0022-0124
Identyfikatory