Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0022-0088

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Anioły biznesu w partnerstwie publiczno-prywatnym

Autorzy Brzozowska, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Business angels in public-private partnership
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), jako sposób włączania sektora prywatnego w realizację inwestycji publicznych, można z uwagi na nowatorstwo uznać za rozwiązanie innowacyjne. Podstawowym problem realizacji innowacyjnych inwestycji jest brak kapitału, szczególnie na etapie zasiewu i startu projektu. Niedobór kapitału powoduje wystąpienie luki kapitałowej, która mogłyby zapełnić środki finansowe aniołów biznesu. Obok zasilenia kapitałowego anioły biznesu mogłyby usprawniać realizację projektu PPP w drodze zwiększania jego wiarygodności wobec dawców środków dłużnych, władz publicznych oraz wobec społeczeństwa.
EN Public-Private Partnership (PPP), as a way of involving private sector into public projects, can be treated as a innovative solution. A main problem in innovative projects execution is a capital deficit, especially in seed and start-up stages. A lack of capital causes a capital gap, which could be fulfilled by business angel funds. Despite of capital injection business angels could improve PPP project realization trough increase of its reliability before debt funds suppliers, local government and local community.
Słowa kluczowe
PL partnerstwo publiczno-prywatne   biznes  
EN public-private partnership   business  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2007
Tom Nr 50, t. 2
Strony 163--171
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., wykr.
Twórcy
autor Brzozowska, K.
  • Akademia Rolnicza w Szczecinie, Zakład Finansów
Bibliografia
1. Dziarski G.: Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w sektorach usług komunalnych, www.odpady, net.pl/strony/publikacje.
2. Grzywacz J., Okońska A.: Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2005.
3. Janasz W., Kozioł K.: Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2006,
4. Kutsuna K., Honjo Y.: Start-up Financing and Post- Entry Performance: Evidence from Japan. Discussion Paper Series, Kobe University, Kobe 2005.
5. Marszałek J.: Wyzwania i nadzieje business angels w finansowaniu przedsiębiorstw. W: Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP. Red. B. Mikołajczyk. Difin, Warszawa 2006.
6. Mason CM.: Informal sources of Venture Finance. University of Strathclyde, Glasgow 2005.
7. Mayer C: Institutional Investment and Private Equity in the UK. Conference „Corporate Governance:! Reassessing Ownership mad Control", Cambridge 2001.
8. Mikołajczyk B., Krawczyk M.: Komplementarność i substytucyjność aniołów biznesu i operatorów veniturę capital. „Bank i Kredyt" 2006, nr 3.
9. Sorheim R.: Business Angels ss Facilitators for Further Finance: An Explanatory Study. Journal of j Small Business and Enterprise Development, vol. 12, nr 2, 2005.
10. Tarczyński W.: Venture capital w polskich przedsiębiorstwach - nowa forma inwestowania. Materiały! konferencyjne IV Zachodniopomorskiego Forum Finanse'99, Szczecin 1999.
11. Ustawa z 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dz.U. nr 169, poz. 1420, art. 1.2.
12. Van Osnabrugge M., Robinson R.J.: Angel Investing: Matching Start-up Funds with Start-up Companies - The Guide for Entrepreneurs, Individual Investors and Venture Capitalists. The Jossey-Bass Business & Management Series, 2000.
13. Węcławski J.: Venture capital, nowy instrument finansowania przedsiębiorstw. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 1997.
14. Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego. Komisja Europejska, Dyrektoriat Ge-neralny Polityka Regionalna, styczeń 2003.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0022-0088
Identyfikatory