Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0020-0015

Czasopismo

Polish Geological Institute Special Papers

Tytuł artykułu

Distribution of heavy metals in upper layers of soil from Vilnius sites exposed to different type of pollution

Autorzy Taraškevičius, R.  Zinkute, R. 
Treść / Zawartość http://www.pgi.gov.pl/oferta-inst/wydawnictwa/serie-wydawnicze/pgi-special-papers.html
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The distribution of total contents of non-ferrous metals Cu, Zn, Pb, Sn, Ag and ferrous metals Cr, Mo, Ni, Co, V in 3 depth layers 0–5 cm (A), 5–10 cm (B) and 10–25 cm (C) of the nearer (at 20 m distance) and further (at 70 m distance) zones of metal processing area (M) and transport area (T) revealed that the input of non-ferrous metals to total contamination in both areas is greater than that of the ferrous metals. The ferrous metals (especially Mo) play an important role in zones of the metal processing area and Cu is specific element of trolleybus traffic pollution in the transport area. Pollution in zones of the metal processing area extends to a larger distance and causes more dangerous soil contamination. A distribution of pollutants in upper depth layers of the soil depends on the organic matter content.
PL Rozkład całkowitej zawartości metali nieżelaznych Cu, Zn, Pb, Sn, Ag i metali żelaznych Cr, Mo, Ni, Co, V w trzech warstwach na głębokości 0–5 cm (A), 5–10 cm (B) i 10–25 cm (C) w bliskiej (odległość 20 m) i dalszej (odległość 70 m) strefie obszaru przetwórstwa metali (M) i rejonie transportu (T) pokazuje, że wpływ metali nieżelaznych na całkowitą kontaminację w obu obszarach jest większy aniżeli metali żelaznych. Metale żelazne (zwłaszcza Mo) odgrywają dużą rolę w strefach obszaru przeróbki metali. Cu jest pierwiastkiem charakterystycznym dla rejonu zanieczyszczenia ruchem trolejbusów na obszarze transportu. Zanieczyszczenie w strefach przeróbki metali rozciąga się na dużych odległościach i powoduje niebezpieczną kontaminację gleby. Rozkład składników zanieczyszczeń w górnej warstwie gleby zależy od zawartości materii organicznej.
Słowa kluczowe
PL gleba miejska   metale ciężkie   obszary zamieszkałe   przeróbka metali   ruch uliczny  
EN urban soil   heavy metals   residential districts   metal processing   traffic  
Wydawca Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Polish Geological Institute Special Papers
Rocznik 2008
Tom Vol. 24
Strony 111--116
Opis fizyczny bibliogr. 4 poz., wykr.
Twórcy
autor Taraškevičius, R.
autor Zinkute, R.
Bibliografia
ALEXANDROVSKAYA E. L, ALEXANDROVSKIY A. L., 2000 - History of the cultural layer in Moscow and accumulation of anthropogenic substances in it. Catena, 41, 1-3: 249-259.
BIASIOLI M., BARBERIS R., AJMONE-MARSAN F., 2006 - The influence of a large city on some soil properties and metals content. Sc. Tot. Env., 356, 1-3: 154-164.
CELIK A., KARTAL A. A., AKDOÓAN A., KASKA Y., 2005 - Determining the heavy metal pollution in Denizli (Turkey) by using Robinio pseudo-acacia L. Env. Intern., 31, 1: 105-112.
HAWKINS J. L., SHEPPARD M. I., JORGENSEN S. S., 1995 -Predicting soil lead migration: how can ancient church roofs help? Sc. Tot. Env., 166, 1-3: 43-45.
HOOKER P. J., NATHANAIL C. P., 2006 - Risk-based characterisation of lead in urban soils. Chem. GeoL, 226,3-4:340-345.
PASIECZNA A., 2003 - Atlas zanieczyszczeń gleb miejskich w Polsce [Atlas of urban soils contamination in Poland]. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
TARAŚKEVIĆIUS R., 2000 - Sunkieji metalai Vilniaus miesto Naujamiesčio, Senamiesčio, Šnipiškii, Žirmũnu, Žvéryno ir Antakalnio seniũniju_dirvožemiuose [Heavy metals in topsoil of Naujamiestis, Senamiestis, Śnipižškes, Žirmũnai, Žverynas and Antakalnis districts of Vilnius city]. Aplinkos inžinerija, 8, 3: 137-145. Vilnius, Technika.
TARAŚKEVIĆIUS R., ZINKUTE R., 1999 - Microelement determination methods for mapping purposes. Environmental geochemical baseline mapping in Europę. Abstracts of the 2nd conference, Vilnius, Lithuania, September 1-4, 1999. Vilnius, 100-103.
TARAŚKEVIĆIUS R., ZINKUTE R., 2005 - Temporal variability of heavy metal anomalies in topsoil of Naujamiestis district in Vilnius. The 6th International Conference "Environmental Engineering", May 26-27, 2005, Vilnius, Lithuania. Selected papers. Vol. 1. Environmental Protection. Water Management and Hydraulics. (eds. D. Ćygas, K.D. Froehner): 292-299. Vilnius Gediminas Technical University Press "Technika".
YONGMING H., PEDOJAN D., JUNJI C, POSMENTIER E. S., 2006 - Multivariate analysis of heavy metal contamination in urban dusts of Xi'an, Central China. Sc. Tot. Env., 355, 1-3: 176-186.
ZHANG G.-L., YANG F.-G, ZHAO Y.-G., ZHAO W.-J., YANG J.-L., GONG Z.-T., 2005 - Historical change of heavy metals in urban soils of Nanjing, China during the past 20 centuries. Env. Intern., 31, 6: 913-919.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0020-0015
Identyfikatory