PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Górnictwo w Polsce po wprowadzeniu sieci Natura 2000-ocena skutków ekonomicznych i społecznych

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Mining in Poland after the introduction of Natura 2000 network-evaluation of economic and social loss value
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The paper presents methodology for evaluation of economic and social consequences for mining sector in the case of ceasing current and future mining in areas covered by the Natura 2000 network. The analysis is conducted for all types of mineral deposits located within Natura 2000, i.e. natural gas and coalbed metane, crude oil, hard coal and lignites, zinc-lead, copper, arsenic ores, peat, salt, lacustrine chalk, gypsum, sand and gravel, dimension and building stones, etc. In total, 296 deposits were analysed.
Rocznik
Strony
890--899
Opis fizyczny
Bibliogr. 28 poz., tab.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
 • Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, wg stanu na 31 XII 2005 r. - 2006, Państw. Inst. Geol.
 • BROMOWICZ J. & MAGIERA J. 2006 - Polskie złoża dla produkcji kruszyw łamanych na tle obiektów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Miesięcznik WUG, 10: 10-18.
 • BROMOWICZ J. & MAGIERA J. 2006 - Kruszywa łamane w Naturze 2000. Prace Polit. Wrocł., nr 115, Konferencje nr 46.
 • Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2004 r. przyjmująca na mocy Dyrektywy Rady 92/43/EWG wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2004)4032)
 • Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21.05.1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.
 • Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków.
 • Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 - http://natura2000 mos.gov.pl/natura2000/pl/dokumenty/
 • ESTABAN A. - Estimating the cost of financing Natura 2000 - www.birdlife.org/eu/pdfs/natura_socio.pdf
 • Gospodarowanie na obszarach Natura 2000 - Instytut na rzecz Ekorozwoju - http://www.natura2000.orgpl/
 • GROMADZKI M. - Zakres ochrony ptaków i zasady gospodarowania na obszarach proponowanych do objęcia ochroną jako Obszary Specjalnej Ochrony, tworzone w ramach systemu Natura 2000 w Polsce - http://www.wigry.win.pl/natura2000/ptaki
 • GORIUP P. 1999 - The New Forest Woodlands. Pisces, Newbury.
 • JAMES A.N., GREEN M.J.B. & PAINE J.R. 1999 - Global Review of Protected Area Budgets and Staff. Cambridge, UK:WCMC.
 • Konflikt obszary Natura 2000 - złoża udokumentowane, stan na 28.04.2006. Ministerstwo Środowiska.
 • LIERDEMAN E. 1996 - Estimation of the management cost for the future Natura 2000 sites. Top-down estimation method. European Commission.
 • MAKOMASKA-JUCHIEWICZ M. & PERZANOWSKA J. 2003 - Ogólne zalecenia dla ochrony typów siedlisk oraz gatunków zwierząt (poza ptakami) i rooelin wymienionych w załącznikach I i II Dyrektywy siedliskowej, przewidywane na terenach Specjalnej Ochrony sieci Natura 2000 w Polsce. Inst. Ochr. Przyr. w Krakowie.
 • MAKOMASKA-JUCHIEWICZ M., PERZANOWSKA J. & ZAJĄC K. 2001 - Dyrektywa Siedliskowa - występujące w Polsce gatunki ważne dla Wspólnoty Europejskiej. Chrońmy przyrodę Ojczystą, 57 : 5-60.
 • MAKOMASKA-JUCHIEWICZ M. & TWOREK S. (red.) 2003 - Ekologiczna sieć Natura 2000 - problem czy szansa. Inst. Ochr. Przyr. w Krakowie.
 • Natura 2000 species in the Continental region - publications.eu.int.
 • Natura 2000: Poradnik dla samorządów lokalnych - http://www.wigry.win.pl/
 • Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000. Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów Artykułu 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG - 2001, Komisja Europejska ds. Środowiska.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko do wniosku Kopalni Węgla Kamiennego "Brzeszcze" o udzielenie koncesji na wydobywanie węgla ze złoża "Brzeszcze". Katowice, maj 2004 r.
 • Rozporządzenie MŚ z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - Dz. U. z dn. 21.10.2004 r.
 • Rozporządzenie MOE z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie trybu i zakresu projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 - Dz. U. z dn. 15.04.2005 r.
 • Rozporządzenie MŚ z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 - Dz. U. z dn. 30.05.2005 r.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych - Dz. U. 2006. 214. 1574 z dnia 27 listopada 2006 r.
 • Standardowe Formularze Danych dla Obszarów Specjalnej Ochrony (OSO) dla obszarów spełniających kryteria Obszarów o Znaczeniu Wspólnotowym (OZW) i dla Specjalnych Obszarów ochrony (SOO) - (dla wybranych OSO i SOO niezbędnych dla ekspertyzy).
 • STONES T. & HURLEY D. 1999 - The Cost of Managing Natura 2000 Network. RSPB.
 • System Ocen Oddziaływania na Środowisko w granicach obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce - 2004, EkoKonsult Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0018-0014
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.