Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS3-0019-0003

Czasopismo

Archives of Transport

Tytuł artykułu

Optimization of running train parameters taking into consideration costs of time of running

Autorzy Kacprzak, J.  Koroblowski, P. 
Treść / Zawartość http://www.archivesoftransport.com/ http://www.degruyter.com/view/j/aotr http://journals.pan.pl/dlibra/journal/97813
Warianty tytułu
PL Optymalizacja parametrów jazdy pociągów z uwzględnieniem kosztów czasu jazdy
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN A suggestion of given train timetable correction method, taking into account changing traffic situation was presented in the paper. The possibility of real time calculations (during train running) of technical average train speeds was assumed for each of route sections, for which total cost of train conducting on all of analysed inter-stop sections reaches minimal value. It enables to determine time of running on each of inter-stop sections remaining to go from point of delay appearing to end of route considered. It was assumed that trains running cost dependent on time results from value of unit costs of vehicle exploitation in their part, which depends on time of running (that is average speed) and time of work of railway staff employed in direct relation with running of the considered train, i.e. the traction brigade workers and the conductor brigade workers. Value of costs connected with time of train running results from passengers costs and it is related to lack of opportunity of using time of running for other activity, for instance paid work. Cost of energy required for train running is assumed to be proportional to energy consumed on traction goals. Therefore, current modification of timetable and elimination of arisen delays are possible with meeting the condition of minimisation of total costs of train running for considered sections of the route. Presented considerations were exemplified.
PL Przedstawiono propozycję metody korygowania zadanego rozkładu jazdy z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji ruchowej. Przyjęto, że możliwe jest obliczanie w czasie rzeczywistym (to jest w czasie jazdy pociągu) średnich prędkości technicznych pociągu dla każdego z odcinków trasy, dla których całkowity koszt prowadzenia składu na wszystkich analizowanych odcinkach międzyprzystankowych osiąga wartość minimalną. Pozwala to na wyznaczanie czasu jazdy dla każdego z odcinków międzyprzystankowych, które pozostają do przebycia przez pociąg od punktu, w którym nastąpiło opóźnienie, do końca rozpatrywanej trasy. Przyjęto, że koszt przejazdu pociągów zależny od czasu jazdy wynika z wielkości kosztów jednostkowych eksploatacji pojazdów w ich części zależnej od czasu (czyli średniej prędkości) przejazdu oraz czasu pracy personelu kolejowego zatrudnionego w bezpośrednim związku z przejazdem danego składu pociągu, czyli pracowników drużyny trakcyjnej i pracowników drużyny konduktorskiej. Wielkość kosztów związanych z czasem przejazdu pociągu wynika również z kosztów ponoszonych przez pasażerów i związanych z brakiem możliwości wykorzystania czasu przejazdu na inną działalność, np. zarobkową. Koszt energii potrzebnej do jazdy pociągu przyjmuje się jako proporcjonalny do wielkości zużycia energii na cele trakcyjne. Możliwe jest zatem bieżące modyfikowanie rozkładu jazdy i likwidacja zaistniałych opóźnień przy dotrzymaniu warunku minimalizacji całkowitych kosztów prowadzenia pociągu dla rozpatrywanych odcinków trasy. Przedstawione rozważania zilustrowano przykładem obliczeniowym.
Słowa kluczowe
PL rozkład jazdy   koszty  
EN running train parameters   costs  
Wydawca Warsaw University of Technology, Faculty of Transport
Czasopismo Archives of Transport
Rocznik 1999
Tom Vol. 11, iss.1-2
Strony 25--45
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., tab.
Twórcy
autor Kacprzak, J.
autor Koroblowski, P.
  • Warsaw University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, pl. Politechniki 1, 00-661 Warsaw, Poland
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUS3-0019-0003
Identyfikatory