Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS3-0004-0080

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje

Tytuł artykułu

Ochrona środowiska naturalnego w BOT KWB "Bełchatów" SA - wybrane zagadnienia

Autorzy Woiński, C. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Environmatal protection in BOT KWB "Bełchatów" SA - chosen topics
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Odkrywkowa eksploatacja węgla brunatnego wymuszona przestrzenną formą występowania złoża, powoduje w sposób nieunikniony zmiany w środowisku. Jednakże zasięg i rozmiar ingerencji, obok przyjętej technologii, zależy od wrażliwości poszczególnych komponentów środowiska. Dla poprawnego wnioskowania o wpływie inwestycji na środowisko, podstawę i bazę wyjściową stanowi rozpoznanie stanu środowiska, zarówno obszaru bezpośredniego wpływu kopalni, tak i rejonu, gdzie wystąpić mogą wpływy pośrednie. BOT KWB "Bełchatów" SA już w fazie projektowania inwestycji i później na bieżąco prowadziła badania stanu środowiska. Wielokrotnie wykonywana była inwentaryzacja środowiska oraz stan zainwestowania terenu górniczego. Opracowano prognozę wpływów działalności górniczej na przeobrażenia środowiska i kierunki przeciwdziałania ujemnym skutkom górnicze i przemysłowej działalności. Referat przedstawia problematykę ochrony środowiska realizowaną w BOT KWB "Bełchatów" SA, podstawowe metody, kierunki i zadania związane z minimalizacją skutków oddziaływania na środowisko naturalne.
EN The produce of the lignite open-cast mine, which has been affected during the lignite deposit exploitation with the spatial form of deposit, results in a transformation of the area and environment. However, the extension and size of this interference, besides the accepted technology, depends on sensitivity of environmental components. The recognition of the environmental state of the region is the main base and initial data for the proper conclusions about the influence of the investment on the environment. The recognition includes the areas with both direct and indirect effects on the environment. BOT KWB "Bełchatów" SA has devoted its special attention to the environmental protection since the designing of the Investment and it has made numerous environmental tests. There were also regularly carried out environmental monitoring and control of the state of the mining ground investment. Considering the impact on the environment caused by open-coast lignite mining, an impact prognosis was developed. The prognosis presents environmental transformations and directions of counteractions to negative results of mining and industrial activities. The article presents not only environmental protection issues which are being realised by BOT KWB BELCHATÓW SA but it also introduces basic methods, directions and tasks for minimising the results of the influence on the environment. BOT KWB " Bełchatów"
Słowa kluczowe
PL rekultywacja   gospodarka odpadami   ochrona wód i powietrza  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
Rocznik 2005
Tom Vol. 112, nr 44
Strony 657--667
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Woiński, C.
  • BOT KWB "Bełchatów"
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUS3-0004-0080
Identyfikatory