Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS3-0004-0062

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje

Tytuł artykułu

Monitoring gazow wybuchowych w KWB "Bełchatów" SA

Autorzy Macuda, J.  Słomka, T.  Zawisza, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Monitoring of explosive gases in brown coal mine "Bełchatów" SA
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Gazy wybuchowe w złożach węgla brunatnego są akumulowane głównie w strukturze węgla w postaci sorbowanej. W postaci wolnej, w szczelinach i porach, występuje tylko około 5% całkowitej ich objętości. W trakcie prowadzenia prac odwadniających obserwuje się wypływy o różnej koncentracji gazów wybuchowych zarówno w otworach studziennych jak i obserwacyjnych i technicznych. Sporadycznie, wypływy gazów mają miejsce także w trakcie prowadzenia prac wiertniczych. W niektórych przypadkach dochodzi do znacznego zgazowania płuczki, które może grozić jej wyrzuceniem z otworu. W takich sytuacjach może dochodzić do przekroczenia koncentracji gazów powyżej dolnej granicy ich wybuchowości i powstania sytuacji niebezpiecznej dla załogi wiertniczej. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów stężenia metanu i siarkowodoru w otworach zlokalizowanych w obrębie odkrywki "Bełchatów" oraz metody ich monitorowania zwłaszcza w trakcie prowadzenia prac wiertniczych. Ponadto przedstawiono mapy koncentracji metanu w rejonie prowadzonych prac eksploatacyjnych, które mogą być wykorzystane do projektowania sieci monitorin-gowej.
EN Explosive gases in brown coals are mainly accumulated in the coal structure, in a sorbed form. Only 5% of gas volume appears in a free form in fractures and pores. During dehydration works, fluxes of various concentrations of explosive gases are observed both in wells, inspection and technical pits. Sporadically, gas outflows take place in the course of drilling works. In certain cases, drilling mud gets gassed, which may result in its expulsion from the well. In such situations gas may concentrate above the lower limit of explosiveness, creating hazard to the crew. The results of methane and hydrogen sulfide concentrations in the opencast "Bełchatów" as well as methods of their monitoring in the course of drilling works are presented in the paper. There are also presented maps of methane concentration in the extraction areas, which may be used for designing monitoring networks.
Słowa kluczowe
PL emisja metanu   węgiel brunatny   monitoring   KWB Bełchatów  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
Rocznik 2005
Tom Vol. 112, nr 44
Strony 483--490
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys.
Twórcy
autor Macuda, J.
autor Słomka, T.
autor Zawisza, L.
  • Akaemia Górniczo-Hutnicza Kraków
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUS3-0004-0062
Identyfikatory