Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS3-0004-0038

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje

Tytuł artykułu

Cyfrowy model stratygraficzny złoża węgla brunatnego stworzony przy użyciu programowania górniczego "MINESCAPE" firmy MINCOM

Autorzy Frankowski, R.  Gadek, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Computer based stratigraphic model of brown coal deposit created utilizing computer mining software system MINESCAPE-product of MINCOM
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Model złoża to synteza całości wiedzy o jego strukturze i jakości. Technika komputerowego przetwarzania informacji oferuje narzędzia, przy pomocy których możliwa jest realizacja zadania polegającego na zebraniu, analizie i weryfikacji całości dostępnych danych opisujących nawet duże i skomplikowane struktury geologiczne. Klasycznym przykładem dużej i skomplikowanej struktury geologicznej jest górotwór w obrębie złoża "Bełchatów". Dane opisujące tę strukturę pochodzą z otworów geologicznych, prób bruzdowych, kartowań i pomiarów GPS-owych. Komputerowe techniki analizy, weryfikacji, interpretacji i interpolacji tej ogromnej ilości danych pomogły na przestrzeni lat zbudować spójny model cyfrowy złoża. Umożliwia to bardziej precyzyjne projektowanie eksploatacji, przyśpiesza i podnosi dokładność obliczeń objętości urabianych skał z podziałem na klasy litologii. Opisano etapy pracy nad stworzeniem cyfrowego modelu złoża "Bełchatów" i przedstawiono jej wynik.
EN Model of a deposit represents whole knowledge about its structure and quality. Information processing technology offers tools, using which it seems possible to gather together, analyze, verify the whole available data describing even large and complicated geological structures. Classical example of such large and complicated geological structure is rock mass within the limits of "Bełchatów" deposit. Data describing this structure comes from geological drill holes, channel samples, open face mapping (hand drawn views of bench faces) and GPS based measurements. Computer based techniques of analysis, verification, interpretation and interpolation of this huge amount of data helped over the years to build coherent digital model of the deposit. Having this model makes it possible to more precisely plan mining activity, speed up and raise the accuracy of calculations of volumes and tons of mined material and yet with different lithology classes breakdown. This article describes stages of work aiming for creation of digital model of "Bełchatów" deposit and presents the result of that work.
Słowa kluczowe
PL informatyka   modelowanie geologii   cyfrowy model złoża  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
Rocznik 2005
Tom Vol. 112, nr 44
Strony 215--229
Opis fizyczny rys.
Twórcy
autor Frankowski, R.
autor Gadek, A.
  • KWB "Bełchatów" SA w Rogowcu
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUS3-0004-0038
Identyfikatory